eBGDAE1=23044233155335534331331555367757757553833133195531077577511553nadonFI12KUSHONsae13moshinogu14Wonderland15goninga16yorebaki17souten18gai77577519553arino20ma331wo331maka21ki553tometa22nik775ki775chou23553ochitsui24te331ka331nanyo25me553tamonja26nai775775na886kon542710108hazuja4428na33katta2955333553333055333553HAI88631su10108giruHAI32SUKUU33RUDEIZU3355333553333455333553So88635ve10108ryFan36tas33ticWorld3755333553333855333553u88639re10108shiigo40san775775tano41shii775ko886niu42san101083443What553willhappen4444775ashita45no553PEEJI46ni775wa47na553nigaka48775karete49i553run50da775rou51kyou553noHAATO52775kyounoBII53TO553gamou54MA775X55ma553inichi56775souomotte57ki553tayo58kise59ki868686no868686ko868660u108108108shin108108108su10810861ko858585shi858585ko858562wai118118118118118118de11811863mo108108108to108108108ma10810864re121012101210nai121012101210shinji1210121065ru141214121412yo141214121412Our1412141266Luc1310ky1310Goes131067On!!5536833133169553707757757155372331331735537477577575553nadonAA76TOnimoka77kenaiFun78nyFaces79goninno80gokankanjousu81naohyakumen82sou775775(2)(2)(0)83553kaiwami84tai331to331niri85ai553tamatta86sha775sh775in87553nishite88mo331na331ooimin89na553PIISU90SAIN775775no886so549110108too4492ri33datta!!9355333553339455333553nai88695te10108mohei96ki33datta9755333553339855333553So88699ve10108ryPea100ce33fulWorld101553335533310255333553at886103ta10108kaion104ga775775kutona105ka775dat886ma106ta1010834107What553willhappen...!?44108775mirai109no553FAIN110DAA775wa111dou553iukaoke112775shikiwo113utsusu553n114da775rou115mo553shimoHAADO116775nagenjitsu117ni553butsukat118ta775ra119okini553noFUREEZU120775kuchizu121sa553muyo122yuu123ki868686ya868686ai8686124ba108108108k108108108ka108108125uta858585t858585te8585126ru118118118118118118wa118118127ta108108108shi108108108ta108108128chi121012101210nan121012101210dashi12101210129dai141214121412jou141214121412bu14121412130Our1310Dreams1310Come1310131True!!553(2)(2)(0)1321313131331333134135553136553137553138553139553140553141553142553143553144553145553146553147553148553149553150553151Ma331eshika152mi553ena153i664furimuku154yo886yuunai155I442madesei156i664ppai157ta775dasukid158e997ippai159(9)(9)(7)160161Whatwillhappen162tousto163morrow!?No164oneknows165Butwealways166singOhyeah167Take442442442it168ea674775sy169What553willhappen170775ashita171no553PEEJI172ni775wa173na553nigaka174775karete175i553run176da775rou177kyou553noHAATO178775kyounoBII179TO553gamou180MA775X181ma553inichi182775souomotte183ki553tayo184kise185ki868686no868686ko8686186u108108108shin108108108su108108187ko858585shi858585ko8585188wai118118118118118118de118118189mo108108108to108108108ma108108190re121012101210nai121012101210shinji12101210191ru141214121412yo141214121412Our14121412192Luc1310ky1310Goes1310193On!!553194331331195553196775775197553198331331199553200775775201553553202203
Shift pitch (R)