1=13544234HTHTHTLTLTHFTHFTHFT5CCBDxHxHSxHBD6xHBDxHxHSxH7xHBDxHxHSxHBD8xHBDxHxHSxH9xHBDxHxHSxHBD10xHBDxHxHSxH11xHBDxHxHSxHBD12xHBDxHxHSxH13xHBDxHxHSxHBD14xHBDxHxHSxH15xHBDxHxHSxHBD16xHBDxHxHSxH17xHBDxHxHSxHBD18xHBDxHxHSxH19xHBDxHxHSxHBD20xHBDxHxHSxH21CCBDBDRCBDRCSRCS22RCSRCBDRCSBDRC23RCBDBDRCBDRCSRCS24RCSRCBDRCSBDRC25RCBDBDRCBDRCSRCS26RCSRCBDRCSBDRC27RCBDBDRCBDRCSRCS28RCSRCBDRCSBDRC29CCBDBDRCBDRCSRCS30RCSRCBDRCSBDRC31RCBDBDRCBDRCSRCS32RCSRCBDRCSBDRC33RCBDBDRCBDRCSRCS34RCSRCBDRCSBDRC35RCBDBDRCBDRCSRCS36RCSRCBDRCSBDRC37CCBDxHxHSxHBD38xHBDxHxHSxH39xHBDxHxHSxHBD40xHBDxHxHSxH41xHBDxHxHSxHBD42xHBDxHxHSxH43xHBDxHxHSxHBD44xHBDxHxHSxH45xHBDxHxHSxHBD46xHBDxHxHSxH47xHBDxHxHSxHBD48xHBDxHxHSxH49xHBDxHxHSxHBD50xHBDxHxHSxH51xHBDxHxHSxHBD52xHBDxHxHSxH53CCBDBDRCBDRCSRCS54RCSRCBDRCSBDRC55RCBDBDRCBDRCSRCS56RCSRCBDRCSBDRC57RCBDBDRCBDRCSRCS58RCSRCBDRCSBDRC59RCBDBDRCBDRCSRCS60RCSRCBDRCSBDRC61CCBDBDRCBDRCSRCS62RCSRCBDRCSBDRC63RCBDBDRCBDRCSRCS64RCSRCBDRCSBDRC65RCBDBDRCBDRCSRCS66RCSRCBDRCSBDRC67RCBDBDRCBDRCSRCS68RCSRCBDRCSBDRC69xHBDBDxHBDBDxHSxH70xHBDxHBDxHSxH71xHBDBDxHBDBDxHSxH72xHBDxHBDxHSxH73xHBDBDxHBDBDxHSxH74xHBDxHBDxHSxH75xHBDBDxHBDBDxHSxH76xHBDxHBDxHSxH77xHBDBDxHBDBDxHSxH78xHBDxHBDxHSxH79xHBDBDxHBDBDxHSxH80xHBDxHBDxHSxH81xHBDBDxHBDBDxHSxH82xHBDxHBDxHSxH83xHBDBDxHBDBDxHSxH84xHBDxHBDxHSxH85xHBDBDxHBDBDxHSxH86xHBDxHBDxHSxH87xHBDBDxHBDBDxHSxH88xHBDxHBDxHSxH89xHBDBDxHBDBDxHSxH90xHBDxHBDxHSxH91HFTLTBDBDLFTLTBDBDHFTLTBD92BDSSLTLTSSHFTHFTSSLFTSLFTS93CCBDoHoHSoHBD94oHBDoHoHSBDoH95oHBDoHoHSoHBD96oHBDoHoHSBDoH97oHBDoHoHSoHBD98oHBDoHoHSBDoH99oHBDoHoHSoHBD100oHBDoHoHSBDoH101oHBDoHoHSoHBD102oHBDoHoHSBDoH103oHBDoHoHSoHBD104oHBDoHoHSBDoH105oHBDoHoHSoHBD106oHBDoHoHSBDoH107oHBDoHoHSoHBD108oHBDoHoHSBDoH109CC