1Intro=12244234CC1CC2BDxHASxHBDxHAS5xHBDxHASxHBDxHAS6CC2BDxHASxHBDxHAS7xHBDxHASxHBDxHAS8xHBDxHASxHBDxHAS9xHBDxHAS2410CC2BDxHASxHBDxHAS4411xHBDxHASxHBDxHAS12xHBDxHASxHBDxHAS13xHBDxHASxHBDESES14CC2BDxHASxHBDxHAS15xHBDxHASxHBDxHAS161st VersexHBDxHASxHBDxHAS17xHBDxHASxHBDxHAS18xHBDxHASxHBDxHAS19xHBDxHASxHBDxHAS20xHBDxHASxHBDxHAS21xHBDxHASxHBDxHAS22xHBDxHASxHBDxHAS23xHBDxHASxHBDxHAS24xHBDxHASxHBDxHAS25xHBDxHASxHBDxHAS26xHBDxHASxHBDASASAS27xHBDxHASxHBDxHAS28CC2xHBDxHASxHBDxHAS29xHBDxHASxHBDxHAS30xHBDxHASxHBDxHAS31xHBDxHASxHBDxHAS32Pre-chorusRCxHBDxHASxHBDxHAS33xHBDxHASxHBDxHAS34xHBDxHASxHBDxHAS35xHBDxHASxHBDESESES36RCxHBDxHASxHBDxHAS37xHBDxHASxHBDxHAS38xHBDxHASxHBDxHAS39xHBDxHASxHBDESESES40ChorusCC2xHBDxHASxHBDxHAS41xHBDxHASxHBDxHAS42xHBDxHASxHBDxHAS43CC2xHASCC2ESES44CC2xHBDxHASxHBDxHAS45xHBDxHASxHBDxHAS46CC2ESCC2ESCC247ESHMTLMTLTASLT48Pre-verseCC2BDxHASxHBDxHAS49xHBDxHASxHBDxHAS50xHBDxHASxHBDxHAS51xHBDHCHCHCESHCHCHCES2452CC2HCBDHCHCxHASxHBDxHAS4453xHBDxHASxHBDxHAS54xHBDxHASxHBDxHAS55xHBDESESESCC2BDESES562nd VerseCC2BDxHASxHBDxHAS57xHBDxHASxHBDxHAS58xHBDxHASxHBDxHAS59xHBDxHASxHBDxHAS60xHBDxHASxHBDxHAS61xHBDxHASxHBDxHAS62xHBDxHASxHBDxHAS63xHBDxHASxHBDxHAS64Pre-chorusRCxHBDxHASxHBDxHAS65xHBDxHASxHBDxHAS66xHBDxHASxHBDxHAS67xHBDxHASxHBDESESES68RCxHBDxHASxHBDxHAS69xHBDxHASxHBDxHAS70xHBDxHASxHBDxHAS71xHBDxHASxHBDESESES72ChorusCC2xHBDxHASxHBDBDxHAS73xHBDxHASxHBDBDxHAS74xHBDxHASxHBDBDxHAS75ESESCC2ESESESESCC2ESESESES76CC2xHBDxHASxHBDBDxHAS77xHBDxHASxHBDBDxHAS78xHBDxHASxHBDBDxHAS79ESESCC2ESESESESCC2ESES80BridgeCC2xHBDxHASxHBDxHAS81xHBDxHASxHBDxHAS82xHBDxHASxHBDxHAS83xHBDxHASxHBDxHAS84CC2xHBDxHASxHBDxHAS85xHBDxHASxHBDESES86SoloCC2xHBDxHASxHBDxHAS87xHBDxHASxHBDxHAS88xHBDxHASxHBDxHAS89xHBDxHASxHBDxHAS90CC2xHBDxHASxHBDxHAS91xHBDxHASxHBDxHAS92xHBDxHASxHBDxHAS93xHBDxHASxHBDxHAS94CC2xHBDxHASxHBDxHAS95xHBDxHASxHBDxHAS96xHBDxHASxHBDxHAS97xHBDxHASxHBDxHAS98InterludeCC2BDASBDAS99BDASBDAS100BDASBDAS101BDASBDAS102BDASBDAS103BDASBDAS104BDASBDAS105ESCC2ESESESES106ChorusCC2xHBDxHASxHBDBDxHAS107xHBDxHASxHBDBDxHAS108xHBDxHASxHBDBDxHAS109CC2xHASCC2ESES110CC2xHBDxHASxHBDBDxHAS111xHBDxHASxHBDBDxHAS112xHBDxHASxHBDBDxHAS113ESESCC2ESESESESCC2ESES114CC2xHBDxHASxHBDBDxHAS115xHBDxHASxHBDBDxHAS116xHBDxHASxHBDBDxHAS117CC2xHASCC2ESES118CC2xHBDxHASxHBDBDxHAS119xHBDxHASxHBDBDxHAS120xHBDxHASxHBDBDxHAS121ESESCC2ESESESESCC2ESES122EndingCC2BDxHASxHBDxHAS123xHBDxHASxHBDxHAS124xHBDxHASxHBDxHAS125ESCC2CC1ES24126CC2xHBDxHASxHBDxHAS44127xHBDxHASxHBDxHAS128xHBDxHASxHBDxHAS129xHBDESESESCC2BDESES130CC2BDxHASxHBDxHAS131xHBDxHASxHBDxHAS132xHBDxHASxHBDxHAS133ESCC2CC1ES24134CC2xHBDxHASxHBDxHAS44135xHBDxHASxHBDxHAS136xHBDxHASxHBDxHAS137xHBDESESESCC2BDESES