1Intro=1254423xHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH4xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH5xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH6xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHSxHBDBDxHS7VersexHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH8xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH9xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH10xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHSxHBDBDxHS11xHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH12xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH13xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH14xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHSxHBDBDxHS15Pre ChorusxHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH16xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH17xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH18xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH19xHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH20xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH21xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH22xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH23Chorus Pt1xHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH24xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH25xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH26xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHSxHBDBDxHS27xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH28xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH29xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH30xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHSxHBDBDxHS31Chorus Pt2xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH32xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH33xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH34xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH35xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH36xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH37xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH38xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH39SoloxHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH40xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH41xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH42xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH43xHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH44xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH45xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH46xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH47xHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH48xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH49xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH50xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH51xHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH52xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH53xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH54xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH55Pre ChorusxHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH56xHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH57xHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH58xHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHSxHBDBDxHS59xHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH60xHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH61xHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH62xHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHSxHBDBDxHS63Chorus Pt1xHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH64xHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH65xHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH66xHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHSxHBDBDxHS67xHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH68xHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH69xHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH70xHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHSxHBDBDxHS71Chorus Pt2xHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH72xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH73xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH74xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH75xHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH76xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH77xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH78xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH79Solo xHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH80xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH81xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH82xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH83xHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH84xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH85xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH86xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH87VersexHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH88xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH89xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH90xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH91xHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH92xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH93xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH94xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH95OutroxHCCBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH96xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH97xHBDBDxHxHSxHxHBDBDxHxHSxH98xHBDBD99xHBDBD100