eBGDAE1Section 1INTRO...=90G3300020442Em200220003Am012122024D20020เมื่อ05เธอG3300เลือก3อยู่0กับ36เขาEm0000000ตัว37ฉันAm01202คุก1เข่า2สั่น08ไหวD23023222329ใจBm2342นัก23เลง2ยิ่ง2ปวด410ร้าวEm30เจียน2ตาย0ปล่อย0เธอ211ไปAm3120ตาม0ใจ0เธอ3ต้อง112การD23023230จะ013ยอมG330ให้3สั่ง0และ0ตัด314สินEm0000000ว่า315ฉันAm01202ต้อง1ถูก2ทอด016ทิ้งD230232223217เราBm2342นั้น23มัน2ไม่2อาจ418ฝืนEm30ความ2จริง0ได้0แต่219ยิ้มAm3120อวย31พร3ให้0ไป320ดีD53023ให้C313เธอD53521ได้G73กับ0เขาBm7107710และ722จงEm78979โชค7ดี0อย่า00023มีC310301อะ01ไร3ให้5เสีย324ใจD23023ส่วนC313ตัวD53525ฉันG73จะ0ลืมBm7107710ว่า726เคยEm78979ร้อง7ไห้027ลืมC310301ว่า01เคย3ต้อง5เป็น328ใครD230232ที่23เธอ3ไม่529เอาG330030SOLO...G330002031Em2002200032Am0121220233D200200034Bm23422323435Em30533336Am5550555557837D57706จะ038ยอมG330ให้3สั่ง0และ0ตัด339สินEm0000000ว่า340ฉันAm01202ต้อง1ถูก2ทอด041ทิ้งD230232223242เราBm2342นั้น23มัน2ไม่2อาจ443ฝืนEm30ความ2จริง0ได้0แต่244ยิ้มAm3120อวย31พร3ให้0ไป345ดีD53023ให้C313เธอD53546ได้G73กับ0เขาBm7107710และ747จงEm78979โชค7ดี0อย่า00048มีC310301อะ01ไร3ให้5เสีย349ใจD23023ส่วนC313ตัวD53550ฉันG73จะ0ลืมBm7107710ว่า751เคยEm78979ร้อง7ไห้052ลืมC310301ว่า01เคย3ต้อง5เป็น353ใครD230232ที่23เธอ3ไม่554เอาG3300ให้C313เธอD53555ได้G73กับ0เขาBm7107710และ756จงEm78979โชค7ดี0อย่า00057มีC310301อะ01ไร3ให้5เสีย358ใจD23023ส่วนC313ตัวD53559ฉันG73จะ0ลืมBm7107710ว่า760เคยEm78979ร้อง7ไห้061ลืมC310301ว่า01เคย3ต้อง5เป็น362ใครD230232ที่23เธอ3ไม่563เอาG330064OUTRO...G330002065Em2002200066Am0121220267D200200068Bm23422323469Em30533370Am5550555557871D577067772G3303Change tuning (R)