eBGDAE1uohhh...=85442Intro556775556775556775XXXXXXXXXXXXXXXXXX556775XXXXXXXXXXXX3456644456644456644XXXXXXXXXXXXXXXXXX456644XXXXXXXXXXXX4234422234422234422XXXXXXXXXXXXXXXXXX234422XXXXXXXXXXXX51001220001220001220001220001220001220001220001220XXXXXX6001220001220001220001220001220001220001220001220XXXXXX7Verso 1-2No estoy acostumbrado556775556775556775XXXXXXXXXXXXXXXXXX556775XXXXXXXXXXXX8456644456644456644XXXXXXXXXXXXXXXXXX456644XXXXXXXXXXXX9234422234422234422XXXXXXXXXXXXXXXXXX234422XXXXXXXXXXXX10001220001220001220001220001220001220001220001220XXXXXX11PrecoroQue pronto marcharias....222442222442222442XXXXXXXXXXXXXXXXXX222442XXXXXXXXXXXX12456644456644456644XXXXXXXXXXXXXXXXXX456644XXXXXXXXXXXX13232002320023200XXXXXXXXXXXXXXX23200XXXXXXXXXX14234422234422234422XXXXXXXXXXXXXXXXXX234422XXXXXXXXXXXX15001220001220001220001220001220001220001220001220XXXXXX16Verso 3-4Olvidaste algunas cosas...556775556775556775XXXXXXXXXXXXXXXXXX556775XXXXXXXXXXXX17456644456644456644XXXXXXXXXXXXXXXXXX456644XXXXXXXXXXXX18234422234422234422XXXXXXXXXXXXXXXXXX234422XXXXXXXXXXXX19001220001220001220001220001220001220001220001220XXXXXX20Precoro 2sabes que te marcharias....222442222442222442XXXXXXXXXXXXXXXXXX222442XXXXXXXXXXXX21456644456644456644XXXXXXXXXXXXXXXXXX456644XXXXXXXXXXXX22232002320023200XXXXXXXXXXXXXXX23200XXXXXXXXXX23234422234422234422XXXXXXXXXXXXXXXXXX234422XXXXXXXXXXXX24001220001220001220XXXXXXXXXXXXXXXXXX001220XXXXXXXXXXXX25Coro001220001220001220por que este es mi00122000122000122000122026primer556775556775XXXXXXXXXXXXdia sin456644456644XXXXXXXXXXXX27verte este es mi222442222442222442XXXXXXXXXXXXXXXXXX222442XXXXXXXXXXXX28primer577755577755XXXXXXXXXXXXdia sin234422234422XXXXXXXXXXXX291ti001220001220001220XXXXXXXXXXXXXXXXXX001220XXXXXXXXXXXX30 no lo puedo entender001220001220001220XXXXXXXXXXXXXXXXXX001220XXXXXXXXXXXX31Introehhhhh556775556775556775XXXXXXXXXXXXXXXXXX556775XXXXXXXXXXXX32456644456644456644XXXXXXXXXXXXXXXXXX456644XXXXXXXXXXXX33234422234422234422XXXXXXXXXXXXXXXXXX234422XXXXXXXXXXXX341001220001220001220001220001220001220001220001220XXXXXX35001220001220001220001220001220001220001220001220XXXXXX36Versos5-6Cuando termino el verano...556775556775556775XXXXXXXXXXXXXXXXXX556775XXXXXXXXXXXX37456644456644456644XXXXXXXXXXXXXXXXXX456644XXXXXXXXXXXX38234422234422234422XXXXXXXXXXXXXXXXXX234422XXXXXXXXXXXX391001220001220001220001220001220001220001220001220XXXXXX40001220001220001220001220001220001220001220001220XXXXXX41Precorosabes que te marcharias....222442222442222442XXXXXXXXXXXXXXXXXX222442XXXXXXXXXXXX42456644456644456644XXXXXXXXXXXXXXXXXX456644XXXXXXXXXXXX43232002320023200XXXXXXXXXXXXXXX23200XXXXXXXXXX44234422234422234422XXXXXXXXXXXXXXXXXX234422XXXXXXXXXXXX45001220001220001220XXXXXXXXXXXXXXXXXX001220XXXXXXXXXXXX46Coro001220001220001220por que este es mi00122000122000122000122047primer556775556775XXXXXXXXXXXXdia sin456644456644XXXXXXXXXXXX48verte este es mi222442222442222442XXXXXXXXXXXXXXXXXX222442XXXXXXXXXXXX49primer577755577755XXXXXXXXXXXXdia sin234422234422XXXXXXXXXXXX501ti001220001220001220XXXXXXXXXXXXXXXXXX001220XXXXXXXXXXXX51 no lo puedo entender001220001220001220XXXXXXXXXXXXXXXXXX001220XXXXXXXXXXXX52Soloehhhhh556775556775556775XXXXXXXXXXXXXXXXXX556775XXXXXXXXXXXX53456644456644456644XXXXXXXXXXXXXXXXXX456644XXXXXXXXXXXX54234422234422234422XXXXXXXXXXXXXXXXXX234422XXXXXXXXXXXX55001220001220001220001220001220001220001220001220XXXXXX56ehhhhh556775556775556775XXXXXXXXXXXXXXXXXX556775XXXXXXXXXXXX57456644456644456644XXXXXXXXXXXXXXXXXX456644XXXXXXXXXXXXlet ring58234422234422234422XXXXXXXXXXXXXXXXXX234422XXXXXXXXXXXX59001220001220001220001220001220001220001220001220XXXXXX6000122261Fin