eBGDAE1=16544210133111012104101051210910612101210712full1210910813910hachimi11tsui12runo1314gogoga15sugi16teku1718hachimi19tsui20runo2122gogoga23sugi24teku2526MAKARONhi27kousento28keiwaRAN29GU-DO-SHA30munegaKYUN31tonaruhou32ede33kakeyou3435ega36onohana37saku38sonoshi39taafurete40shimauno41koukishinMA42KASHI43segi44douiro45noRI46Bonkake47tachi48kyuuwaoka49shibakoyume50tsumatte51ru525315131311121013115415131311121013115515121512561512141113111513571513131112101311581513131112101311591512151260151214111311151361hachimi62tsui63runo6465gogowa66nani67aji?6869hachimi70tsui71runo7273gogowa74nani75aji?7677GARETTOchu78uhajouno79ranekozah80hatorute81koukosoya82ritakatta83koha84jimeyou8586hika87rinoeno88guko89boshitama90chimeniutsu91ruzenbu92gamiraiRe93SHIPI94ao95zorairi96deRAP97PINGUsa98reta99sekaiwao100kurimonoake101teiika102na??103michi104nimayottara105ocha106nishimashou107nega108iwaKANDIISU109PUUNnisetsu110sanawaTIIPOT111TOnikimochi112KURUKURUYURA113YURAmazete114nayamimomayo115imotokete116kitto117a118shitamo119haremasuyouni120121ega122onohana123saku124sonoshi125taafurete126shimauno127koukishinMA128KASHI129segi130douiro131noRI132Bonkake133tachi134kyuuwaoka135shibakotabe136ch-a-o137hika138rinoeno139guko140boshitama141chimeniutsu142ruzenbuga143miraiReSHI144PIN145ao146zorairi147deRAP148PINGUsare149tase150kaiwaokurimono151aketei-i152yo153ne!!1081541081210155141215615131412151317151571715151315131513158151314121513141215914121210121012101601089716110816210812101631412164151314121513171516517151513151315131661513141215131412167141212101210121016810897169108170171
Shift pitch (R)