1Intro=117xHBDxHSxHxHSxHBDSxH342xHBDSSxHSSxHxHxHBDSxH3xHBDxHSxHxHSxHBDSxH4xHBDSSxHSSxHxHSxHSxH5xHBDxHSxHxHSxHBDSxH6xHBDSSxHSSxHxHxHBDSxH7xHBDxHSxHxHSxHBDSxH8xHBDSSxHSSxHxHSxHSxH9Verse 1xHBDxHSxHxHSxHBDSxH10xHBDSSxHSSxHxHxHxH11xHBDxHSxHxHSxHBDSxH12xHBDSSxHSSxHxHxHxH13xHBDxHSxHxHSxHBDSxH14xHBDSSxHSSxHxHxHxH15xHBDxHSxHxHSxHBDSxH16xHBDSSxHSSxHxHxHSxH17xHBDxHSxHxHSxHBDSxH18xHBDSSxHSSxHxHxHxH19xHBDxHSxHxHSxHBDSxH20xHBDSSxHSSxHxHxHxH21xHBDxHSxHxHSxHBDSxH22xHBDSSxHSSxHxHxHxH23xHBDxHSxHxHSxHBDSxH24xHBDSSxHSSxHxHSCCS25Chorus 1xHBDxHxHxHBDxHBDxH26SxHxHxHSxHBDxHxH27xHxHxHxHBDxHBDxH28SxHxHxHxHSxHxH29BDxHxHxHxHBDBDxHxH30xHSxHxHxHxHxH31xHBDBDxHxHxHxHxH32SxHxHxHxHxHxH33BDxHxHxHxHBDBDxHxH34SxHxHxHxHBDBDxHxH35xHSxHxHxHxHxH36xHxHxHxHxHxH37xHBDxHxHxHBDxHxH38xHSxHxHxHxHxH39xHBDxHxHxHBDxHxH40xHSxHxHxHSxHxH41BridgexHBDxHSxHxHSxHBDSxH42xHBDSSxHSSxHxHxHBDSxH43xHBDxHSxHxHSxHBDSxH44xHBDSSxHSSxHxHSxHSxH45xHBDxHSxHxHSxHBDSxH46xHBDSSxHSSxHxHxHBDSxH47xHBDxHSxHxHSxHBDSxH48xHBDSSxHSSxHxHSxHSxH49xHBDxHSxHxHSxHBDSxH50xHBDSSxHSSxHxHxHBDSxH51xHBDxHSxHxHSxHBDSxH52xHBDSSxHSSxHxHSxHSxH53xHBDxHSxHxHSxHBDSxH54xHBDSSxHSSxHxHxHBDSxH55xHBDxHSxHxHSxHBDSxH56xHBDSSxHSSxHxHSxHSxH57Verse2xHBDxHSxHxHSxHBDSxH58xHBDSSxHSSxHxHxHBDSxH59xHBDxHSxHxHSxHBDSxH60xHBDSSxHSSxHxHSxHSxH61xHBDxHSxHxHSxHBDSxH62xHBDSSxHSSxHxHxHBDSxH63xHBDxHSxHxHSxHBDSxH64xHBDSSxHSSxHxHSxHSxH65xHBDxHSxHxHSxHBDSxH66xHBDSSxHSSxHxHxHBDSxH67xHBDxHSxHxHSxHBDSxH68xHBDSSxHSSxHxHSxHSxH69xHBDxHSxHxHSxHBDSxH70xHBDSSxHSSxHxHxHBDSxH71xHBDxHSxHxHSxHBDSxH72xHBDSSxHSSxHxHSCCSxH73Chorus2xHBDxHxHxHBDxHBDxH74SxHxHxHSxHBDxHxH75xHxHxHxHBDxHBDxH76SxHxHxHxHSxHxH77BDxHxHxHxHBDBDxHxH78xHSxHxHxHxHxH79xHBDBDxHxHxHxHxH80SxHxHxHxHxHxH81BDxHxHxHxHBDBDxHxH82SxHxHxHxHBDBDxHxH83xHSxHxHxHxHxH84xHxHxHxHxHxH85xHBDxHxHxHBDxHxH86xHSxHxHxHxHxH87xHBDxHxHxHBDxHxH88xHSxHxHxHSxHxH89OutroxHBDxHSxHxHSxHBDSxH90xHBDSSxHSSxHxHxHBDSxH91xHBDxHSxHxHSxHBDSxH92xHBDSSxHSSxHxHSxHSxH93xHBDxHSxHxHSxHBDSxH94xHBDSSxHSSxHxHxHBDSxH95xHBDxHSxHxHSxHBDSxH96xHBDSSxHSSxHxHSxHSxH97xHBDxHSxHxHSxHBDSxH98xHBDSSxHSSxHxHxHBDSxH99xHBDxHSxHxHSxHBDSxH100xHBDSSxHSSxHxHSxHSxH101xHBDxHSxHxHSxHBDSxH102xHBDSSxHSSxHxHxHBDSxH103xHBDxHSxHxHSxHBDSxH104xHBDSSxHSSxHxHSxHSxH105106107