1Intro=87CCBDxHxHSxHBDxHxHBDxHSxH442xHBDxHxHSxHBDxHxHBDxHSxH3xHBDxHxHSxHBDxHxHBDxHSxH4xHBDxHxHSxHBDxHxHBDxHSxH5xHBDxHxHSxHBDxHxHBDxHSxH6xHBDxHxHSxHBDxHxHBDxHSxH7xHBDxHxHSxHBDxHxHBDxHSxH8xHBDxHxHSxHBDxHxHBDxHSxH9Verse 1CCBDxHxHSxHxHBDSxHBDxHSxHBD10xHBDxHxHSxHxHBDSxHBDxHSxHBD11xHBDxHxHSxHxHBDSxHBDxHSxHBD12xHBDxHxHSxHxHBDSxHBDxHSxHBD13CCBDxHxHSxHxHBDSxHBDxHSxHBD14xHBDxHxHSxHxHBDSxHBDxHSxHBD15xHBDxHxHSxHxHBDSxHBDxHSxHBD16xHBDxHxHSxHxHBDSxHBDxHSSMTxH17Pre-ChorusCCBDoHoHSoHoHBDSoHBDoHSoHBD18oHBDoHoHSoHoHBDSoHBDoHSoHBD19oHBDoHoHSoHoHBDSoHBDoHSoHBD20oHBDoHoHSSSSSMTMTHT21ChorusCCBDRCRCSRCRCBDSRCBDRCSRCBD22RCBDRCRCSRCRCBDSRCBDRCSRCBD23RCBDRCRCSRCRCBDSRCBDRCSRCBD24RCBDRCRCSRCRCBDSRCSSMTMT25CCBDRCRCSRCRCBDSRCBDRCSRCBD26RCBDRCRCSRCRCBDSRCBDRCSRCBD27RCBDRCRCSRCRCBDSRCBDRCSRCBD28RCBDRCRCSRCRCBDSRCSSMToH29Verse 2CCBDxHxHSxHBDxHxHBDxHSxH30xHBDxHxHSxHBDxHxHBDxHSxH31xHBDxHxHSxHBDxHxHBDxHSxH32xHBDxHxHSxHBDxHxHBDxHSxH33CCBDxHxHSxHxHBDSxHBDxHSxHBD34xHBDxHxHSxHxHBDSxHBDxHSxHBD35xHBDxHxHSxHxHBDSxHBDxHSxHBD36xHBDxHxHSxHxHBDSxHBDxHSSMTxH37Pre-ChorusCCBDoHoHSoHoHBDSoHBDoHSoHBD38oHBDoHoHSoHoHBDSoHBDoHSoHBD39oHBDoHoHSoHoHBDSoHBDoHSoHBD40oHBDoHoHSSSSSMTMTHT41ChorusCCBDRCRCSRCRCBDSRCBDRCSRCBD42RCBDRCRCSRCRCBDSRCBDRCSRCBD43RCBDRCRCSRCRCBDSRCBDRCSRCBD44RCBDRCRCSRCRCBDSRCSSMTMT45CCBDRCRCSRCRCBDSRCBDRCSRCBD46RCBDRCRCSRCRCBDSRCBDRCSRCBD47RCBDRCRCSRCRCBDSRCBDRCSRCBD48RCBDRCRCSRCRCBDSSSSMTMT49InterludeCCBDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC50RCBDRCBDRCSRCRCBDRCBDRCSRC51CCBDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC52RCBDRCBDRCSRCRCBDSSSSMTMT53CCBDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC54RCBDRCBDRCSRCRCBDRCBDCCSRC55CCBDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC56RCBDRCBDRCSRCRCBDSSMTMTHTHT57BreakCCBD585960SSSSMTMTHT61ChorusCCBDRCRCSRCRCBDSRCBDRCSRCBD62RCBDRCRCSRCRCBDSRCBDRCSRCBD63RCBDRCRCSRCRCBDSRCBDRCSRCBD64RCBDRCRCSRCRCBDSRCSSMTMT65CCBDRCRCSRCRCBDSRCBDRCSRCBD66RCBDRCRCSRCRCBDSRCBDRCSRCBD67RCBDRCRCSRCRCBDSRCBDRCSRCBD68RCBDRCRCSRCRCBDSRCSSMTMT69CCBDRCRCSRCRCBDSRCBDRCSRCBD70RCBDRCRCSRCRCBDSRCBDRCSRCBD71CCBDRCRCSRCRCBDSRCBDRCSRCBD72RCBDRCRCSRCRCBDSRCBDRCSRC73CCBDRCRCSRCRCBDSRCBDRCSRCBD74CCBDRCRCSRCRCBDSRCBDRCSRCBD75CCBDRCRCSRCRCBDSRCBDRCSRCBD76RCBDRCRCSRCRCBDSRCBDRCSMTMT77EndingCCBDRCRCSRCRCBDSRCBDRCSRCBD78CCBDRCRCSRCRCBDSRCBDRCSRCBD79CCBDRCRCSRCRCBDSRCBDRCSRCBD80CCBDCCBDCCBD81