eBGDAE1=93XXXXXXXXXXXXXXXX442Intro759786759742375978610786758647597867597425759786107Harm.6Verso 1759786XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHarm.7759786XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHarm.8759786XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHarm.9759786XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX107597867597421175978675974212759786759742Harm.1375978610710710710714Refrao 1442442XXXXXX553553XXXXXXXXXXXX15442442XXXXXX55355377516442442XXXXXX553553XXXXXXXXXXXXHarm.1744255377518442442XXXXXX553553XXXXXXXXXXXX19442442XXXXXX55355377520442442XXXXXX553553XXXXXXXXX553Harm.2177588622Verso 2759786XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHarm.23759786XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHarm.24759786XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHarm.25759786XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX267597867597422775978675974228759786759742Harm.2975978610710710710730Refrao 2442442XXXXXX553553XXXXXXXXXXXX31442442XXXXXX55355377532442442XXXXXX553553XXXXXXXXXXXXHarm.3344255377534442442XXXXXX553553XXXXXXXXXXXX35442442XXXXXX55355377536442442XXXXXX553553XXXXXXXXX55337Solo77588638759786759742397597867597424075978675974241759786759742427597867597424375978675974244759775757597757545759786107Harm.46Refrao 3442442XXXXXX553553XXXXXXXXXXXX47442442XXXXXX55355377548442442XXXXXX553553XXXXXXXXXXXX49442553775Harm.50442442XXXXXX553553XXXXXXXXXXXX51442442XXXXXX55355377552442442XXXXXX553553XXXXXXXXX55353775886Harm.54442442XXXXXX553553XXXXXXXXXXXX55442442XXXXXX55355377556442442XXXXXX553553XXXXXXXXXXXX57442553775Harm.58442442XXXXXX553553XXXXXXXXXXXX59442442XXXXXX55355377560442442XXXXXX553553XXXXXXXXX5536177588662Outro759786759742637597861078675866475978675974265759786107107107107667597867597426775978610786758668759786759742P. M.P. M.6975978697979797977097979797979797979797P. M.P. M.719797979797XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX72XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX73XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHarm.74XXXXXXXXXXXXXXXX7576Change tuning (R)