1Intro=74xHxHxHSSxHxHxHxHSSxHxH442xHxHxHSSxHxHoHoHSSrb3rbxHSSxHxHxHxHSSxH4xHxHoHxHSSxHxHxHxHxHoHSSrb5rboHxHSSxHxHxHxHSSxHxH6xHxHxHSSxHxHxHoHxHSSxHrb7RCRCxHSSxHxHxHxHSSxH8xHxHxHSSxHxHxHxHoHoHSS9Verse 1=96CC1BDxHSxHBDxHSxH10xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxH11xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxH12xHBDxHxHSxHxHxHBDBDxHSxHBDBD13xHxHBDxHSxHxHxHBDxHSxH14xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHxH15xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHxH16xHBDxHxHSxHxHxHoHBDS17Verse 2CC1BDxHSxHxHBDxHSxHxH18xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHxH19xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHxH20xHBDxHxHSSxHBDxHxHBDxHSxHxH21xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHxH22xHBDxHxHSxHxHxHoHBDxHSxH23xHBDxHxHSxHxHxHxHBDxHSxHxH24xHBDxHxHSxHxHxHxHBDxHSxH25Verse 3CC1BDSCC2BDRCS26RCBDRCSRCBDRCSRCRC27RCBDRCRCRCSRCRCRCBDRCSRCRCBD28RCBDRCRCSRCRCSRCBDRCSRC29CC1BDRCSRCBDRCSRCRCBD30RCBDRCRCSRCRCRCRCBDRCSRC31CC1BDRCSRCRCRCBDRCSRC32fHSSfHSBDfHHTHTfHHMTBDfHHMTHMTHMTfHLMTLTfHHFTHFTfHLFTLFT33Verse 4CC1BDSCC2BDRCS34RCBDRCSRCRCRCBDRCSBDRCRCBD35RCBDRCRCSCC1BDRCRCRCSRCRC36RCBDRCSBDBDRCBDBDRCSRC37CC1BDCC2SCC1BDRCSRCRC38RCBDRCSRCRCRCBDBDRCSBDRC39CC1BDSCC2BDBDRCSBD40fHHTHTfHHTHMTfHHMTBDfHLMTLMTfHLMTLTfHLTHFTfHHFTHFTfHLFTLFT41Verse 5=84CC1BDCC1BDCC2SBDRCBDRCBDCC1SBD42RCBDRCBDCC2SRCHTSHTSHMTSHMTSLMTSLMT43CC1BDBDCC2SBDRCBDRCBDCC1SRC44RCHTSHTSHTSBDBDHMTSHMTSHMTSBDBDLMTSLMTSLMTSLTSLTSLTS45CC1BDCC2SBDRCBDRCBDCC1SRCBD46RCBDRCCC1SRCBDBDcCScCSCC2SBDRCBD47CC1BDRCRCSRCRCBDRCBDRCBDBDRCSRC48RCBDSfHSSfHSSHMTfHHMTHMTfHHMTHMTLMTfHLMTLMTfHLMTLMTLTfHLTHFT49Verse 6CC1BDCC2SBDRCBDRCRCSRCRCBD50RCBDRCRCSRCBDBDRCSRCSHMTSHMTSLMTSLMTS51CC1BDCC2SBDRCBDRCRCRCSRC52RCBDoHBDfHRCRCSRCRCBDBDRCRCSRC53CC1BDRCRCSRCRCBDRCBDRCRCRCSRCRC54RCBDRCBDBDRCSRCBDHMTSHMTSHMTSBDLMTSLMTSLTSLTS55CC1BDRCSRCRCBDRCBDRCRCRCSRC56RCBDHTHTfHHTHTfHHMTHMTfHHMTLMTfHLMTLMTLTfHLTLTLTfHHFTHFTfHLFTLFT57CC1BDRCSRCSRCBDRCRCRCSRCS58RCBDRCRCSRCSRCBDBDRCBDBDRCSSRC59CC1BDRCSRCSRCBDRCRCRCSRCS60RCSHMTHMTLMTLTHFTCC1BDBDBDCC2SCC1BD61CC2BDRCSRCSRCBDRCRCRCSRCS62RCBDRCRCRCSRCSRCBDBDRCBDBDRCSSRC63CC1BDRCRCSRCSRCBDRCRCRCSRCS64RCBDRCBDBDHMTSHMTSLMTSLMTCC1BDBDBDcCSS65CC1BDSSSSCC2BDCC1BDSSSSCC2BD3366CC1BDSSSSoHBDSSSSBDHTHTHMTHMTLMTLMT333367CC1BDSSSSCC2BDCC1BDSSSSCC2BD3368CC1BDBDBDLMTSLMTSLTSLTCC2BDBDCC1SCC2BD69CC1BDSSSSCC2BDCC1BDSSSSCC2BD3370CC1BDSSSSoHBDSSSSBDHTHTLMTLMTLTLT333371CC1BDSSSSCC2BDCC1BDSSSSS3372SBDSSSBDSSSBDSSSBDSSSBDSSSBDSSSBDSSSBDSS3333333373=230RCBDBDRCSRCRCRCBDBDRCSBD12874RCBDBDRCSRCBDRCRCBDBDRCSRCBDRC75RCBDBDRCSRCRCRCBDRCBDSRCBD76RCBDBDRCSRCBDBDCC1S77RCBDBDRCSRCBDRCRCBDRCBDRCSRCBDRC78RCBDBDRCSRCRCRCBDRCBDSRCBD79RCBDBDRCSRCRCRCBDBDRCS80RCBDBDRCSRCBDBDRCS81BDBDCC1SBDBDRCS82RCBDBDRCSHTHTHTHMTSHMTHMT83CC1BDBDRCSRCBDBDRCSSS84SBDSSSBDSSSBDSSSBDS85CC1BDBDRCSRCBDBDRCSRCRC86RCBDBDRCSCC1BDCC2S87CC1BDBDRCSRCBDBDRCS88oHBDfHoHBDfHSSoHBDfHoHBDfHSS89CC1BDBDRCSrbBDRCBDRCS90RCBDBDRCSCC1BDCC2BD91RCBDBDRCSRCRCRCBDBDRCS92HMTBDHMTBDLMTSLMTLMTSLTBDLTHFTBDSHFTLFTLFT93CC1BDBDRCSSRCBDBDRCSRCRC94RCBDBDRCSCC1BDCC2BDSCC1BD95CC2BDBDRCSSRCBDRCRCBDRCSS96HMTBDHMTBDLMTSLMTSLMTSLTBDLTHFTBDSHFTLFTLFT97CC1BDBDRCSBDBDRCBDBDRCSRCRC98RCBDBDRCSRCRCRCBDRCBDSRCBDRC99RCBDBDRCSRCRCRCBDBDRCSCC1BDCC1BD100CC1BDRCSRCBDRCBDRCS101CC1BDBDRCSCC2BDBDRCS102CC1BDBDRCSRCBDBDoHS103fHHTSHTSHTSfHHTSHMTHMTHMTfHLMTLMTLTfHLTHFTLFT104InterludeCC1BDBDxHSxHxHxHBDBDxHSBDBD105xHBDBDxHSBDxHBDBDxHSxHxH106xHBDBDxHSBDBDxHBDBDxHSBDBD107xHBDBDxHSxHBDxHxHBDBDoHSBD108oHBDBDxHSxHxHxHBDBDxHSBDBD109xHBDBDxHSBDxHBDBDxHS110oHBDBDCC1SBDCC2SBDBDoHSBD111oHBDBDCC1SBDCC1SBDBDCC2S112CC1BDoHSoHBDBDxHSxHBDxHBD113xHBDBDxHSBDxHBDBDoHS114oHBDBDxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSBDBD115xHBDBDxHSBDxHBDBDoHS116oHBDBDxHSxHBDxHBDxHBDBDxHSBD117xHBDBDxHSBDxHBDBDoHS118oHBDSSSSBDSSSSBDSSSSBDSS333119SBDSLMTLMTLMTBDLMTLTLTBDLTLTHFTBDLFTLFT120Verse 7CC1BDBDfHSRCBDBDRCSRCRC121RCBDRCBDSRCRCRCBDBDRCSBD122RCBDRCBDRCSRCBDBDRCS123RCBDBDBDcCScCSBDBDBDCC2S124CC1BDRCSRCBDRCBDSRCBDRCBD125RCBDRCBDSRCBDRCBDRCBDRCBDSRCBD126CC1BDBDRCSCC2BDBDRCS127CC1BDHTHTHTBDHTHMTHMTBDHMTLMTLMTLMTBDLMTLTLT128LTBDLTHFTHFTBDHFTHFTLFTBDLFTLFTSBDS129Solo 1 - DaveCC1BDBDoHSSoHBDBDxHSBDS130xHBDBDxHSBDxHBDBDCC2S131xHBDBDxHSSxHBDBDxHSBD132xHBDBDxHSSLMTLMTLTCC1S133BDBDxHSSxHBDBDxHSBD134xHBDBDxHSBDxHBDBDCC2S135xHBDBDxHSSxHBDBDoHSSS136SBDSSSBDSSSBDSSSBDS137Solo 2 -AdrianCC1BDBDRCSSRCBDBDRCSBDS138RCBDBDRCSBDRCBDBDCC2S139RCBDBDRCSSRCBDRCBDRCSS140RCBDBDRCSSHTHTHMTCC1S141BDBDRCSRCRCSRCBDBDRCSRCBDRCS142RCBDBDRCSRCBDRCBDBDCC2S143RCBDBDRCSSRCBDBDoHS144fHBDSSSfHSBDHTHMTfHLMTBDLMTLMTLMTfHLTBDHFT145InterludeCC1BDBDoHSoHBDBDoHSBDBD146oHBDBDoHSBDoHBDBDoHS147oHBDBDoHSBDBDoHBDBDoHSBDBD148oHBDBDoHSBDoHBDBDoHS149oHBDBDoHSBDBDoHBDBDoHSBDBD150oHBDBDoHSBDoHBDBDoHS151oHBDBDCC1SBDoHBDoHBDCC2SBD152oHBDBDCC1SBDoHBDBDCC2SBDCC2S153BDBDoHSBDBDoHBDBDoHSBDBD154oHBDBDoHSBDoHBDBDoHS155oHBDBDoHSBDBDoHBDBDoHSBDBD156oHBDBDoHSBDoHBDBDoHS157oHBDBDoHSBDBDoHBDBDoHSBDBD158oHBDBDoHSBDoHBDBDoHS159=76CC1BDCC1BDSSCC2BDSSLMTLTLTBDSSHFTHFTLFT44160Verse 8=82CC1BDCC1BDCC2SRCRCBDRCBDCC1SRC161RCBDRCBDCC2SRCBDBDCC1SCC2SLMTLMTLTLT162CC1BDRCCC2SRCRCBDRCBDCC1SRC163RCBDoHSoHSBDBDoHSoHSBDBDBDCC1SBDCC2SBD164CC1BDBDCC2SBDRCBDRCBDCC1SRCBD165RCBDRCBDCC1SRCBDBDCC2SBDBDCC1SCC2SCC1SCC2SBD166CC1BDRCBDBDCC2SRCBDRCBDRCBDCC1SRC167=68RCBDSSHTHTHMTHMTBDSSHMTLMTLMTBDLTLTHFTHFTHFTBD168=75CC1HFTBDCC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1BD169CC1BDCC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1170RCRCRCRCRCRCRC