eBGDAE1=181442Intro.-1Please0don't4say23You4are2la-4zy04da-0tte4hon-25tou4wa2cra-2zy26haku-0chou-4ta-27chi4wa2sou0mi-8e-na-ito-kodeBA-9TA-a-shisu-rundesu10hon-0nou4ni211juu-4jun2chuu-4jitsu012hon-0rou4mo213juu-4juu2shou-2chi214zen-0to-4you-215you4da-2shi0da-16ka-rata-manikyu-u-17ke-ishi-cha-undesu18Intro.-219202122232425ko-26Anomedeshi-k-ka-27rimi-sa-da-me-teyu-28ki-sa-kichi-zu-jo-29uMA-A-KUshi-te30313233chi-34ka-mi-chia-re-ba35so-regao-u-douha-36sho-re-rutsu-ba-sa37moa-re-bajou-tou38394041YA-242BBA2tsu-3me2wa-2re-443ta4GU-244RUU1de2ho-2shuu2shi-445ta2so-46reda-kede47na-n-kata-48sse-i-kan49dai-2ji250na2no3wa2ji-2bu-451n4ka-252wa-1i-2ga-2ru2ko-453to2ji-54bu-nwoa-55i-sa-na-kyahi-56tomoa-i-57se-nai58CPlease0don't4say259You4are2la-4zy060da-0tte4hon-261tou4wa2cra-2zy262nou0aru4ta-263ka4wa2sou0mi-64e-na-ito-koniPI-65K-KUka-ku-sundesu66sou-0zou4ni267i-4sshou-2ken-4mei068gen-0jitsu4wa269ze-4ttai-2zetsu-2mei270ha-0tten-4to-271chuu4da-2shi0da-72ka-rafu-iniPI-C-73CHIha-zu-re-rundesu74Intro.-2 (2)75767778798081so-82A2nomeniu-tsu-ra-83na-ida-keda-tteya-84ru-kiwaME-E-TA-85Afu-ri-ki-t-te86878889i-90tsu-de-moze-n-ryo-91kudeyu-me-mi-teso-92nob-unze-n-ryo-93kudene-mu-t-te94959697YA-298B2RI2cho-3i2ya-2se-499ta4chou-2100shi-1zu-2i-2te2ku-4101tta2so-102reda-kede103na-n-dehai-104boku-ka-n105su-2ka-2sa-2106zu2ni3mo-2ku-2hyo-4107u4ka-2108hou-1shu-2u-2sei2shi-4109te2juu-110na-nniri-111n-ki-ou-he-n112shichi-hen-gega113ka-chi114C2Please0don't4say2115You4are2la-4zy0116da-0tte4hon-2117tou4wa2cra-2zy2118ku-0jaku-4ta-2119chi4wa2sou0ko-120kozotoi-uto-ki121biwomi-se-rundesu122go-0zou-4roppu2123man-4shin2mai-4shin0124gan-0bou4wa2125sou-4shin2rei-2jin2126yuu-0waku4ta-2127hatsu4da-2shi0da-128ka-raya-kenii-shi129ku-da-ke-cha-undesu130D131132133134135136137138E139140141142143144145146147148149150151152153YA-3154D.S. to BBA2ma-3sa-2ka2Red4155Point4i-2156ya1GI-2RI2KU-2RI-4157A2so-158reda-kede159na-n-tezen-160nou-ka-n161da-2i-2ji2162na2no3wa2ji-2bu-4163n4mi-2164to-1me-2te-2ku2ko-4165to2ji-166bu-nwoyu-167ru-sa-na-kyahi-168tomoyu-ru-169se-nai170Coda24171C'Please0don't4say244172You4are2la-4zy0173da-0tte4hon-2174tou4wa2cra-2zy2175haku-0chou-4ta-2176chi4wa2sou0mi-177e-na-ito-kodeBA-178TA-a-shisu-rundesu179hon-0nou4ni2180juu-4jun2chuu-4jitsu0181hon-0rou4mo2182juu-4juu2shou-2chi2183zen-0to-4you-2184you4da-2shi0da-185ka-rata-manikyu-u-186ke-ishi-cha-undesu187Ending188189190191192193194195
Shift pitch (R)