eBGDAElet ringlet ringlet ring1Intro=116G30003C/G02102100442To understand the rhythm, press F5 (Shortcut Key)G30003C/G02102100let ringlet ringlet ring3G30003C/G021021004G30003C/G02102100let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring5VerseG33002333300233C/G010233301023336G33002333300233C/G01023330102333let ringlet ringlet ringlet ring7C010233010233F/C1123331123338C010233010233F/C112333112333let ringlet ringlet ringlet ring9D2320023200232002320010C010233010233010233010233let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring11G33002333300233C/G0102333010233312G33002333300233C/G01023330102333let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring13G33002333300233C/G0102333010233314G33002333300233C/G01023330102333let ringlet ringlet ringlet ring15C010233010233F/C11233311233316C010233010233F/C112333112333let ringlet ringlet ringlet ring17D2320023200232002320018C010233010233010233010233let ringlet ring19D2320023200C01023301023320Bm234422234422D2320023200let ringlet ringlet ringlet ringlet ring21ChorusC01023301023301023301023322G3300233330023333002333300233let ringlet ring23Bm23442223442223442223442224C010233010233D232002320025Em000220000022000002200000220026Bm234422234422234422234422let ringlet ringlet ringlet ring27C010233010233010233010233281D23200232002320023200let ringlet ring29B7sus4252422252422B724242224242230BridgeTempo = . 48=48Em0002200002200002200002200002200002206831Bm23442234422344223442234422344232C01023010230102301023010230102333D23202320232023202320232034Em00022000022000022000022000022000022035Bm23442234422344223442234422344236C01023010230102301023010230102337D23202320232023202320232038G33002333002333002333002333002333002339C01023010230102301023010230102340G330023330023330023330023330023330023let ringlet ringlet ringlet ringlet ring41=116D232002320023200232004442Verse 3 (Same as 1)G33002333300233C/G01023330102333let ringlet ringlet ringlet ringlet ring43G33002333300233C/G0102333010233344C010233010233F/C112333112333let ringlet ringlet ringlet ring45C010233010233F/C11233311233346D23200232002320023200let ringlet ringlet ringlet ringlet ring47C01023301023301023301023348G33002333300233C/G01023330102333let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring49G33002333300233C/G0102333010233350G33002333300233C/G01023330102333let ringlet ringlet ringlet ringlet ring51G33002333300233C/G0102333010233352C010233010233F/C112333112333let ringlet ringlet ringlet ring53C010233010233F/C11233311233354D23200232002320023200let ringlet ringlet ringlet ringlet ring55C01023301023301023301023356G33002333300233C/G01023330102333let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring57G33002333300233C/G0102333010233358OutroG33002333300233C/G01023330102333let ringlet ringlet ringlet ringlet ring59G33002333300233C/G0102333010233360C010233010233F/C112333112333let ringlet ringlet ringlet ring61C010233010233F/C11233311233362D23200232002320023200let ringlet ringlet ringlet ringlet ring63C01023301023301023301023364G33002333300233C/G01023330102333let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring65G33002333300233C/G0102333010233366G33002333300233C/G01023330102333let ringlet ringlet ringlet ringlet ring67G33002333300233C/G0102333010233368C010233010233F/C112333112333let ringlet ringlet ringlet ring69C010233010233F/C11233311233370D23200232002320023200let ringlet ringlet ringlet ringlet ring71C01023301023301023301023372G33002333300233C/G01023330102333let ringlet ringlet ring73G33002333300233C/G01023330102333