eBGDAE1Intro:=210442345678910112222221222913Main Riff:Main Riff:2042XX42XXXX1442XXXX4455152042XX42XXXX1642XXXX553172042XX42XXXX1842XXXX4455192042XX42XXXX204232502142XX42XXXX2242XXXX4455232042XX42XXXX2442XXXX553252042XX42XXXX2642XXXX44552777565652856547472942P. M.302031Verse 1:Verse 1:42223222XXXXXX22P. M.P. M.33422344424220354222P. M.P. M.3622XXXXXX22374422384455442244224422P. M.P. M.3944224022XXXXXX2241422P. M.424½424242204342224422XXXXXX22P. M.45442246445544224422442247Pre-Chorus:Pre-Chorus:7754899749020252025022232551775P. M.5299753224424½424544½424424557755699757775589975999760Main Riff:Main Riff:2042XX42XXXX6142XXXX4455622042XX42XXXX6342XXXX553642042XX42XXXX6542XXXX4455P. M.662042XX42XXXX6742XXXXXXXXXXXX2068Verse 2:Verse 2:4222P. M.P. M.6922XXXXXX2270422714424220P. M.P. M.7242227322XXXXXX22744422P. M.7544554422442244227644227722XXXXXX22P. M.P. M.78422794½42424220804222P. M.P. M.8122XXXXXX2282442283445544224422442284Pre-Chorus:Pre-Chorus:775859978602025202872223258877589997P. M.90224424½424914½424424927759399794775959979699797Solo 1:Solo Rhythm 1:020225029822232599020225021002223251010202250210222232510302022502104222325105Solo 2:Solo Rhythm 2:24244224106242442241072424422664108109242442241102424422411124244224112442XXX44211324244224114242442241152424422664116117242442241182424422411924244224120442442121Break:Break:XXXXXXXXXXXXXXXXXX122XXXXXXXXXXXXXXXXXX123XXXXXXXXXXXXXXXXXX124XXXXXXXXXXXXXXXXXX125XXXXXXXXXXXXXXXXXX126XXXXXXXXXXXXXXXXXX127XXXXXXXXXXXXXXXXXX128XXXXXXXXXXXXXXXXXX129XXXXXXXXXXXXXXXXXX130XXXXXXXXXXXXXXXXXX131XXXXXXXXXXXXXXXXXX132XXXXXXXXXXXXXXXXXX133XXXXXXXXXXXXXXXXXX134XXXXXXXXXXXXXXXXXX135136P. M.P. M.137Solo 3:Solo Rhythm 3:22221382201220139XXXX22P. M.P. M.1402201220141XXXX221422201220P. M.P. M.143XXXX22144224220145222P. M.P. M.1462201220147XXXX221482201220P. M.P. M.149XXXX221502201220151XXXX22P. M.1522242153Solo 4:Pre-Chorus:77515499715502025202156222325157775158997P. M.159224424½4241604½424424161775162997163775164997165Pre-Chorus:Pre-Chorus:775166997167775168997169997170Outro:Outro:2042XX42XXXX17142XXXX44551722042XX42XXXX17342XXXX5531742042XX42XXXX17542XXXX44551762042XX42XXXX17742XXXXXXXXXX1782042XX42XXXX17942XXXX44551802042XX42XXXX18142XXXX5531822042XX42XXXX18342XXXX445518477565651855654747186Ending:Ending:44218718818919077565651915654747192442