1=120fHfHLTBDxHfHLFTfHLTxHfHBDfHBDxHfHBDfHLTBDxH1282fHfHLTBDxHfHBDfHLTxHfHBDfHBDxHfHBDfHLTBDxH3fHfHLTBDxHfHLFTfHLTxHfHBDfHBDxHfHBDfHLTBDxH4fHBDHFTfHBDHFTfHBDHFT5fHBDHFTfHBDHFTfHBDHFT6fHBDHFTfHBDHFTfHBDHFT78fHBDHFTfHBDHFTfHBDHFT93xfHBDHFTfHBDHFTfHBDHFT10fHHFTSCSxH4411fHHFTSCSxHMTMT12fHHFTSCSxH13fHHFTSCSxHMTMT14fHHFTSCSxH15fHHFTSCSxHMTMT16fHHFTSCSxHMTMT17fHHFTSCSxH18fHHFTSCSxHMTMT19fHHFTSCSxHMTMT20fHHFTSCSxH21fHHFTSCSxHMTMT22fHHFTSCSxHMTMT23fHHFTSCSxH24fHHFTSCSxHMTMT25fHHFTSCSxHMTMT26fHHFTSCSxH27fHHFTSCSxHMTMT28fHHFTSCSxHMTMT29fHHFTSCSxH30fHHFTSCSxHMTMT31fHHFTSCSxHMTMT32fHHFTSCSxH33fHHFTSCSxHMTMT34fHHFTSCSxHMTMT35fHHFTSCSxH36fHHFTSCSxHMTMT37fHHFTSCSxHMTMT38fHHFTSCSxH39fHHFTSCSxHMTMT40fHHFTSCSxHMTMT41fHHFTSCSxH42fHHFTSCSxHMTMT43fHHFTSCSxHMTMT44fHHFTSCSxH4546=105BDHFTxHfHfHBDBDfHBDfHBDfHBD47BDHFTxHfHfHBDBDfHBDfHBDfHBD48BDHFTxHfHfHBDBDfHBDfHBDfHBD49BDHFTxHfHfHBDBDfHBDRCBDfHBD50BDHFTxHfHfHBDSCBDfHBDfHLTBDfHBDxH51BDHFTxHfHfHBDBDfHBDfHBDfHBDxH52BDHFTxHfHfHBDBDfHBDfHBDfHxHBDLT53BDHFTxHfHfHBDBDfHBDfHcCBDfHBD54BDHFTxHfHfHBDBDfHBDfHBDfHBD55BDHFTxHfHSCfHBDxHBDfHBDfHBDfHBDSC56BDHFTxHfHfHSBDSCfHRCBDfHBDfHBDxH57BDHFTxHfHfHRCLTBDBDfHBDfHBDfHBD58BDHFTxHfHfHBDBDBDfHBDfHBDfHBD59BDHFTxHfHfHBDxHBDBDfHBDfHBDfHBD60BDHFTxHfHfHxHBDHFTBDfHBDfHBDfHBD61BDHFTxHfHBDfHBDBDfHBDfHBDfHBD62BDHFTxHfHfHBDBDfHBDfHBDfHBDSC63BDBDBDBDBDBDHFTBDHFTBDxHcCHFTBDfH6465fHHFTSCSxHMTLFTMTRC66fHHFTSCSxHMTLFTMTRC67fHHFTSCSxHMTLFTMTRC68fHHFTSCSxHMTLFTMTRC69fHHFTSCSxHMTLFTMTRC70fHHFTSCSxHMTLFTMTRC71fHHFTSCSxHMTLFTMTRC72fHHFTSCSxHMTLFTMTRC73fHHFTSCSxHMTLFTMTRC74fHHFTSCSxHMTLFTMTRC7576fHHFTSCSxHMTLFTMTRC77fHHFTSCSxHMTLFTMTRC78fHHFTSCSxHMTLFTMTRC79fHHFTSCSxHMTLFTMTRC80fHHFTSCSxHMTLFTMTRC81fHHFTSCSxHMTLFTMTRC82fHHFTSCSxHMTLFTMTRC83fHHFTSCSxHMTLFTMTRC84fHHFTSCSxHMTLFTMTRC85fHHFTSCSxHMTLFTMTRC86fHHFTSCSxHMTLFTMTRC87fHHFTSCSxHMTLFTMTRC888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128fHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHfHBDfHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHSSfHSS84129fHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHfHBDfHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHSSfHSS130fHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHfHBDfHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHSSfHSS131fHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHfHBDfHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHSSfHSS132fHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHfHBDfHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHSSfHSS133fHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHfHBDfHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHSSfHSS134fHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHfHBDfHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHSSfHSS135fHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHfHBDfHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHSSfHSS136fHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHfHBDfHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHSSfHSS137fHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHfHBDfHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHSSfHSS13844139140141142143144145146147148149150151152153154155fHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHfHBDfHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHSSfHSS84156fHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHfHBDfHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHSSfHSS157fHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHfHBDfHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHSSfHSS158fHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHfHBDfHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHSSfHSS159fHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHfHBDfHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHSSfHSS160fHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHfHBDfHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHSSfHSS161fHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHfHBDfHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHSSfHSS162fHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHfHBDfHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHSSfHSS163fHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHfHBDfHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHSSfHSS164fHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHfHBDfHBDfHfHSSfHBDfHBDfHSSoHSSfHSS