eBGDAE1=170Bm23402442F#72232123G3000234Bbdim0202156Bm23402