Garbage - Drive You Home Chords

 
         
         
         
         
         
X
2
3
1
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
1
1
8 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
4
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2

9 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X

Asus2

variations
         
         
         
         
         
X
2
3
2 fr
         
         
         
         
         
4
1
1
1
X
X
4 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
1
2
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
1
9 fr
         
         
         
         
         
X
2
1
1
3
4
9 fr
         
         
         
         
         
X
3
1
1
2
4

12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
1
1
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
4
4
4
         
         
         
         
         
1
X
3
4
2
X
         
         
         
         
         
1
4
2
3
1
1
8 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
2
4
1
         
         
         
         
         
1
4
3
2

5 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
1
1
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         

Fadd9

variations
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
4
5 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
1
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
3
1
1
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
4
1
1
2
1
10 fr
         
         
         
         
         
4
1
1
1
1
X
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
         
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
8 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
         
         
         
         
         
1
3
1
1
1
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
4
2
3
8 fr
         
         
         
         
         
X
1
X
2
4
3
         
         
         
         
         
1
3
1
1
4
1
8 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
2
1
3
1
4

8 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
X
8 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
4
         
         
         
         
         
X
3
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
8 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
X
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
10 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

12 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         
X
3
2
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
2
4
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
X
3
4
2
8 fr
         
         
         
         
         
1
X
3
4
2
X
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
4
3
2
1
8 fr
         
         
         
         
         
1
4
2
3
1
1

10 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
3
3
12 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
1
X
         
         
         
         
         
2
3
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
2
4
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
3 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
4
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X

12 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
         
         
         
         
         
3
2
4
3 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
2
1
3
4
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
7 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1

10 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
X
10 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
12 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
8 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
10 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X

10 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
         
         
         
         
         
X
2
4
7 fr
         
         
         
         
         
1
4
3
1
2
1
         
         
         
         
         
X
1
X
X
3
4
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
3
2
X
         
         
         
         
         
X
X
2
3
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
10 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
10 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1

12 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
         
         
         
         
         
1
2
3
1
4
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
1
2
6 fr
         
         
         
         
         
X
3
1
2
1
4
         
         
         
         
         
X
1
2
3
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
1
1
4
         
         
         
         
         
X
X
1
2
2 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

9 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
No chord
  
Standard guitar tuning:
E
A
D
G
B
E
No capo
    Am  Asus2 F7M  Fadd9  Fm

Fm7 C C7M Em G F G/B

E|-------------------------1-----1-----------------------------------3-----1-----------| B|-----1-----------1-------1-----1-----3-----4-----1-----------------3-----1-----3-----| G|-----2-----2-----2-------2-----------1-----1-----------------------------2-----------| D|-----2-----2-----3-------3-----3-----3-----3-----2-----2-----2-----------3-----------| A|-------------------------1-----------------------3-----3-----2-----------3-----2-----| E|-------------------------1-----------------------------------------3-----1-----------|

Intro

Notes in () hold that note let it ring. Play intro twice then go into the verse.
E|-----------------------------------------------(0)---|
B|---------------1---------------0---------------------|
G|-----------0-------0---------------0-----------------|
D|-------2---------------2---------------2-------------|
A|---3-----------------------3---------------3---------|
E|-----------------------------------------------------|
Verse 1. Below are the picking patterns for the chords for the verse.
C Chord
E|-----------------------------------------------(0)---|
B|---------------1---------------0---------------------|
G|-----------0-------0---------------0-----------------|
D|-------2---------------2---------------2-------------|
A|---3-----------------------3---------------3---------|
E|-----------------------------------------------------|
C Chord
E|-----------------------------------------------(0)---|
B|---------------1---------------0---------------------|
G|-----------0-------0---------------0-----------------|
D|-------2---------------2---------------2-------------|
A|---3-----------------------3---------------3---------|
E|-----------------------------------------------------|
Am chord
E|-----------------------------------------------(0)---|
B|---------------1---------------0---------------------|
G|-----------2-------2---------------2-----------------|
D|-------2---------------2---------------2-------------|
A|---0-----------------------0---------------0---------|
E|-----------------------------------------------------|
Dm Chord
E|---------------1-----------|
B|-----------3-------3-------|
G|-------2---------------2---|
D|---0-----------------------|
A|---------------------------|
E|---------------------------|
G Chord
E|---------------------------|
B|---------------3-----------|
G|-----------0-------0-------|
D|-------0---------------0---|
A|---------------------------|
E|---3-----------------------|
G/B Chord
E|---------------------------|
B|---------------0-----------|
G|-----------0-------0-------|
D|-------0---------------0---|
A|---2-----------------------|
E|---------------------------|
CIt's funny how AmEven now DmYou still support me Gafter all the things that I've Cdone CYou're so good to me Waiting Ampatiently And Dmisn't it sad that you Gstill have to ask if I Ccare Pre Chorus 1: For the chords in the chorus you can used this guide for accent notes on the chords.
Am Chord    Asus2 Chord   F7M Chord   F
Chord
E|-------3---| E|------0---|  E|----------|  E|---1------|  E|----------|
B|---1-------| B|---0------|  B|-------1--|  B|---1------|  B|---1------|
G|-----------| G|----------|  G|----------|  G|----------|  G|---1------|
D|-----------| D|----------|  D|----------|  D|----------|  D|---3------|
A|-----------| A|----------|  A|---3------|  A|----------|  A|----------|
E|-----------| E|----------|  E|----------|  E|----------|  E|----------|
AmI never Asus2said I was F7Mperfect F But FmI Fm6can Fm7take Fm6you away C C7M

Chorus 1

Walk on Cshells tonight C7M Can't do Amright tonight Asus2 AmAnd you Ccan't say the word cause I Amleap down your throat SoEm uptight Am I G I FnevGer Amsaid GI was F7Mperfect F FBut FmI can Fm7drive Fm6you Chome Here is a bit of a cheat for this part some of the chords are a bit tough. For names I will keep the chord names the same.
F Chord     Fm Chord    Fm7 Chord    Fm6 Chord
E|---1-------| E|---1------|  E|---1------|  E|---1------|
B|---1-------| B|---1------|  B|---1------|  B|---3------|
G|---2-------| G|---1------|  G|---1------|  G|---1------|
D|---3-------| D|---3------|  D|---1------|  D|---3------|
A|---3-------| A|---3------|  A|---3------|  A|---1------|
E|---1-------| E|---1------|  E|---1------|  E|---1------|

Verse 2

CI got down on myselfC7M AmWorking too hardAsus2 Driving Dmmyself to death Trying to Gbeat up the faults in my headC What a mess I've madeC7M Sure we Amall make mistakesAsus2 But they Dmsee me so large That they Gthink I'm immune to the Cpain

Chorus 2

Walk on Cshells tonight C7M Can't do Amright tonight Asus2 AmAnd you Ccan't say the word cause I Amleap down your throat SoEm uptight Am I G GI'm Ampraying Asus2for A

F

But FmI Fm6won't Fm7hold Fm6my Cbreath GI FnevGer Amsaid I was F7Mperfect F But Fmcan Fm6you Fm7take Fm6me Chome

All Content on this page is the property of the copyright owner of the original composition.