1Intro=13644234564x783x910xHBDxH11Verse 1xHBDxHslxH12xHBDxHslxH13xHBDxHslxH14xHBDxHslBDxHxHBD15xHBDxHslxH16xHBDxHslxH17xHBDxHslxH18xHBDxHslBDxHxHBD19xHBDxHslxH20xHBDxHslxH21xHBDxHslxH22xHBDxHslBDxHxHBD23xHBDxHslxH24xHBDxHslxH25xHBDxHslxH26xHBDxHslBDxHxHBD27xHxHsl28xHxHxHxHASxHxHASxHAS29InterludexHBDxHxHxHASxHxHxH30xHBDxHxHxHASxHxHxH31xHBDxHxHxHASxHxHxH32xHBDxHxHxHASxHxHxH33xHBDxHxHxHASxHxHxH34xHBDxHxHxHASxHxHxH35xHBDxHxHxHASxHxHxH36xHBDxHxHxHASxHxHxH37xHBDxHxHxHASxHxHxH38xHBDxHxHxHASxHxHxH39xHBDxHxHxHASxHxHxH40xHBDxHxHxHASxHxHxH41xHBDxHxHxHASxHxHxH42xHBDxHxHxHASxHxHxH43xHBDxHxHxHASxHxHxH44xHBDxHxHxHBDES4546Verse 2xHBDxHslxH47xHBDxHslxH48xHBDxHslxH49xHBDxHslBDxHxHBD50xHBDxHslxH51xHBDxHslxH52xHBDxHslxH53xHBDxHslBDxHxHBD54xHBDxHslxH55xHBDxHslxH56xHBDxHslxH57xHBDxHslBDxHxHBD58xHBDxHslxH59xHBDxHslxH60xHBDxHslxH61xHBDxHslBDxHxHBD62Outro6364656667=806869