1Intro=1304423CCBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD4fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD5fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD6fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD7fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD8fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD9fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD10fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHxHSBD11Main ThemeCCxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD12fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD13fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD14fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD15fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD16fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD17fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD18fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD19MelodyCCxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD20fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD21fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD22fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD23fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD24fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD25fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD26fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD27CCxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD28fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD29fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD30fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD31fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD32fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD33fHxHBDfHBDfHxHSfHBDoHSoHSoHBDoHS34oHBDoHBDoHSoHBDoHSBDoHSBDoHSBDoHSBD35ChorusCCxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH36fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH37fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH38fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH39fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH40fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH41fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH42fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSfHxHfHxH43CCxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH44fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH45fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH46fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH47fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH48fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH49fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH50fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH51Main ThemeCCBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD52fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD53fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD54fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD55fHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD56fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD57fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD58fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHxHSfHxHBDfHxHS59CCBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD60fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD61fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD62fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD63fHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD64fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD65fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD66fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHxHSfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHS67Guitar soloCCxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH68fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH69fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH70fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH71fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH72fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH73fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH74fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH75CCxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH76fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH77fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH78fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH79fHxHBDxHfHxHBDfHxHSxHfHxHBDfHxHSxH80fHxHBDxHfHxHBDfHxHSxHfHxHBDfHxHSxH81fHxHBDxHfHxHBDfHxHSxHfHxHBDfHxHSxH82fHxHSfHxHSfHxHSfHxHSfHxHSfHxHSfHxHSfHxHS83MelodyCCBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD84fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD85fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD86fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD87fHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD88fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD89fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD90fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD91CCBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD92fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD93fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD94fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD95fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD96fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD97fHxHBDfHBDfHxHSfHBDoHSoHSoHBDoHS98oHBDoHBDoHSoHBDoHSBDoHSBDoHSBDoHSBD99ChorusCCxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH100fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH101fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH102fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH103fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH104fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH105fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH106fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSfHxHfHxH107CCxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH108fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH109fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH110fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH111fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH112fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH113fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH114fHxHBDxHfHxHSxHfHxHBDxHBDfHxHSxH115Main ThemeCCxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD116fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD117fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD118fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD119fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD120fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD121fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD122fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD123CCxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD124fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD125fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD126fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD127fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD128fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD129fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD130fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD131CCxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD132fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD133fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD134fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD135fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD136fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD137fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD138fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD139CCxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD140fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD141fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD142fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD143fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD144fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD145fHxHBDfHBDfHxHSfHBDfHxHBDfHBDfHxHSfHBD146fHxHBDfHBDfHxHSfHBDxHSBDSBD147CCxHS148149150