Joe Brown - A Picture Of You Chords

 
         
         
         
         
         
X
1
2
3
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
1
1
4
         
         
         
         
         
X
X
1
2
2 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

9 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
         
         
         
         
         
3
2
4
3 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
2
1
3
4
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
7 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1

10 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
X
10 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
12 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
         
         
         
         
         
2
3
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
2 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
4 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1

9 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
9 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
12 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
2 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
7 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
7 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

10 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
12 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
5 fr
         
         
         
         
         
X
X

Cm

variations
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
9 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
         
         
         
         
         
X
4
2
1
X
X
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
X
X
2
1
11 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2

4 fr
         
         
         
         
         
X
X
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
X
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
9 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
11 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X

Fm

variations
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
         
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
9 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
8 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
10 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X

10 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
         
         
         
         
         
X
3
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
8 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
X
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
10 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

12 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         
X
2
3
1
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
1
1
8 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
4
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2

9 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         
2
3
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
2
4
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
3 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
4
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X

12 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1

A

variations
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
6 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
         
         
         
         
         
X
1
X
3
4
1
3 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
8 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

10 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
         
         
         
         
         
X
X
2
3
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
10 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
10 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1

12 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
7 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
X
2
1
X
3
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
4 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
4 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

9 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
11 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1

Gm

variations
4 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
4 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
         
         
         
         
         
4
2
1
X
X
X
8 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
11 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1

E

variations
3 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
3 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
8 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
8 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

11 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1

B

variations
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
6 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
         
         
         
         
         
X
1
X
3
4
1
3 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
8 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

10 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
         
         
         
         
         
1
X
2
3
4
         
         
         
         
         
3
1
X
X
X
         
         
         
         
         
2
1
3
4

7 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
10 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
No chord
    
Standard guitar tuning:
E
A
D
G
B
E
No capo

Verse 1

AIn the night there are Gsights to be Eseen. AStars like jewels on the Gcrown of a Equeen. DBut the only sight I’m want to Eview Is that Awonderful Dpicture of Ayou. E

Verse 2

AOn a streetcar or Gin the Ecafé. AAll of the evening and Gmost of the Eday My Dmind is in a maze, what can I Edo? I Astill see that Dpicture of Ayou.

Chorus

CmIt was last Bmsummer, CmI fell in Bmlove CmMy heart told Bmme what to Cmdo. E AI saw you there on the Fmcrest of a hill, And I Dtook a little picture of Eyou.

Verse 3

AThen you were gone like a Gdream in the Enight. AWith you went my heart, my Glove and my Elight. I Ddidn’t know your name, what could I Edo? I’ve Aonly had Dpicture of Ayou. E

Instrumental

A D A E

A D A E

Verse 4

AThen you were gone like a Gdream in the Enight. AWith you went my heart, my Glove and my Elight. I Ddidn’t know your name, what could I Edo? I’ve Aonly had pDicture of yAou...oh, yEeah.

Outro

That Awonderful Dpicture of Ayou. PAUSE AI’m left with a Dpicture of Ayou, oh, yEeah. AThat wonderful Dpicture of Ayou.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Verse 1

GIn the night there are Fsights to be Dseen. GStars like jewels on the Fcrown of a Dqueen. CBut the only sight I’m want to Dview Is that Gwonderful Cpicture of Gyou. D

Verse 2

GOn a streetcar or Fin the Dcafé. GAll of the evening and Fmost of the Dday My Cmind is in a maze, what can I Ddo? I Gstill see that Cpicture of Gyou.

Chorus

BmIt was last Amsummer, BmI fell in Amlove BmMy heart told Amme what to Bmdo. D GI saw you there on the Emcrest of a hill, And I Ctook a little picture of Dyou.

Verse 3

GThen you were gone like a Fdream in the Dnight. GWith you went my heart, my Flove and my Dlight. I Cdidn’t know your name, what could I Ddo? I’ve Gonly had Cpicture of Gyou. D

Instrumental

G C G D

G C G D

Verse 4

GThen you were gone like a Fdream in the Dnight. GWith you went my heart, my Flove and my Dlight. I Cdidn’t know your name, what could I Ddo? I’ve Gonly had pCicture of yGou...oh, yDeah.

Outro

That Gwonderful Cpicture of Gyou. PAUSE GI’m left with a Cpicture of Gyou, oh, yDeah. GThat wonderful Cpicture of Gyou.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Verse 1

CIn the night there are Asights to be Gseen. CStars like jewels on the Acrown of a Gqueen. FBut the only sight I’m want to Gview Is that Cwonderful Fpicture of Cyou. G

Verse 2

COn a streetcar or Ain the Gcafé. CAll of the evening and Amost of the Gday My Fmind is in a maze, what can I Gdo? I Cstill see that Fpicture of Cyou.

Chorus

EmIt was last Dmsummer, EmI fell in Dmlove EmMy heart told Dmme what to Emdo. G CI saw you there on the Amcrest of a hill, And I Ftook a little picture of Gyou.

Verse 3

CThen you were gone like a Adream in the Gnight. CWith you went my heart, my Alove and my Glight. I Fdidn’t know your name, what could I Gdo? I’ve Conly had Fpicture of Cyou. G

Instrumental

C F C G

C F C G

Verse 4

CThen you were gone like a Adream in the Gnight. CWith you went my heart, my Alove and my Glight. I Fdidn’t know your name, what could I Gdo? I’ve Conly had pFicture of yCou...oh, yGeah.

Outro

That Cwonderful Fpicture of Cyou. PAUSE CI’m left with a Fpicture of Cyou, oh, yGeah. CThat wonderful Fpicture of Cyou.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Verse 1

DIn the night there are Csights to be Aseen. DStars like jewels on the Ccrown of a Aqueen. GBut the only sight I’m want to Aview Is that Dwonderful Gpicture of Dyou. A

Verse 2

DOn a streetcar or Cin the Acafé. DAll of the evening and Cmost of the Aday My Gmind is in a maze, what can I Ado? I Dstill see that Gpicture of Dyou.

Chorus

FmIt was last Emsummer, FmI fell in Emlove FmMy heart told Emme what to Fmdo. A DI saw you there on the Bmcrest of a hill, And I Gtook a little picture of Ayou.

Verse 3

DThen you were gone like a Cdream in the Anight. DWith you went my heart, my Clove and my Alight. I Gdidn’t know your name, what could I Ado? I’ve Donly had Gpicture of Dyou. A

Instrumental

D G D A

D G D A

Verse 4

DThen you were gone like a Cdream in the Anight. DWith you went my heart, my Clove and my Alight. I Gdidn’t know your name, what could I Ado? I’ve Donly had pGicture of yDou...oh, yAeah.

Outro

That Dwonderful Gpicture of Dyou. PAUSE DI’m left with a Gpicture of Dyou, oh, yAeah. DThat wonderful Gpicture of Dyou.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Verse 1

EIn the night there are Dsights to be Bseen. EStars like jewels on the Dcrown of a Bqueen. ABut the only sight I’m want to Bview Is that Ewonderful Apicture of Eyou. B

Verse 2

EOn a streetcar or Din the Bcafé. EAll of the evening and Dmost of the Bday My Amind is in a maze, what can I Bdo? I Estill see that Apicture of Eyou.

Chorus

GmIt was last Fmsummer, GmI fell in Fmlove GmMy heart told Fmme what to Gmdo. B EI saw you there on the Cmcrest of a hill, And I Atook a little picture of Byou.

Verse 3

EThen you were gone like a Ddream in the Bnight. EWith you went my heart, my Dlove and my Blight. I Adidn’t know your name, what could I Bdo? I’ve Eonly had Apicture of Eyou. B

Instrumental

E A E B

E A E B

Verse 4

EThen you were gone like a Ddream in the Bnight. EWith you went my heart, my Dlove and my Blight. I Adidn’t know your name, what could I Bdo? I’ve Eonly had pAicture of yEou...oh, yBeah.

Outro

That Ewonderful Apicture of Eyou. PAUSE EI’m left with a Apicture of Eyou, oh, yBeah. EThat wonderful Apicture of Eyou.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Verse 1

FIn the night there are Esights to be Cseen. FStars like jewels on the Ecrown of a Cqueen. BBut the only sight I’m want to Cview Is that Fwonderful Bpicture of Fyou. C

Verse 2

FOn a streetcar or Ein the Ccafé. FAll of the evening and Emost of the Cday My Bmind is in a maze, what can I Cdo? I Fstill see that Bpicture of Fyou.

Chorus

AmIt was last Gmsummer, AmI fell in Gmlove AmMy heart told Gmme what to Amdo. C FI saw you there on the Dmcrest of a hill, And I Btook a little picture of Cyou.

Verse 3

FThen you were gone like a Edream in the Cnight. FWith you went my heart, my Elove and my Clight. I Bdidn’t know your name, what could I Cdo? I’ve Fonly had Bpicture of Fyou. C

Instrumental

F B F C

F B F C

Verse 4

FThen you were gone like a Edream in the Cnight. FWith you went my heart, my Elove and my Clight. I Bdidn’t know your name, what could I Cdo? I’ve Fonly had pBicture of yFou...oh, yCeah.

Outro

That Fwonderful Bpicture of Fyou. PAUSE FI’m left with a Bpicture of Fyou, oh, yCeah. FThat wonderful Bpicture of Fyou.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

All Content on this page is the property of the copyright owner of the original composition.