eBGDAE1=120442Inter.-120XXXX03424454324243420XXXX034244545242576A20XXXX03424454724243820XXXX034244549242571020XXXX0342445411242431220XXXX03424454132425714BXXXX1211131213121312XXXX121113121312XXXXXX131215XXXX1211131213121312XXXX6565656516XXXX1211131213121312XXXX121113121312XXXX13121312173212XXXX3212XXXX3212XXXX3212XXXX3212XXXXXXXX1832123212XXXXXXXX3212321232123212321232123212321219C20XXXX53XXXX42XX42XXXX202020XXXX53XXXX42XX42XXXX202120XXXX53XXXX42XX42XXXX202275XXXX75XXXX86XX972320XXXX53XXXX42XX42XXXX202420XXXX53XXXX42XX42XXXX202520XXXX53XXXX42XX42XXXX202675XXXX75XXXX86XX9727Intro.-220XXXX0342445428242432920XXXX03424454302425731A220XXXX0342445432242433320XXXX0342445434242573520XXXX0342445436242433720XXXX03424454382425739B2XXXX1211131213121312XXXX121113121312XXXXXX131240XXXX1211131213121312XXXX6565656541XXXX1211131213121312XXXX121113121312XXXX13121312423212XXXX3212XXXX3212XXXX3212XXXX3212XXXXXXXX4332123212XXXXXXXX3212321232123212321232123212321244C220XXXX53XXXX42XX42XXXX204520XXXX53XXXX42XX42XXXX204620XXXX53XXXX42XX42XXXX204775XXXX75XXXX86XX974820XXXX53XXXX42XX42XXXX204920XXXX53XXXX42XX42XXXX205020XXXX53XXXX42XX42XXXX205175XXXX75XXXX86XX9752Inter.(w/ Wah and delay -X9538989354955-w/ Wah and delay…XX…)5620XXXX53XXXX75XX97XXXXXX5720XXXX53XXXX75XX97XXXXXX5820XXXX53XXXX75XX97XXXXXX5920XXXX53XXXX75XX97XXXXXX60D616263646566676844244244244244244269XXXXXXXXX77777777777777777777777770XXXXXXXXX88888888888888888888888871E317273XX7486XXXX86XXXX97XXXXX7531XXXX64XXXX53XX53XXXX317631XXXX64XXXX53XX53XXXX317731XXXX64XXXX53XX537886XXXX86XXXX97XX10810879108XX80F8182838485868788G31XXXX64XXXX31XX53XXXXXXXX8931XXXX64XXXX31XX53XXXXXXXX9031XXXX64XXXX31XX53XXXXXXXX9131XXXX64XXXX53XX31XXXXXXXX9231XXXX64XXXX31XX53XXXXXXXX9331XXXX64XXXX31XX53XXXXXXXX9431XXXX64XXXX31XX53XXXXXXXX9531XXXX64XXXX53XX313196