eBGDAE1=23044233431315336313173831319331031331133nadonFI12KUSHONsae13moshinogu14Wonderland15goninga16yorebaki17souten18gai19arino20mamawoka21kitometa22nikkichou23ochitsui24tenankayo25metamonja26naikonna5427hazuja4428na8katta296630668HAI31sugiruHAI32SUKUURUDEIZU33886677346655So35veryFan36tas8ticWorld376638668u39reshiigo40santano41shiinikou42san3443Whatwillhappen4444ashita45noPEEJI46niwa47nanigaka48karete49irun50darou51kyounoHAATO52kyounoBII53TOgamou54MAX55mainichi56souomotte57kitayo58kise59kinoko60ushinsu61koshiko62waide63motoma64renaishinji65ruyoOur66LuckyGoes67On!!36831316937031317137231317337431337533nadonAA76TOnimoka77kenaiFun78nyFaces79goninno80gokankanjousu81naohyakumen82sou83kaiwami84tainitori85aitamatta86shashin87nishite88moooinamin89naPIISU90SAINsono5491too4492ri8datta!!936694668nai95temohei96kidatta97886677986655So99veryPea100ce8fulWorld10166102668at103takaion104gakutona105kamadat106ta34107Whatwillhappen...!?44108mirai109noFAIN110DAAwa111douiukaoke112shikiwo113utsusun114darou115moshimoHAADO116nagenjitsu117nibutsukat118tara119okininoFUREEZU120kuchizu121samuyo122yuu123kiyaai124bakka125utatte126ruwa127tashita128chinandashi129daijoubu130OurDreamsCome131True!!1321331341351361371314151314151314151314153333138131415121314153313914014115142151315131431442014520191816201918162019181633331462019181620191816333147148149150151Ma10sh11i1010kae152mie12na131112153i13ri15mu1313kufu154yoyuu15nai181715155I16de20se1816ima156ip14pai161414157ta16su17ki1616dda158eip17pai19171715917191717160161Whatwillhappen162tousto163morrow!?No164oneknows165Butwealways166singOhyeah167Takeit168easy169Whatwillhappen170ashita171noPEEJI172niwa173nanigaka174karete175irun176darou177kyounoHAATO178kyounoBII179TOgamou180MAX181mainichi182souomotte183kitayo184kise185kinoko186ushinsu187koshiko188waide189motoma190renaishinji191ruyoOur192LuckyGoes193On!!3194313119533196313119731983131199332003133201202203
Shift pitch (R)