eBGDAE1=10044231212141212151917204171720¼XXXXXXXXXXXXXXXX52full(3)(2)00012206