Genesis - The Lamb Lies Down On Broadway Chords

 

Asus2

variations
         
         
         
         
         
X
2
3
2 fr
         
         
         
         
         
4
1
1
1
X
X
4 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
1
2
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
1
9 fr
         
         
         
         
         
X
2
1
1
3
4
9 fr
         
         
         
         
         
X
3
1
1
2
4

12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
1
1
         
         
         
         
         
X
1
1
1
4
         
         
         
         
         
X
2
1
3
5 fr
         
         
         
         
         
1
X
3
4
2
X
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
4
4
4
4 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
1
4
2
3
1
1

9 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
1
1

B

variations
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
6 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
         
         
         
         
         
X
1
X
3
4
1
3 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
8 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

10 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1

Bsus4

variations
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
4
1
7 fr
         
         
         
         
         
1
3
3
3
1
1
9 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
4
11 fr
         
         
         
         
         
X
3
4
1
2
X
7 fr
         
         
         
         
         
X
X

C

variations
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
6 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
6 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
9 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1

11 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

Cm

variations
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
9 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
         
         
         
         
         
X
4
2
1
X
X
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
X
X
2
1
11 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2

4 fr
         
         
         
         
         
X
X
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4 fr
         
         
         
         
         
X
2
1
1
4
3
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
3
7 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
1
         
         
         
         
         
X
X
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
2
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
2
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
2
4
X
2 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
1
1
9 fr
         
         
         
         
         
X
X
4
3
2
1

10 fr
         
         
         
         
         
1
4
2
3
1
1
12 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
3
3
14 fr
         
         
         
         
         
X
X
         
         
         
         
         
2
3
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
2 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
4 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1

9 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
9 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
12 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
4 fr
         
         
         
         
         
X

E

variations
3 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
3 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
8 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
8 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

11 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1

Em7

variations
6 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
1
         
         
         
         
         
X
X
1
4
2
3
6 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
4
11 fr
         
         
         
         
         
1
X
1
1
1
X
4 fr
         
         
         
         
         
X
2
1
3
1
4
11 fr
         
         
         
         
         
1
3
X
1
4
1

11 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
1
4
1
11 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
1
1
1
         
         
         
         
         
1
1
X
X
X
2 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
X
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
X
X
         
         
         
         
         
X
X
X
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
         
         
         
         
         
X
X
1
4
4
4
         
         
         
         
         
1
1
4
4
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
2
4
1
         
         
         
         
         
3
1
2
         
         
         
         
         
2
3
1
4
4 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
1
1

11 fr
         
         
         
         
         
X
X
4
3
2
1
12 fr
         
         
         
         
         
1
4
2
3
1
1
4 fr
         
         
         
         
         
X

Esus2

variations
2 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
3
1
1
2
4
4 fr
         
         
         
         
         
X
2
1
1
3
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
1
1
9 fr
         
         
         
         
         
4
1
1
1
X
X
11 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
1
2
4

Fm6

         
         
         
         
         
1
2
3
1
4
1

Am

variations
4 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
4 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
         
         
         
         
         
4
2
1
X
X
X
8 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
11 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
No chord
    
Standard guitar tuning:
E
A
D
G
B
E
No capo
  Asus2 A7M B Bsus4 C Cm  D6 D7M D7M/C
e---0-----0---1----2---4---4---2----2------2----
B---0-----2---3----5---6---5---0----2------3----
G---2-----1---3----4---6---6---2----2------x----
D---2-----2---3----4---6---6---0----0------x----
A---0-----0---1----2---4---4---x----x------4----
E---x-----x---x----x---x---x---x----x------x----
   E  E Em7 E5 E7M Esus2 Fm6 Am
e--0--3---2---4----4-----0----2----4--
B--0--4---2---5----4-----0----2----4--
G--1--3---3---3----4-----4----2----4--
D--2--1---1---2----2-----4----1----6--
A--2--x---x---x----x-----2----x----6--
E--0--x---x---x----x-----0----2----4--
Moderately Bright 4/4 time Key of E (four sharps)

Intro

And the Blamb_______________ lies Bsus4down_____________ ___ on Esus2Broad - way. [Verses 1, 2, and 3] 1. Esus2Ear - ly morn - ing Man - hat - tan,___ 2. Night-time's fly - ers feel____ their pains._ 3. Su - zanne tired,_ her work____ all done,__ thinks Esus2 o - cean winds blow on the land.______ Drug - store takes down the chains.____ mon - ey, hon - ey, be on, ne - on.___ Am The Mov - ie Pal - ace is now un - done.___ The Met - al mo - tion comes in bursts,_ but the Cab - man's vel - vet glove sounds the horn,___ and the Asus2all - night watch - men have had their fun.____ gas sta - tion_ can quench that thirst._ Sus - saw - dust king_ spits out his scorn.__ AmSleep - ing cheap - ly on the mid - night show,___ it's the pen - sion cracked___ on un - made road.___ The Won - der wom - en, draw your blind!__ Don't Asus2same old end - ing; time to go._____ Get out!___ truck- er's eyes read "o - ver - load."__ look at me! I'm not your kind.___ I'm Rael!__ E____ E5 It And out of the sub - way, E seems they can - not leave____ their dream.___ There's Ra - el Im - pe - ri - al Aer - o - sol Kid_ Some-thing in - side me has just be - gun._____ Em7some-thing mov - ing in the side - walk steam.__ And the ex - its in - to day-light, spray gun hid.____ And the Lord knows__ what I have done.___ And the Blamb_________________________________ lies lamb_________________________________ lies lamb_________________________________ lies Bsus4down_________________________________ on * down_________________________________ on & down_________________________________ on # { * go to |1. } { & go to |2. [Bridge] } { # go to |3. [Outro] } |1. Esus2Broad - way. {go to start of verse 2}

Bridge

|2. Esus2Broad - way. The A7Mlamb seems right out of place, yet the E7MBroad - way street scene finds a A7Mfo - cus in its face. Fm6 Some - how it's ly - ing there, brings a Cstill - ness to the air. Though Cmman - D7M/C made Cmlight, D7M/C at Cmnight is verD7M/C - y bright,__Cm___ D7M/C there's D7Mno white D6 - wash D7Mvic - tim, D6 as the A7Mne - ons dim,____ to the coat of Ewhite. E5 ERa - el Im - pe - ri - al Aer - o - sol Kid, Em7wipes his gun -- he's for - got - ten what he did. And the Blamb______________________________ ____ lies Bsus4down______________________________ ____ on Esus2Broad - way. | | {go to start of verse 3}

Outro

|3. Repeat and fade BrEsus2oad - way. On Broad - way. On

All Content on this page is the property of the copyright owner of the original composition.