1=126xHFTxHxHxHxHFTxHxHFTxHxHxH442xHFTxHxHxHxHFTxHxHFTxHxHxH3xHFTxHxHxHxHFTxHxHFTxHxHxH4xHFTxHxHxHxHFTxHxHFTxHxHxH5xHFTxHxHxHxHFTxHxHFTxHxHxH6xHFTxHxHxHxHFTxHxHFTxHxHxH7xHFTxHxHxHxHFTxHxHFTxHxHxH8xHFTxHxHxHxHFTxHxHFTxHxHxH9xHFTxHxHxHxHFTxHxHFTxHxHxH10xHxHFT11123xSFTS1314