eBGDAE1=150442Intro.-1345678910Intro.-21112131415161718Aba-ramoha-jira-ua-19ka-iku-chi-bi-ru20ho-shimou-raya-mua-21oimeni-se-mo-no22ne-o-nki-bamu-ku23me-i-kyu-ubi-ru24ma-yo-i-ko-n-da-ra25atowaa-sama-de26Bahma-i-o-27chi-ta28gi-wa-kuno29ha-ne30ahzu-re-o-31chi-ta32ka-me-nno33ji-ryo-ku34C3536373839404142A2a-sawotsu-ge-ruha-43shi-bu-to-ka-ra-su44a-setochiwoso-shaku45shi-taba-ke-mo-no46hii-runifu-mi-tsu-ke-47ra-rechi-ma-mi-re48sa-wa-ga-shi-kue-kiwo49me-zasuke-ba-mo-no50B2ahi-roa-51se-ta52su-ha-dano53shi-ro54ahki-zu-i-55teyo56sho-a-kuno57ka-ga-mi58DoiMad-dycan-dy59Mad-dycan-dy60Mad-dycan-dy61ku-ru-i-za-ke62blo-o-dyblon-dy63blo-o-dyblon-dy64blo-o-dyblon-dy65a-ta-maa-ta-maku-bi!66oib-ran-dygirl-y67b-ran-dygirl-y68b-ran-dygirl-y69me-i-kume-i-kusu-mi!70tast-ycher-ry71tast-ycher-ry72tast-ycher-ry73me-shi-a-ga-re74E75767778F798081828384858687888990919293949596979899100G4ne-ga-iga101mo-shi-102moka-na-103utoshi-tana-ra104ka-mi-sa-mama-105da,u-tsu-ku-shi-kima-106maka-107re-nuu-chini108a-na-tano109mi-te110niyu-da-111ne-te-mi-ma-sho-u112ka-mi-sa-masa-113a,o-ta-betsu-mi114noo-a-115ji3yo116117118D.S. 1119120121122123124125126A3a-ka-ritae-rare-na-i127ku-zu-re-taka-be128so-shi-teatsu-nuriko-no129hi-tomo-toda-re?130do-u-seji-go-kuni131o-chi-rusa-da-me132i-no-chia-ruu-chi133mu-sabo-ritsu-ku-se134B3ahho-n-to-135uno136ko-ko-romi-137se-te138ahki-zu-i-139teyo140na-ma-mino141mi-ryo-ku142D3oiMad-dycan-dy143Mad-dycan-dy144Mad-dycan-dy145ku-ru-i-za-ke146blo-o-dyblon-dy147blo-o-dyblon-dy148blo-o-dyblon-dy149a-ta-maa-ta-maku-bi!150oib-ran-dygirl-y151b-ran-dygirl-y152b-ran-dygirl-y153me-i-kume-i-kusu-mi!154tast-ycher-ry155tast-ycher-ry156tast-ycher-ry157me-shi-a-ga-reAh158E3159160D.S. 2161162163164165166167168Intro.-2 (2)169170171172173174175176
Shift pitch (R)