1=120ESASBDESASESASBDESASESASBDSCRC2ESASBD442IntroSCBDoHBD(BD)oHESASoHBDESASoHESASoHBDBDoHESASoH(ES)(AS)3oHBDoHBD(BD)oHESASESASoHBDESASoHESASoHBDBDoHESASoH(ES)(AS)4oHBDoHBD(BD)oHESASoHBDESASoHESASoHBDBDoHESASoH(ES)(AS)5oHBDESASoHBDxHESAS(rb)BDSCoHESASoHBDESASMTLTHFTLFT6CC1BDoHBD(BD)oHESASoHBDESASoHESASoHBDBDoHESASoH(ES)(AS)7oHBDoHBD(BD)oHESASESASoHBDESASoHESASoHBDBDoHESASoH(ES)(AS)8oHBDoHBD(BD)oHESASoHBDESASoHESASoHBDBDoHESASoH(ES)(AS)9oHBDESASoHBDoHESASoHESASCC1MTLTHFTSCLTHFTLFTLFT10VerseCC2BDRC1ESASRC1RC1RC1BDRC1ESASRC111RC1RC1BDRC1ESASBDRC1BDRC1RC1BDRC1ESASoH12xHBDRC1BDRC1ESASRC1RC1RC1BDRC1ESASoH13xHRC1BDRC1ESASoHRC1RC1BDRC1ESASESAS14SCBDBDRC1ESASRC1RC1RC1BDRC1ESASRC115RC1RC1BDRC1ESASBDRC1BDRC1RC1BDRC1ESASoH16xHBDRC1BDRC1ESASRC1RC1RC1BDRC1ESASoH17RC1RC1BDRC1ESASBDRC1ESASESASESASoHESASESASESASMTMT18Main RiffSCBDoHBD(BD)oHESASoHBDESASoHESASoHBDBDoHESASoH(ES)(AS)19oHBDoHBD(BD)oHESASESASoHBDESASoHESASoHBDBDoHESASoH(ES)(AS)20oHBDoHBD(BD)oHESASoHBDESASoHESASoHBDBDoHESASoH(ES)(AS)21oHBDESASoHBDxHESAS(rb)BDSCoHESASoHBDESASMTLTHFTLFT22CC1BDoHBD(BD)oHESASoHBDESASoHESASoHBDBDoHESASoH(ES)(AS)23oHBDoHBD(BD)oHESASESASoHBDESASoHESASoHBDBDoHESASoH(ES)(AS)24oHBDoHBD(BD)oHESASoHBDESASoHESASoHBDBDoHESASoH(ES)(AS)25oHBDESASoHBDoHESASoHESASCC1ESASESASESASESASESASESASESAS26VerseCC2BDRC1BDRC1ESASBDRC1ESASRC1BDESASRC1BDRC1ESASBDRC1ESAS27RC1BDRC1BDRC1ESASBDRC1ESASRC1BDESASRC1BDRC1ESASBDRC1ESAS28RC1BDRC1BDRC1ESASBDRC1ESASRC1BDESASRC1BDRC1ESASBDRC1ESAS29RC1BDRC1BDRC1ESASBDRC1ESASRC1BDESASRC1BDRC1ESASBDRC1ESAS30RC1BDRC1BDRC1ESASBDRC1ESASRC1BDESASRC1BDRC1ESASBDRC1ESAS31RC1BDRC1BDRC1ESASBDRC1ESASRC1BDESASRC1BDRC1ESASBDRC1ESAS32RC1BDRC1BDRC1ESASBDRC1ESASRC1BDESASRC1BDRC1ESASBDRC1ESAS33RC1BDRC1BDRC1ESASBDRC1ESASRC1BDESASRC1BDESASESASESASMTLT34CC1BDBDRC1ESASESASRC1BDESASRC1BDESASRC1BDRC1ESASoH35xHBDRC1BDRC1ESASRC1BDESASRC1BDESASRC1BDRC1ESASoH36xHBDRC1RC1ESASRC1ESASBDRC1ESASRC1BDRC1ESASRC1ESAS37RC1BDESASRC1BDRC1ESASBDRC1ESASRC1BDESASRC1BDRC1ESASMTMT38SCBDBDRC1ESASRC1BDESASRC1BDESASRC1BDRC1ESASoH39xHBDRC1BDRC1ESASESASRC1BDESASRC1BDESASRC1BDRC1ESASoH40xHESASESASESASESASESASESASESAS41RC1BDESASRC1BDRC1ESASRC1ESASSCBDESASESASESASESASESASESASESASESAS42ChorusSCBDCC1ESASoHBDBDCC1ESASCC2BDBDoHESASoHBDoHESAS43oHBDoHESASoHBDBDCC1ESASCC2BDBDoHESASoHBDoHESAS44oHBDoHESASoHBDBDCC1ESASCC2BDBDoHESASoHBDoHESAS45oHBDoHESASoHBDBDCC1ESASCC2BDBDSCESASESASESASESASESAS46SCBDCC1ESASoHBDBDCC1ESASCC2BDBDoHESASoHBDoHESAS47oHBDoHESASoHBDBDCC1ESASCC2BDBDoHESASoHBDoHESAS48oHBDoHESASoHBDBDCC1ESASCC2BDBDoHESASoHBDoHESAS49oHBDoHESASoHBDBDCC1ESASCC2BDBDxHESAS(BD)ESASESASESAS50Main RiffSCBDoHBD(BD)oHESASoHBDESASoHESASoHBDBDoHESASoH(ES)(AS)51oHBDoHBD(BD)oHESASESASoHBDESASoHESASoHBDBDoHESASoH(ES)(AS)52oHBDoHBD(BD)oHESASoHBDESASoHESASoHBDBDoHESASoH(ES)(AS)53oHBDESASoHBDxHESAS(rb)BDSCoHESASoHBDESASMTLTHFTLFT54CC1BDoHBD(BD)oHESASoHBDESASoHESASoHBDBDoHESASoH(ES)(AS)55oHBDoHBD(BD)oHESASESASoHBDESASoHESASoHBDBDoHESASoH(ES)(AS)56oHBDoHBD(BD)oHESASoHBDESASoHESASoHBDBDoHESASoH(ES)(AS)57oHBDESASoHBDoHESASoHESASCC1ESASESASLTHFT58BridgeCC2BDRC1ESASRC1RC1RC1BDRC1ESASBDRC159RC1BDRC1RC1ESASRC1RC1RC1BDRC1ESASRC1BD60RC1BDRC1RC1ESASRC1RC1RC1BDRC1ESASBDRC161RC1BDRC1RC1ESASRC1RC1RC1BDRC1ESASRC1BD62SCBDRC1ESASRC1RC1RC1BDRC1ESASBDRC163RC1BDRC1RC1ESASRC1RC1RC1BDRC1ESASRC1BD64SCESASESASESASRC1BDESASRC1BDESASESASCC1BD65ESASESASESASESASESASCC2BDMTMTMTMTLTHFTLFTLFT66SoloBDCC1ESASoHBDBDCC1ESASCC2BDBDoHESASoHBDoHESAS67oHBDoHESASoHBDBDCC1ESASCC2BDBDoHESASoHBDoHESAS68oHBDoHESASoHBDBDCC1ESASCC2BDBDoHESASoHBDoHESAS69oHBDoHESASoHBDBDCC1ESASCC2BDBDSCESASESASESASESASESAS70CC1BDESASoHBDBDCC1ESASCC2BDBDoHESASoHBDoHESAS71oHBDoHESASoHBDBDCC1ESASCC2BDBDoHESASESASESASESAS72CC2RC1BDoHBDoHESASBDoHRC1ESASoHRC1BDESASoHBDoHESASBDoHESAS73oHBDoHBDoHESASCC1ESASESASMTLTLTHFT74BreakCC2BD757677787980oHoH81ESASESASxHoHESASSCSCESASESASxHESASESASESASMTLT82Chorus BCC1BDoHBDoHESASoHBD(ES)(AS)oHESASoHBDBDoHESASoH(ES)(AS)83oHBDoHBDoHESASoHBD(ES)(AS)oHESASoHBDBDoHESASoH(ES)(AS)84oHBDoHBDoHESASoHBD(ES)(AS)oHESASoHBDBDoHESASoH(ES)(AS)85oHBDoHBDoHESASoHBD(ES)(AS)oHESASoHBDBDoHESASCC2oH(ES)(AS)86SCCC1BDoHBDoHESASoHBD(ES)(AS)oHESASoHBDBDoHESASoH(ES)(AS)87oHBDoHBDoHESASoHBD(ES)(AS)oHESASoHBDBDoHESASoH(ES)(AS)88oHBDoHBDoHESASoHBD(ES)(AS)oHESASoHBDBDoHESASoH(ES)(AS)89oHBDCC2ESASRC1ESASESASRC1ESBDSCBDESASESASESASESASESASESASESASESAS90ChorusSCBDCC1ESASoHBDBDCC1ESASCC2BDBDoHESASoHBDoHESAS91oHBDoHESASoHBDBDCC1ESASCC2BDBDoHESASoHBDoHESAS92oHBDoHESASoHBDBDCC1ESASCC2BDBDoHESASoHBDoHESAS93oHBDoHESASoHBDBDCC1ESASCC2BDBDSCESASESASESASESASESAS94SCBDCC1ESASoHBDBDCC1ESASCC2BDBDoHESASoHBDoHESAS95oHBDoHESASoHBDBDCC1ESASCC2BDBDoHESASoHBDoHESAS96oHBDoHESASoHBDBDCC1ESASCC2BDBDoHESASoHBDoHESAS97SCESASSCESASSCESASSCESASSCESASESASESASESASESASESASESASESASESAS98Chorus [key change]SCBDCC1ESASoHBDBDCC1ESASCC2BDBDoHESASoHBDoHESAS99oHBDoHESASoHBDBDCC1ESASCC2BDBDoHESASoHBDoHESAS100oHBDoHESASoHBDBDCC1ESASCC2BDBDoHESASoHBDoHESAS101oHBDoHESASSCBDBDESASCC2BDBDoHESASESASESASESASESAS102SCBDCC1ESASoHBDBDCC1ESASCC2BDBDoHESASoHBDoHESAS103oHBDoHESASoHBDBDCC1ESASCC2BDBDoHESASoHBDoHESAS104oHBDoHESASoHBDBDCC1ESASCC2BDBDoHESASoHBDoHESAS105oHBDoHESASoHBDBDCC1ESASCC2BDBDoHESASESASESASESASESAS106CC1BDoHBDoHESASoHBDESASoHESASoHBDBDoHESASoHESAS107oHBDoHBDoHESASoHBDESASoHESASoHBDBDoHESASoHESAS108oHBDoHBDoHESASoHBDESASoHESASoHBDBDoHESASoHESAS109oHBDoHBDoHESASoHBDESASoHESASoHBDBDoHESASCC2oHESAS110SCCC1BDoHBDoHESASoHBDESASoHESASoHBDBDoHESASoHESAS111oHBDoHBDoHESASoHBDESASoHESASoHBDBDoHESASoHESAS112oHBDoHBDoHESASoHESASBDESASESASESASESASBDESASESASESAS113114ESASBDESASESASBDESASESASBDSCRC2ESASBD115OutroSCBDoHBD(BD)oHESASoHBDESASoHESASoHBDBDoHESASoH(ES)(AS)116oHBDoHBD(BD)oHESASESASoHBDESASoHESASoHBDBDoHESASoH(ES)(AS)117oHBDoHBD(BD)oHESASoHBDESASoHESASoHBDBDoHESASoH(ES)(AS)118oHBDESASoHBDxHESAS(rb)BDSCoHESASoHBDESASMTLTHFTLFT119CC1BDoHBD(BD)oHESASoHBDESASoHESASoHBDBDoHESASoH(ES)(AS)120oHBDoHBD(BD)oHESASESASoHBDESASoHESASoHBDBDoHESASoH(ES)(AS)121oHBDoHBD(BD)oHESASoHBDESASoHESASoHBDBDoHESASoHESAS122oHBDESASoHBDESASBDoHESASCC1MTLTHFTSCLTHFTLFTLFT123SCCC1BD124xHxHxHxHxHxHxHRC13125126127128