eBGDAE13xA Intro=120442mf w/slideXXXXXXXXXXXXXXX33locoC#54464446444644464E597F#51194locoC#54464446444644464E597D#5865C#54464446444644464E597F#51196E/B77F#5/C#99A5/E77B5/F#997B11911911911891191197¼91011loco1191111full(0)911full121311full11full11fullloco11full11full11full11½11½11119½loco1111141512full9912full9912full12full161714full14½141214141819912911full9129119119920211191197¼92223XX7444447447447424XX7444447444725XX7444447444747426XX744491227CRiff AC#m4656X0A57628sl.B7989X0G#m46429A5767X0F#m24230G#sus446666G#m4End Riff A6431C#m4656X0A57632sl.B7989X0G#m46433A5767X0F#m24234G#sus446666F#m24235E0212XXD57736C#m4656X0B79837A5767X0G#44538C#56439XX4XX40D79797941421212121211full(0)91111119¼11434404546sl.1213134748XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3333495011131011515211½11½111111119911911½11½53XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5411½11½11111111991191155XX56C#54464446444644464E597F#511957C#54464446444644464E597D#58658C#54464446444644464E597F#511959E5/B77F#5/C#99A5/E77B5/F#9960ERiff A (2 times)C#m4656X0A57661sl.B7989X0G#m46462A5767X0F#m24263G#sus446666G#m46464C#m4656X0A57665sl.B7989X0G#m46466A5767X0F#m24267G#sus446666G#m46468Riff A (4 times)C#m4656X0A57669sl.B7989X0G#m46470A5767X0F#m242714xG#sus446666G#m46472C#54464446444644464E597F#51197364Change tuning (R)