You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
gDAE1Intro=100442345Wstêp00035333223655653000357Zwrotka00000000000083333356530900000000000010333335653011Przejscie777777777777777712999999999999999913Refren22224444143x444466661522224444164444555517Przejœcie0003533322318556530003519Zwrotka0000000000002033333565302100000000000022333335653023Przejœcie777777777777777724999999999999999925Refren22224444263x444466662722224444284444555529Nie da³em solówki bo nie moge rozszyfrowaæ, sory :p66666666304444444431222222223244444444336666666634444444443522222222364444444437000530383940Przejœcie41424344Ostre przejscie :P00530003545005300035460053000354700530003548005300035490053000355000530003551352553Ostatni raz refren22224444543x44446666552222444456444455555722224444583x444466665922224444604444555561Koñcówka22222222246244444444463444444446646666666let ring65005301 Add comment2 Add comment3 Add comment4 Add comment5 Add comment6 Add comment7 Add comment8 Add comment9 Add comment10 Add comment11 Add comment12 Add comment13 Add comment14 Add comment15 Add comment16 Add comment17 Add comment18 Add comment19 Add comment20 Add comment21 Add comment22 Add comment23 Add comment24 Add comment25 Add comment26 Add comment27 Add comment28 Add comment29 Add comment30 Add comment31 Add comment32 Add comment33 Add comment34 Add comment35 Add comment36 Add comment37 Add comment38 Add comment39 Add comment40 Add comment41 Add comment42 Add comment43 Add comment44 Add comment45 Add comment46 Add comment47 Add comment48 Add comment49 Add comment50 Add comment51 Add comment52 Add comment53 Add comment54 Add comment55 Add comment56 Add comment57 Add comment58 Add comment59 Add comment60 Add comment61 Add comment62 Add comment63 Add comment64 Add comment65 Add commentChange tuning (R)