eBGDAE1=185442Intro.3456789Uh103030113030123030136363101430301530301630301763631018A-1ure-3i-chi-byo-a-ba19so-redejuu-bun20koinio-21ru33chi-re-22dere-3hi-to-meho-te23tsu-re-ka-e-tte24soi-nemo25u33shi-cha-26B-1(Synth)3zu-2ru-2i0ku-ra-2o-0i27to-ko-ma-e28boo-20tto2na-0ga-2te-0me-29i-ta-ra303i-2chi-2ni-0chiga2o-031wa-runan-te32za-rania-ruke-do33so-rejata-ka-ra34mo-chi-gu-sa-re-cha-u35ka-ra...36092sa-wa-ttei-i?37C-1Let's2309chi02Trymu-ku-38su-0222gi-ruki-mi39jo-23ze-09ka-2u-tsuni40e-1te-0a-0ge-1ru0yo041i-2309ko-02ka-sumo42ro-0222sumota-da43wa-23ta-shi44no09dai09u-deshi-45i-2309ku02maka-so-46shi-0222te-kupi-kkingu47ka-23da-09ga2ra-ju-u48a-1tsu-0ku0na-1ru0yo049da-2309to-02renimo50me-0222ra-re-na-i51gii-23tani52mou09ta-09ku-bi-t-53Inter.-1ke3030543030553030566363Uh105730305830305930306063631061A-2ka-ga-miniu-tsu-ru62wa-ta-shi-ta-chi63nan-teka-64no33kko-ii65ta-danojo-shika-ra66ha-ya-ga-wa-ri67u-o!!myuu-68ppoi!!33ji-shan-69B-2(Synth)3sa-2i-2n0se-ga-2ma-070re-ruku-rai71yuu-20me-2i0ni2shi-0mo72na-ttemo733ko-2ko-2ro-0ga-wa-2na-0ri74n-teshi-na-i75ya-ku-so-kusu-ruyo76wa-su-re-na-iyo77ka-su-ta-ne-ttota-tai-78te-ta79XXXa-nohinoji-bun80C-2Let's2309yu-02Playko-no81bi0222waneta-bun82ki-23ni09ru2mifu-re-83ta-1me0ni0a-1tta0no084kyou-2309go02tsuuge-n-85wa0222fuTA-Bda-ke86de-23mone87tsuu-09ru09ji-a-e-88ho-2309ri02raba-cchi-89ki-0222me-tachoo-kingu90i-23ni09n2sshoshi-se-91a-1tsu-0me-0cha-1o-0u092o-2309ite-02mo-ke-do93ba-0222na-se-na-i94giit-23ani95mou45ku-bi-t-ta-96Inter.-2ke979899100101102103010400200310523106002003107231080020031092311023241110001120014113114Dke-n-kashi-115temosu-gu116chuu-ni-n-gushi-te117da-i-jo-118u-119buna-ka-na-120o-ri121122123C-3Let'sTrymu-ku-chi124su-gi-ruki-mi125jo-u-ze-tsunika-126e-1te-0a-0ge-1ru0yo0127i-2309ko-02ka-sumo128ro-22sumota-da129wa-23ta-shi130no09dai09u-deshi-131i-2309ku02maka-so-132shi-22te-kupi-kkingu133ka-23da-09ga2ra-ju-u134a-tsu-kuna-ruyo135da-renimoto-136me-ra-re-na-i137gii-23tani138mou45ku-bi-t-ta-139ke00140E141142Let'sTrymu-ku-chi143su-gi-ruki-mi144145146i-maka-so-ku147shi-te-kupi-kkingu148149150ho-raba-cchi-ri151ki-me-tachoo-kingu152153154a-renimoto-155me-ra-re-na-i156=60
Shift pitch (R)