eBGDAE1=120442Inter.-120XXXX03424454324243420XXXX034244545242576A20XXXX03424454724243820XXXX034244549242571020XXXX0342445411242431220XXXX03424454132425714BXXXX129XXXX129XXXX129XXXX129XXXXXXXX15XXXX129XXXX129XXXX12916XXXX129XXXX129XXXX129XXXX129XXXX1291291715141314XXXX15141314XXXX15141314XXXX15141314XXXX15141314XXXXXXXX181514131415141314XXXXXXXX151413141514131415141314151413141514131415141314151413141514131419C20XXXX53XXXX42XX42XXXX202020XXXX53XXXX42XX42XXXX202120XXXX53XXXX42XX42XXXX202275XXXX75XXXX86XX972320XXXX53XXXX42XX42XXXX202420XXXX53XXXX42XX42XXXX202520XXXX53XXXX42XX42XXXX202675XXXX75XXXX86XX9727Intro.-220XXXX0342445428242432920XXXX03424454302425731A220XXXX0342445432242433320XXXX0342445434242573520XXXX0342445436242433720XXXX03424454382425739B2XXXX129XXXX129XXXX129XXXX129XXXXXXXX40XXXX129XXXX129XXXX12941XXXX129XXXX129XXXX129XXXX129XXXX1291294215141314XXXX15141314XXXX15141314XXXX15141314XXXX15141314XXXXXXXX431514131415141314XXXXXXXX151413141514131415141314151413141514131415141314151413141514131444C220XXXX53XXXX42XX42XXXX204520XXXX53XXXX42XX42XXXX204620XXXX53XXXX42XX42XXXX204775XXXX75XXXX86XX974820XXXX53XXXX42XX42XXXX204920XXXX53XXXX42XX42XXXX205020XXXX53XXXX42XX42XXXX205175XXXX75XXXX86XX9752Inter.20XXXX53XXXX75XX97XXXXXX5320XXXX53XXXX75XX975420XXXX53XXXX75XX97XXXXXX5520XXXX53XXXX75XX975620XXXX53XXXX75XX97XXXXXX5720XXXX53XXXX75XX97XXXXXX5820XXXX53XXXX75XX97XXXXXX5920XXXX53XXXX75XX97XXXXXX60D616263646566676844244244244244244269XXXXXXXXX77777777777777777777777770XXXXXXXXX88888888888888888888888871E317273XX7486XXXX86XXXX97XX1087531XXXX64XXXX53XX53XXXX317631XXXX64XXXX53XX53XXXX317731XXXX64XXXX53XX537886XXXX86XXXX97XX1081087931XX80F31XXXX64XXXX31XX538131XXXX64XXXX31XX538231XXXX64XXXX31XX538331XXXX64XXXX53XX318431XXXX64XXXX31XX538531XXXX64XXXX31XX538631XXXX64XXXX31XX538731XXXX64XXXX53XX3188G31XXXX64XXXX31XX53XXXXXXXX8931XXXX64XXXX31XX53XXXXXXXX9031XXXX64XXXX31XX53XXXXXXXX9131XXXX64XXXX53XX31XXXXXXXX9231XXXX64XXXX31XX53XXXXXXXX9331XXXX64XXXX31XX53XXXXXXXX9431XXXX64XXXX31XX53XXXXXXXX9531XXXX64XXXX53XX313196