eBGDAE1F5 FOR INFORMATION=147442Aho-2u-2ka-3go0wa03Tea0Time04ze-3n-3ryo-0ku2no25Break2Time26hi-0bi-2ka-27se-0yo-2u2se-0ka-28i3de3hi-2to-0tsu39da-2ke3no0o3wa3ra210na3i3u2ta3wo31112BChimeTSUMUGI3ni2mo313ne0ku-314gi-2re-3na-2i0ki-315tai316tsu-3du-3ku3pu-317ra-3n,0ya-318ku-2so-3ku01920FunMIO3a-2ru-321bamu0ha-3mi-322da-2shi-3cha-2u0ku-323rai324"ta-3no-3shi-3i"225ga0a-3fu-026re-0te-3ru32728CRITSU"see2no!!"2de029i-HER VOICE IS PERFECT FOR THIS PART0ku1yo330min-0na0de231tsu-2ku-0ri-132da-0shita3me-3ro-0di23334ni1to-1bi-1n-1ot-235te036Dho-3u-3ka-4go1wa137Tea1Time138shi-4n-4ke-1n3ni339Chat3Time340is-1sho4ni3i-341ru1ka-3ra3mi-1e-342ru4a-4shi-3ta1ga443a-3ru4ne144zu-3t-3to4ho-1u-145ka-1go146i-4tsu-4ma-1de-3mo347tii-3taimu348ku-1ri-4ka-349e-1so-3u3a-1sa350mo4hi-4ru3mo1yoru451ma-3de4mo1yu-4me4tsu-352mat-4ta4u-3ta4wo45354B-2ShineRITSU3ni-2sh-355i-0sa-3su356on-2ga-3ku2sh-0i-357tsu358ka-3ga-3ya-3ku3e-359ga-3o,0ki-360n-2i-3ro06162FineAZUSA3na-2mi-363da0sa-364e2ta-3ka-2ra-0mo-365no366don-3na3o-3moi267mo0i-3to-068shi-0i3ne36970C-2YUIshin-2ji-2te071i-0ku1yo372min-0na0de273ka-2sa-0ne-174at-0ta3haa-3mo-0nii27576tsu-1ba-1sa1ni1shi-277te078D-2ho-3u-3ka-4go1wa179Tea1Time180ze-4n-4ryo-1ku3no381Break3Time382is-1sho4ni3i-383ru1ka-3ra3u-1ma-384re-4ru4yu-4u-3ki1ga485a-3ru4ne186zu-3t-3to4ho-1u-187ka-1go188i-4tsu-4ma-1de-3mo389tii-3taimu390wa-1ka-4chi-391a-1o-3u3ka-1k-392ko-4tsu-4ka-3na-1i493to-3ki4mo1a-4ta-4ta-394ka4na4u-3ta4wo49596Inter. 1979899100101102103104Inter. 2105106107108109110111112ETSUMUGImo-2shi-2mo0113chi-0ga-1u3114so-0ra0wo2115me-2zasu0hi1116ga0ki-3te3ha-2na-0117re-0te-3mo0ha-0118na-2re-0na-0i2119120MIOmi-2mi2su-0121ma-0se-1ba3122ki-0ko-0e-2123ru2yo0wa-1124ta-0shi-3ta-3chi0no-01252ka-2126na-1de-1ta1e-1i-2127en0128FYUIho-2u-2ka-3go0wa0129Tea0Time0130shi-3n-3ke-0n2ni2131Chat2Time2132is-0shou3da-2133i-0ji2ni2shi-0ta-2134i3me-3gu-2ri-0a-3135i2da3ne0136Gho-3u-3ka-4go1wa1137Tea1Time1138ze-4n-4ryo-1ku3no3139Break3Time3140is-4sho4ni3i-3141ru1ka-3ra3u-1ma-3142re-4ru4yu-4u-3ki1ga4143a-3ru4ne1144zu-3t-3to4ho-1u-1145ka-1go1146i-4tsu-4ma-1de-3mo3147tii-3taimu3148hi-1bi-4ka-3149se-1yo-3u3se-1ka-3150i4de4hi-3to-1tsu4151da-3ke4no1o-4wa-4ra-3152na-4i4u-3ta4wo4153154Ending155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174