eBGDAE1=170242Intro122122224431221222243443444453443444461221222271221222283443444493443444410Verso 1XXXX5X5XXXXXXXXXXXXXX11XXXX4X4XXXXXXXXXXXXXX12XXXX7X7XXXXXXXXXXXXXX13XXXX7X7XXXXXXXXXXXXXX14XXXX5X5XXXXXXXXXXXXXX15XXXX4X4XXXXXXXXXXXXXX16XXXX4XXX4XXXXXXXXXXXX17XXXX4XXX4XXXXXXXXXXXX18XXXX5X5XXXXXXXXXXXXXX19XXXX4X4XXXXXXXXXXXXXX20XXXX7X7XXXXXXXXXXXXXX21XXXX7X7XXXXXXXXXXXXXX22XXXX5X5XXXXXXXXXXXXXX23XXXX4X4XXXXXXXXXXXXXX24XXXX4XXX4XXXXXXXXXXXX25XXXX4XXX4XXXXXXXXXXXX26CORO2202202202202202744244244244244228442442442442442294424424424424423022022022022022031442442442442442324424424424424423344244244244244234Intro12212222351221222236344344443734434444381221222239122122224034434444413443444442Verso 2XXXX5X5XXXXXXXXXXXXXX43XXXX4X4XXXXXXXXXXXXXX44XXXX7X7XXXXXXXXXXXXXX45XXXX7X7XXXXXXXXXXXXXX46XXXX5X5XXXXXXXXXXXXXX47XXXX4X4XXXXXXXXXXXXXX48XXXX4XXX4XXXXXXXXXXXX49XXXX4XXX4XXXXXXXXXXXX50XXXX5X5XXXXXXXXXXXXXX51XXXX4X4XXXXXXXXXXXXXX52XXXX7X7XXXXXXXXXXXXXX53XXXX7X7XXXXXXXXXXXXXX54XXXX5X5XXXXXXXXXXXXXX55XXXX4X4XXXXXXXXXXXXXX56XXXX4XXX4XXXXXXXXXXXX5758CORO2202202202202205944244244244244260442442442442442614424424424424426222022022022022063442442442442442644424424424424426544244244244244266Intro12212222671221222268344344446934434444701221222271122122227234434444733443444474Variacion75767778798081828384CORO0XX0XX0X852XX2XX2X862XX2XX2X872XX2XX2X8822089442904429192CORO22022022022022093442442442442442944424424424424429544244244244244296220220220220220974424424424424429844244244244244299442442442442442100CORO220220220220220101442442442442442102442442442442442103442442442442442104220220220220220105442442442442442106442442442442442107442442442442442108CORO220220220220220109442442442442442110442442442442442111442442442442442112220220220220220113442442442442442114442442442442442115442442442442442116220117442118442119120121122123124125
Shift pitch (R)