eBGDAE1=1657754423311123313553355534775567755775555775688688788675375855393510hachimi11tsui12runo1314gogoga15sugi16teku1718hachimi19tsui20runo2122gogoga23sugi24teku2526MA331KAXXXXXXRON553hi33127koXXXXXXu331senXXX331331toXXX28ke331iXXX553wa553RAN33129GU-XXX331DO-331SHAXXX331XXXXXX30mu331neXXX553ga553KYUN33131toXXXXXXnaru331XXXho331331uXXX32e7575de33ka53you553ke343535e331ga11236o55335nohana37sa775ku5638so775555noshi39ta886a667furete40775555shimauno41kou553shin333kiMA42KA55335SHI43se331gi11244do55335uiro45no775RI5646Bon775555kake47ta553chi55348kyuu775wa775kao49shi553bakoyume50tsu553matte51ru331XXX331331XXX331P. M.52XXX3313312331533113113113131P. M.5411311311311555335335335353P. M.5633533533533573113113113131P. M.5811311311311595335335335353P. M.603353353353361ha313131313131chi31mi31P. M.62313131313131tsu31i3163313131313131ru31no31P. M.64313131313131313165go313131313131go31wa31P. M.P. M.66313131313131na31ni5367535353535353a53ji?53P. M.68313131313131313169ha313131313131chi31mi31P. M.70313131313131tsu31i3171313131313131ru31no31P. M.72313131313131313173go313131313131go31wa31P. M.P. M.74313131313131na31ni5375535353535353a53ji?53P. M.76313131313131313177GA331RETXXXXXXTO553chu33178uXXXXXXha331jouXXX331331noXXX79ra331neXXX553ko553zah33180haXXXto331ru331teXXX331XXXXXX81kou331koXXX553so553ya33182riXXXXXXta331XXXkat331331taXXX83ko7575ha84ji53you553me8535586hi331ka11287ri55335noeno88gu775ko5689bo775555shitama90chi886me667niutsu91775555ruzenbu92ga553rai333miRe93SHI55335PI94a331o11295zo55335rairi96de775RAP5697PIN775555GUsa98re553ta55399se775kai775owa100kuri553monoake101te553iika102na??331XXX331331XXX331103XXX3313312331michi104ni33ma3yot3rata1051331ocha106ni11shi3ma1usho1071121nega108i33wa3KAN3SUDII1091PUUN3ni31setsu110sa11na3wa1POTTII1111TO1ni21chikimoP. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.112KU553RU3KU3RU55333YU553RA3113YU3RA55333ma553ze3te5533P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.114na331ya1mi1mo33111ma331yo1115i1mo33111to3311331te1ke116kit331331to331117557688a118shi553ta553mo553119ha53re75ma97su97you108ni1210120121e331ga112122o55335nohana123sa775ku56124so775555noshi125ta886a667furete126775555shimauno127kou553shin333kiMA128KA55335SHI129se331gi112130do55335uiro131no775RI56132Bon775555kake133ta553chi553134kyuu775wa775kao135shi553bakotabe136ch-553a-o137hi331ka112138ri55335noeno139gu775ko56140bo775555shitama141chi886me667niutsu142775555ruzenbuga143mi553Re333raiSHI144PI55335N145a331o112146zo55335rairi147de775RAP56148PIN775555GUsare149ta553se553150kai775o775monowakuri151a553ketei-i152553yo153ne!!33111215455335155775561567755551578866671587755551595533331605533516133111216255335163775561647755551655535531667757751675531685531692331170171
Shift pitch (R)