Kashmir - The New Gold Chords

 

B

variations
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
6 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
         
         
         
         
         
X
1
X
3
4
1
3 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
8 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

10 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
         
         
         
         
         
X
3
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
1
4
3
1
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
1
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
1
X
X
2
4
3

A6

         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
1
3 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
         
         
         
         
         
1
X
2
3
4
         
         
         
         
         
3
1
X
X
X
         
         
         
         
         
2
1
3
4

7 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
10 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
         
         
         
         
         
X
X
2
3
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
10 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
10 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1

12 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
         
         
         
         
         
X
1
2
3
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
1
1
4
         
         
         
         
         
X
X
1
2
2 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

9 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
         
         
         
         
         
1
3
1
2
1
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4
8 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
4
1
         
         
         
         
         
1
3
1
2
4
1
         
         
         
         
         
1
X
2
4
3
X
8 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
4

10 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
2
         
         
         
         
         
X
1
3
2
5 fr
         
         
         
         
         
X
2
3
4
1
         
         
         
         
         
X
3
1
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
1
1
2
3
4
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
1
1
4

E

variations
3 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
3 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
8 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
8 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

11 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
3
2
1
         
         
         
         
         
X
X
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
3
1
1
1
X
5 fr
         
         
         
         
         
X
3
1
1
1
4
3 fr
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
8 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
10 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X

10 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

A

variations
4 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
8 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
11 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
X

11 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
         
         
         
         
         
X
X
2
1
3
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
1
10 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
4
7 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
2

10 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
X
1
10 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
4
1
12 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4
         
         
         
         
         
3
4
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
1
1
2
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
1
1
4
3 fr
         
         
         
         
         
1
X
X
3
4
X

E7M

variations
         
         
         
         
         
X
X
1
4
4
4
6 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
2
4
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
1
X
3
4
2
3 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
1
1
10 fr
         
         
         
         
         
X
X
4
3
2
1
11 fr
         
         
         
         
         
1
4
2
3
1
1
         
         
         
         
         
1
3
2
X
X
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
1
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
2
1
1
4
3
8 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
3
10 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
1
         
         
         
         
         
X
3
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
8 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
X
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
10 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

12 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X

F

variations
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
9 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
11 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X

11 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

E7M9

variations
         
         
         
         
         
3
1
2
4
         
         
         
         
         
1
4
4
4
4
9 fr
         
         
         
         
         
1
1
1
1
4
4 fr
         
         
         
         
         
X
4
1
1
1
1
11 fr
         
         
         
         
         
2
1
4
1
3
1
No chord
  
Standard guitar tuning:
E
A
D
G
B
E
No capo

Intro

  B  F/A  B  F/A
|--3--|--3--|--3--|--3--|
|--1--|--3--|--1--|--3--|
|--0--|--0--|--0--|--0--|
|--2--|--0--|--2--|--0--|
|--3--|--2--|--3--|--2--|
|-----|-----|-----|-----|
  B  F/A  B      F/A      B  A6  Gm  F13
|--3--|--3--|-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-|--3--|--3--|--0--|-------|-(4)-|
|--1--|--3--|-1-1-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-3-|--1--|--3--|--1--|-------|-(6)-|
|--0--|--0--|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|--0--|--3--|--2--|---x---|-(5)-|
|--2--|--0--|-2-2-3-3-x-x-|-3-3-2-2-0-0-|--2--|--3--|--2--|---4---|-(4)-|
|--3--|--2--|-3-3-3-3-3-3-|-2-2-2-2-2-2-|--3--|--1--|--0--|---8---|-(x)-|
|-----|-----|-------------|-------------|-----|-----|-----|---4---|-(4)-|
 1st Verse:
  B  F/A  B  F/A  Gm Eb B Dm A     F7
|--3--|--3--|--3--|--3--|--0--|--1--|-0-0-0-0-0---|-----------3---|
|--1--|--3--|--1--|--3--|--1--|--1--|-0-0-0-0-0---|-----------0---|
|--0--|--0--|--0--|--0--|--2--|--2--|-0-0-0-0-0---|-----------0---|
|--2--|--0--|--2--|--0--|--2--|--3--|-2-2-2-2-2---|-------0-3---3-|
|--3--|--2--|--3--|--2--|--0--|--3--|-2-2-2-2-2---|---0h2---------|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------0-|-3-------------|
  B  F/A  Gm  D/A       E  C/E  F   E
|--3--|--3--|--0--|-0-0-0-----0-0-|--1--|--2--|--3--|--1--|
|--1--|--3--|--1--|-0-0-0-----0-0-|--1--|--3--|--3--|--1--|
|--0--|--0--|--2--|-1-1-1-1-2-1-1-|--2--|--2--|--0--|--2--|
|--2--|--0--|--2--|-2-2-2-2-2-2-2-|--3--|--0--|--0--|--3--|
|--3--|--2--|--0--|-2-2-2-2-2-2-2-|--3--|--x--|--x--|--3--|
|-----|-----|-----|---------------|--1--|--2--|--3--|--1--|
 1st Chorus:

B B A Gm E F D7 E C/G

|--0--|--0--|--0--|--1--|--3--|--0--|--1--|--2--| |--1--|--1--|--1--|--1--|--3--|--0--|--1--|--3--| |--0--|--0--|--2--|--2--|--0--|--1--|--2--|--2--| |--2--|--2--|--2--|--3--|--0--|--0--|--3--|--0--| |--3--|--1--|--0--|--3--|--x--|--2--|--3--|--0--| |-----|-----|-----|--1--|--3--|--0--|--1--|-----|
 E7M B   F6 C  E7M B   F6 C
|-0--------|------0---|-0--------|------0---|
|-1--------|------0---|-1--------|------0---|
|-2--------|------4---|-2--------|------4---|
|-3--------|------5---|-3--------|------5---|
|-3--------|------5---|-3--------|------5---|
|----------|----------|----------|----------|

Interlude

  B  F/A  B      F/A
|--3--|--3--|-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-|
|--1--|--3--|-1-1-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-3-|
|--0--|--0--|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|
|--2--|--0--|-2-2-3-3-x-x-|-3-3-2-2-0-0-|
|--3--|--2--|-3-3-3-3-3-3-|-2-2-2-2-2-2-|
|-----|-----|-------------|-------------|
2nd Verse: This verse is completely similar to the 1st Verse, except for two things:
  Dm A     F7         D7 A
 |-0-0-0-0-----|---------------|  |--0--|
 |-0-0-0-0-----|---------------|  |--0--|
 |-0-0-0-0-----|-----------0---|  |--1--|
 |-2-2-2-2-3-2-|-0-------3---3-|  |--0--|
 |-2-2-2-2-----|-----0h2-------|  |--2--|
 |-------------|---3-----------|  |-----|
2nd Chorus: In this chorus the eight chords in the first line are played twice. The second line is now a bit longer:
 E7M    F6  E7M    F6  E7M  C/G
|-0-------|-----0---|-0-------|-----0---|-0-------|-2-------|
|-1-------|-----0---|-1-------|-----0---|-1-------|-3-------|
|-2-------|-----4---|-2-------|-----4---|-2-------|-2-------|
|-3-------|-----5---|-3-------|-----5---|-3-------|-0-------|
|-3-------|-----5---|-3-------|-----5---|-3-------|-0-------|
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Outro

  B  F/A  B      F/A
|--0--|--3--|-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-|
|--1--|--3--|-1-1-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-3-|
|--0--|--0--|-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-|
|--2--|--0--|-2-2-3-3-x-x-|-3-3-2-2-0-0-|
|--3--|--2--|-3-3-3-3-3-3-|-2-2-2-2-2-2-|
|-----|-----|-------------|-------------|
  B  A6  F E7M9(b5) %   %   %  B
|--3--|--3--|--4--|-------|-----|-----|-----|-3^------:
|--1--|--3--|--4--|-------|-----|-----|-----|-1^------:
|--0--|--3--|--5--|---1---|--1--|--1--|--1--|-0^------:
|--2--|--3--|--6--|---3---|--3--|--3--|--3--|-2^------:
|--3--|--1--|--6--|---3---|--3--|--3--|--3--|-3^------:
|-----|-----|--4--|---2---|--2--|--2--|--2--|---------:
LYRICS We're all prosperous and proud to be With our holiday photos and our tickets for speed Kitchens installed for a family And once in a while for making love Look at her eyes, they're so eager and dead As she dances for you, more than ready for bed But it's alright on a Tuesday night To drink up and hit it at five It's the new gold in fact It will keep us all intact As long as our eyes are all closed To the coals that we just fled You can relax 'Cause we're safe behind Behind the Bush We're in love we're all occupied With our 200 lovers in a fast moving line It's a need you cannot deny It's something to straighten your spine Now we know the grim reaper's on our side We can turn to the papers and watch for the fight Man, it's warm let's just sleep outside And see how the sky reflects our fire It's the new gold in fact It will keep us all intact As long as our eyes are all closed To the coals that we just fled It's the new gold in fact It will keep us all intact As long as our eyes are all closed To the coals that we just fled You can relax 'Cause it's far away We're safe behind Behind the Bush

All Content on this page is the property of the copyright owner of the original composition.