1=12544234567891011121314151617=136oHoHFTFToHBDMTMToHBDLTLTBDSSoHBD18oHBDoHoHSoHBD19oHBDoHoHSoHBD20oHBDoHoHSoHBD21BDoHoHFTFToHBDMTMToHBDLTLTBDSSoHBD22oHBDoHoHSoHBD23oHBDoHoHSoHBD24oHBDoHoHSoHBD25BDoHoHFTFToHBDMTMToHBDLTLTBDSSoHBD26oHBDoHoHSoHBD27oHBDoHoHSoHBD28oHBDoHoHSoHBD29BDoHoHFTFToHBDMTMToHBDLTLTBDSSoHBD30oHBDoHoHSoHBD31oHBDoHoHSoHBD32FTFTSBDFTSFTFTFTSBDFTSFTFTSBDFTSFTFTSBDFTSFT33FTFTSBDFTSFTFTFTSBDFTSFTSBDSBD34oHBDoHoHSoHBD35CCFTSBDCCSBDCCFTSBDCCFTSBDCCSBD36oHBDoHoHSoHBD37CCFTSBDCCSBDCCFTSBDCCFTSBDCCSBD38oHBDoHoHSoHBD39CCFTSBDCCSBDCCFTSBDCCFTSBDCCSBD40oHBDoHoHSoHBD41CCFTSBDCCSBDCCFTSBDCCFTSBDCCSBD42=136oHBDoHoHSBDoHS43CCBDoHoHSBDCCCCCCS44=136oHBDoHoHSBDoHS45CCBDoHoHSBDCCCCCCS46=136oHBDoHoHSBDoHS47CCBDoHoHSBDCCCCCCS48=136oHBDoHoHSBDoHS49CCBDoHoHSBDCCCCCCS50=136oHBDoHoHSBDoHS51CCBDoHoHSBDCCCCCCS52=136oHBDoHoHSBDoHS53CCBDoHoHSBDCCCCCCS54=136oHBDoHoHSBDoHS55CCBDoHoHSBDCCCCCCS56=136oHBDoHoHSBDoHS57CCBDoHoHSBDCCCCCCS58=136oHBDoHoHSBDoHS59CCBDoHoHSBDCCCCCCS60=136oHBDoHoHSBDoHS61BDoHoHFTFToHBDMTMToHBDLTLTBDSSoHBD62=136oHBDoHoHSoHBD63oHBDoHoHSoHBD64oHBDoHoHSoHBD65BDoHoHFTFToHBDMTMToHBDLTLTBDSSoHBD66=136oHBDoHoHSoHBD67oHBDoHoHSoHBD68oHBDoHoHSoHBD69BDoHoHFTFToHBDMTMToHBDLTLTBDSSoHBD70=136oHBDoHoHSoHBD71oHBDoHoHSoHBD72oHBDoHoHSoHBD73BDoHoHFTFToHBDMTMToHBDLTLTBDSSoHBD74oHBDoHoHSoHBD75oHBDoHoHSoHBD76FTFTSBDFTSFTFTFTSBDFTSFTFTSBDFTSFTFTSBDFTSFT77FTFTSBDFTSFTFTFTSBDFTSFTSBDSBD78oHBDoHoHSoHBD79CCFTSBDCCSBDCCFTSBDCCFTSBDCCSBD80oHBDoHoHSoHBD81CCFTSBDCCSBDCCFTSBDCCFTSBDCCSBD82oHBDoHoHSoHBD83CCFTSBDCCSBDCCFTSBDCCFTSBDCCSBD84oHBDoHoHSoHBD85CCFTSBDCCSBDCCFTSBDCCFTSBDCCSBD86CCCCCCSBDBD878889oHBDoHoHSoHBD90CCFTSBDCCSBDCCFTSBDCCFTSBDCCSBD91oHBDoHoHSoHBD92CCFTSBDCCSBDCCFTSBDCCFTSBDCCSBD93oHBDoHoHSoHBD94CCFTSBDCCSBDCCFTSBDCCFTSBDCCSBD95oHBDoHoHSoHBD96CCFTSBDCCSBDCCFTSBDCCFTSBDCCSBD97CCCC98