eBGDAE1=14044234567894411XXXXXXXXXXXX1013313331114411XXXXXXXXXXXX1213313331134411XXXXXXXXXXXX1413313331154411XXXXXXXXXXXX1644444444174411XXXXXXXXXXXX1813313331194411XXXXXXXXXXXX2013313331214411XXXXXXXXXXXX2213313331234411XXXXXXXXXXXX244444444425444444112613313331274444441128133133312944444411301331333131444444113213313111334411XXXXXXXXXXXX3413313331354411XXXXXXXXXXXX3613313331374411XXXXXXXXXXXX3813313331394411XXXXXXXXXXXX4044444444414411XXXXXXXXXXXX4213313331434411XXXXXXXXXXXX4413313331454411XXXXXXXXXXXX4613313331474411XXXXXXXXXXXX484444444449444444115013313331514444441152133133315344444411541331333155444444115613313111574411XXXXXXXX5813313331594411XXXXXXXX6013313331614411XXXXXXXX6213313331634411XXXXXXXX6444444444654411XXXXXXXXXXXX6613313331674411XXXXXXXXXXXX6813313331694411XXXXXXXXXXXX7013313331714411XXXXXXXXXXXX7244444444734411XXXXXXXXXXXX7413313331754411XXXXXXXXXXXX7613313331774411XXXXXXXXXXXX7813313331794411XXXXXXXXXXXX8044444444814