eBGDAE1=120442Inter.-1345Who06Amo-2to-2me-2ra-2re-2te-2i-2ru2no2wa27do-2n-2na2kya-2ra2de-2su2ka?1Haa08shi-2ra-2na-2i2ke-2do2wa-2ta-2shi2wa29wa-2ta-2shi2i-2ki-2ru2de-1su2So010o-2shi-2te2o-2shi-2te2o-2su2de-2su211hi-2i-2ta-2ra2ma-2ke2de-2su1Yeah012ne-2ko2no2you2ni2shi-2na-2ya-2ka2ni213a-2ru-2i-2te-2ku2n-2de-1su2ko-014Bkou2to2ko-2do-2ku215ga2bi-2toku316da-2re-2ni-2mo2te-017na-0zu-0ke-0ra-0re-2na-0i2desu...!?018na-0no-2ni119Chagu-0sa-0re-3ta-3ra2to-020tan0ni3chi-3ka-2ra2nu-021ke-2cha-2un2de-0su022jin-0ta-4i2wa4fu-0shi-0gi4desu423kyou-0ka-0sho3ni3mo2ji-024sho0ni0mo3ko-3ku-2fu-2kusu-025ru2hou-2ho-2u0wa026na-2i2de-2su2ko-2ma-2run2de-027Intro.-2su2282930Fuu031A2u-2ma-2re-2te2ya-2ku2ju-2u-2go-2nen232sa-2ki2wa2na-2ga-2i2de-2su1Haa033chi-2p-2po-2ke2na2wa-2ta-2shi2de-2su234so-2ra2wa2ta-2ka-2i2de-1su2But035mi-2a-2ge-2ru2da-2ke2ja2ya2de-2su236ma-2ke2wa2ki-2ra-2i2de-2su1Yeah037na-2n-2de-2mo2ya-2ru,2ya-2ru2de-2su238ya-2t-2te-2ya-2ru2n-2de-1su2do-039B2ryo-2ku2to2kon-2jou240ga2shin-2jou341do-2ko2ni2mo2yo-042ri-0mi-0chi0wa0shi-2na-0i2desu...!?043na-0no-2ni144C2tai-0yaki0fu-3i3ni2da-045sa-4re-4ta-3ra3ta-2chi-2do-046ma-2ccha-2un2de-0su047o-0ya-4tsu2wa4i-0dai4desu448"aan0te0shi-3te3yo"2nan-049te0i-0wa-3re-3ta-2ra2oo-050to-2ma-2ti-2kku0ni051ku-2chi2ga2ai-2chau-2n2de-052Inter.su253545556575859bu-4ki-2you160Ddesu0da-4ka-1ra261ga-0n-2ko1nan-0de-2su462da-4ke-2do4ku-1u-2ki1mo463yo-1n-1de-4i-2ta-2in1desu264moshi0min-4na1ga265yo-0ro-2ko-1bu0na-2ra466ne-1ko-1mi-1mi1da-4tte267sou-4cha-4ku4su-2ru168desu!!069na-0n-2de070na-1n-3de171Ehagu-1sa-1re-0ta-0ra3to-172tan1ni0chi-4ka-3ra3nu-173ke-3cha-3un3de-1su174jin-1ta-0i3wa0fu-1shi-1gi0desu175hi-1na-1ta0mi-4tai3na176ta-1i-1on0ga4su-3ki3desu177ya-3wa-3ra-3_1ka1na178hi-3to-3ha-3da3yo-3wa-3in3de-179su380Fnu-3ki-3a-1shi1sa-3shi-3a-1shi1shi-3no-3bi-1ashi381sa-3ka-3mi-1chi1ha-3na-3mi-1chi1i-3ba-3ra-1michi182wa-3ta-3shi1wa1wa-3ta-3shi1no1mi-3chi3o1yuku383ki-1mi1mo3i-1ssho3ni3dou1desu?384sen-3pai1kou-3hai1ku-3ra-3su-1meito385me-3ru-3to-1mo1ri-3a-3to-1mo1ka-3re3ka-1no-1jou186min-3na1de1min-3na1no1mi-3chi3wo1yuku387so-1ko1no-3ke3so-1ko1no-3ke3de-1su!388Gnu-3ki-3a-1shi1sa-3shi-3a-1shi1shi-3no-3bi-1ashi389sa-3ka-3mi-1chi1ha-3na-3mi-1chi1i-3ba-3ra-1michi190wa-3ta-3shi1wa1wa-3ta-3shi1no1mi-3chi3o1yuku391ki-1mi1mo3i-1ssho3ni3dou1desu?392sen-3pai1kou-3hai1ku-3ra-3su-1meito393me-3ru-3to-1mo1ri-3a-3to-1mo1ka-3re3ka-1no-1jou194min-3na1de1min-3na1no1mi-3chi3wo1yuku395so-1ko1no-3ke3so-1ko1no-3ke3de-1su!396
Shift pitch (R)