You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1=93XXXXXXXXXXXXXXXX442Intro759786759742375978610786758647597867597425759786107Harm.6Verso 1Fa75ca97o-que-eu86digomasXXXXnaoXXXXfa-XXXcaXXXoXXXqueXXXXXXXXXHarm.7eu75fa-97cotodo86mundoXXXXfalaXXXXissomasXXXninXXXguemXXXtoXXXXXXmaXXXcuidadoHarm.875be97bemuito86fumaXXXXmuiXXXXtoeXXXnaoXXXligaXXXparaXXXXXXXXXosHarm.9outros75pen97seprimei86roemXXXXXXXXquemXXXesXXXtaXXXaoXXXXXXseuXXXla10do75as97drogases86taoai75bas97tavoce42esco11lher7597sequerter86umavida75boa97oupedir42para12mor75rer97cadaum86fazoquequer7597mastenha42responsaHarm.13bili75dade97temmuitagente86queteama107voce107deixar107107evai14Refrao 1saudade442442naXXXXXXes553553XXXtradaXXXXXXdaXXX15vi442da442voXXXXXXce553eo553775moto16ris442ta442voXXXXXXce553553jaXXXconXXXXXXheXXXHarm.17ce442re553be775agraseber18nao442di442rijaXXXXXXis553so553naoXXXeXXXXXXbrinXXX19ca442dei442raXXXXXXisso553e553775se20rio442meu442irXXXXXXmao553es553cuXXXteXXXXXXo553Harm.21que775die886eugosiga22Verso 2essa75li97caoumape86dranoXXXXsaXXXXpatovoceXXXXXXtemXXXXXXXXXqueXXXreHarm.23ti75rar97se86naovaiXXXXXXXXterXXXqueXXXXXXseXXXXXXaXXXcosHarm.24tu75mar97naoestrague86aXXXXsuaXXXXvidafazXXXendoXXXXXXoXXXXXXqueXXXeHarm.25errado75esse97mundoe86cruelXXXXmasXXXXnaoXXXXXXsejaXXXXXXXXXmaniXXXpulado26se75vo97cequeralgo86bomnaoperca75tempo97ecorra42atras27a75vida97passa86rapidoentao75pense97noque42faz28e75como97umacachoeira86somoso75rio97etodos42saoHarm.29ate75desaguar97nomarque86naotemmais107107107na107voltanao30Refrao 2es442442tradaXXXXXXda553553viXXXdaXXXXXXvoXXX31ce442e442oXXXXXXmo553toris553775tavo32ce442ja442conXXXXXXhe553553ceXXXaXXXXXXreXXXHarm.33gra442be553di775sebernaorija34is442so442naoXXXXXXe553brin553caXXXdeiXXXXXXraXXX35isso442e442seXXXXXXrio553meu553775ir36mao442es442cuXXXXXXte553o553queXXXeuXXXXXXdi55337Sologo775siessa886ega38759786759742397597867597424075978675974241759786759742427597867597424375978675974244759775757597757545759786107licaoHarm.46Refrao 3na442es442tradaXXXXXXda553553viXXXdaXXXXXXvoXXX47ce442e442oXXXXXXmo553toris553775tavo48ce442ja442conXXXXXXhe553553ceXXXaXXXXXXreXXX49gra442be553di775sebernaorijaHarm.50is442so442naoXXXXXXe553brin553caXXXdeiXXXXXXraXXX51isso442e442seXXXXXXrio553meu553775ir52mao442es442cuXXXXXXte553o553queXXXeuXXXXXXdi55353go775siessali886egacaoHarm.54na442es442XXXXXXtrada553553daXXXviXXXXXXdaXXX55vo442ce442eXXXXXXo553moto553775rista56vo442ce442jaXXXXXXcon553553heXXXceXXXXXXaXXX57re442seber553di775grabenaorijaHarm.58is442so442naoXXXXXXe553brin553caXXXdeiXXXXXXraXXX59isso442e442seXXXXXXrio553meu553775ir60mao442es442cuXXXXXXte553o553queXXXeuXXXXXXdi55361go775siessa886ega62Outro7597867597licaoe4263759786issoaivamo107la867586647597gostou?86ah75974265muleque!7597LOL86107107"LOL"107e107667597867597isso42mesmo6775978610786758668759786759742P. M.P. M.6975978697979797977097979797979797979797P. M.P. M.719797979797XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX72XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX73XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHarm.74XXXXXXXXXXXXXXXX7576Change tuning (R)
Get Plus