gDAE1=1644421436876564644465665456565678886suminnagadaiki!!7e4Xnen4Xzok4ko6u8RU6RA68RA3ra36cle3Sing33Time33Mi9uta4tte6uta6tte6ai8tsu810ta6e6ru6saik6you6shu6dan6tsu6611ta4nai4kyo4ku6de8mo6bim612you3ka36shi3de33mo33na13to22do2ke9tai9se9714ii9pa9i9no415soul811891610677817811891810677819811892010676821811892210898102311109shi8douyou24OO33TOMATIK3KU3ni3kima325ra3re3te3ru23ji3kan3wa126ri33jaoto3tsu33kanai3273313no3128yu33memu3gen3shi3taiko329to3do3tou3rou23ka3mo3DAS130SHU33deat3su33maru3313313yoo31323gyo0u1gi2waru3ka2tta1ra033sor4ry!de4mo3na334ri301fu2ri321035mo2ka4ma2wa3zu1036ni30pu1ri2HA3MAc2chau1play0dop37KI4RARI4tte3mo338shi558ya5ko575re539ga003sei0shun001240e3e15Fo3ver15Shine8ververre413hon3to3ni6da6i5su13ki!!42TEN4XSHON4Xjou4shou6RU86RA6RA43Po3ful36Gig3Time33HAA33wer44TO4tte6HAA6TO6tte8WA845KU6WA6KU6sa6ga6su6ten6sai6646A4XRE4Xtte4iwa6re8te6mo647MI3rem36pa3tsu33de33SU48mo22ha2na9chi9tai9749wai9te9ku9ru4bravewo50shi4ka6keru6TO8RE8MO10RO651ko3ru36FU3RA33MU33tae52ii4jan46de4ii6jan68de653NO6RI6NO6RI6de6iin6ja6nai6654HAP4PII6wait6su8dat8te10ne655I3kan36ji3ru33mo33ma56no22i2ki9roo9to9757me1111111111honnoude58ha81189591067786081189611089ka3dano62dou1010shi10temo1010HOOMU10WAAKU10yo1063ri10mo10juu10you1010ka10dai10hou1064kago33no3ocha1osha31be2riren3651001shuu3366YUU33MOANA3CHU3RA3RU1me367ku3ru1me3ku23wa3rai3U368KE23su3gi3te13o1na3693335ka53703i0tai1iki2pit3ta2shi1excellent071de4moni4ga3te372na301RI2FU321073ma2da4at2ta3no1074tokkun30ki1atte2ku3re2ru1mo0tsu75su4koshimongen4ma10de1076dat555te12kae1012ri1077ta779ku14nai121478ne3ne15Cant3Good15byeme8ververSay793cha3me3cha6da6i5su13ki804X4X4686681336333338246668883666666666844X4X468668533633333862229997879994884668810689336333339044646686916666666669246688106933363333394222999795111111111196121110997984699Harm.100791011213241023030301344103030XXXX55X104303030131050301214121312106303030131070303X1110835X368X6109911X91214121106877813111911101011111121113312311355533333114111000001153335555511666688871171212121010101010118888778001193533575512068668810121444446651225533310123446466861244X4X468661253363333312644646686127666666666128466881061293363333313022269613199941321212121212121212121335779877134447444441355575779713677777777137577999713844744444let ring13933371010814012121201411411425X5X5797714344744444144575779791457777777771465X5X5797714744744444148333710101491010103150557799971514474444415255757797153777771414141540077989111551313141111119156888771010157101010915876541597654160109871617001203162
Shift pitch (R)