eBGDAE1Section 1INTRO...=90G3300020442Em200220003Am012122024D20020เมื่อ05เธอG3300เลือก3อยู่0กับ36เขาEm0000000ตัว37ฉันAm01202คุก1เข่า2สั่น08ไหวD23023222329ใจBm2342นัก23เลง2ยิ่ง2ปวด410ร้าวEm30เจียน2ตาย0ปล่อย0เธอ211ไปAm3120ตาม0ใจ0เธอ3ต้อง112การD23023230จะ013ยอมG330ให้3สั่ง0และ0ตัด314สินEm0000000ว่า315ฉันAm01202ต้อง1ถูก2ทอด016ทิ้งD230232223217เราBm2342นั้น23มัน2ไม่2อาจ418ฝืนEm30ความ2จริง0ได้0แต่219ยิ้มAm3120อวย31พร3ให้0ไป320ดีD53023ให้C313เธอD53521ได้G73กับ0เขาBm7107710และ722จงEm78979โชค7ดี0อย่า00023มีC310301อะ01ไร3ให้5เสีย324ใจD23023ส่วนC313ตัวD53525ฉันG73จะ0ลืมBm7107710ว่า726เคยEm78979ร้อง7ไห้027ลืมC310301ว่า01เคย3ต้อง5เป็น328ใครD230232ที่23เธอ3ไม่529เอาG330030SOLO...G330002031Em2002200032Am0121220233D200200034Bm23422323435Em30533336Am5550555557837D57706จะ038ยอมG330ให้3สั่ง0และ0ตัด339สินEm0000000ว่า340ฉันAm01202ต้อง1ถูก2ทอด041ทิ้งD230232223242เราBm2342นั้น23มัน2ไม่2อาจ443ฝืนEm30ความ2จริง0ได้0แต่244ยิ้มAm3120อวย31พร3ให้0ไป345ดีD53023ให้C313เธอD53546ได้G73กับ0เขาBm7107710และ747จงEm78979โชค7ดี0อย่า00048มีC310301อะ01ไร3ให้5เสีย349ใจD23023ส่วนC313ตัวD53550ฉันG73จะ0ลืมBm7107710ว่า751เคยEm78979ร้อง7ไห้052ลืมC310301ว่า01เคย3ต้อง5เป็น353ใครD230232ที่23เธอ3ไม่554เอาG3300ให้C313เธอD53555ได้G73กับ0เขาBm7107710และ756จงEm78979โชค7ดี0อย่า00057มีC310301อะ01ไร3ให้5เสีย358ใจD23023ส่วนC313ตัวD53559ฉันG73จะ0ลืมBm7107710ว่า760เคยEm78979ร้อง7ไห้061ลืมC310301ว่า01เคย3ต้อง5เป็น362ใครD230232ที่23เธอ3ไม่563เอาG330064OUTRO...G330002065Em2002200066Am0121220267D200200068Bm23422323469Em30533370Am5550555557871D577067772G3303Add annotation1 Add annotationAdd annotation2 Add annotationAdd annotation3 Add annotationAdd annotation4 Add annotationAdd annotation5 Add annotationAdd annotation6 Add annotationAdd annotation7 Add annotationAdd annotation8 Add annotationAdd annotation9 Add annotationAdd annotation10 Add annotationAdd annotation11 Add annotationAdd annotation12 Add annotationAdd annotation13 Add annotationAdd annotation14 Add annotationAdd annotation15 Add annotationAdd annotation16 Add annotationAdd annotation17 Add annotationAdd annotation18 Add annotationAdd annotation19 Add annotationAdd annotation20 Add annotationAdd annotation21 Add annotationAdd annotation22 Add annotationAdd annotation23 Add annotationAdd annotation24 Add annotationAdd annotation25 Add annotationAdd annotation26 Add annotationAdd annotation27 Add annotationAdd annotation28 Add annotationAdd annotation29 Add annotationAdd annotation30 Add annotationAdd annotation31 Add annotationAdd annotation32 Add annotationAdd annotation33 Add annotationAdd annotation34 Add annotationAdd annotation35 Add annotationAdd annotation36 Add annotationAdd annotation37 Add annotationAdd annotation38 Add annotationAdd annotation39 Add annotationAdd annotation40 Add annotationAdd annotation41 Add annotationAdd annotation42 Add annotationAdd annotation43 Add annotationAdd annotation44 Add annotationAdd annotation45 Add annotationAdd annotation46 Add annotationAdd annotation47 Add annotationAdd annotation48 Add annotationAdd annotation49 Add annotationAdd annotation50 Add annotationAdd annotation51 Add annotationAdd annotation52 Add annotationAdd annotation53 Add annotationAdd annotation54 Add annotationAdd annotation55 Add annotationAdd annotation56 Add annotationAdd annotation57 Add annotationAdd annotation58 Add annotationAdd annotation59 Add annotationAdd annotation60 Add annotationAdd annotation61 Add annotationAdd annotation62 Add annotationAdd annotation63 Add annotationAdd annotation64 Add annotationAdd annotation65 Add annotationAdd annotation66 Add annotationAdd annotation67 Add annotationAdd annotation68 Add annotationAdd annotation69 Add annotationAdd annotation70 Add annotationAdd annotation71 Add annotationAdd annotation72 Add annotation