1Intro=1104423SFTSFTSFTSFTSFTSFTSFT4BDCC1LTFTLTSS5RefrainBDCC1xHSxHxHBDxHBDxHSoHxH6BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSoHoH7BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSoHxH8BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSSoHSxHS9BDCC1xHSxHxHBDxHBDxHSoHxH10BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSoHoH11BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSoHxH12BDxHCC1xHSxHxHxHBDCC1xHSoHSxH13VerseBDCC1SfHfHBDSfH14BDfHSfHfHBDSfH15BDfHSfHfHBDSfH16BDfHSfHBDfHBDSfHS17BDCC1SfHfHBDSfH18BDfHSfHfHBDSfH19BDfHSfHfHBDSfH201,2BDfHSfHBDSoHBDSoHSoHSoH213BDCC1SfHfHBDSfH22Solo 1BDCC1SfHBDxHBDSxHBDSoHBDSoHS23BDCC1xHSxHxHBDxHBDxHSoHxH24BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSoHoH25BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSoHxH26BDxHxHSxHxHBDSxHBDxHSSoHxHS27BDCC1xHSxHxHBDxHBDxHSoHxH28BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSoHoH29BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSoHxH30BDxHCC1xHSxHxHBDxHBDCC1xHSoHSxH31BridgeBDCC1xHBDxHxHBDxHxHBDoHxH32BDxHxHBDxHxHBDxHxHBDoHoH33BDxHxHBDxHxHBDxHxHBDoHxH34BDxHxHBDxHxHBDxHxHSBDSoHxHS35BDCC1xHBDSxHxHBDBDxHxHBDSoHxH36BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSoHoH37BDxHxHBDSxHxHBDBDxHBDxHBDSoHxH38BDxHCC1xHBDSxHxHxHBDCC1xHSSoHSxH39RefrainBDCC1xHSxHxHBDxHBDxHSoHxH40BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSoHoH41BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSoHxH42BDxHxHSxHxHBDSxHBDSxHSoHSxH43BDCC1xHSxHxHBDxHBDxHSoHxH44BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSoHoH45BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSoHxH46BDxHCC1xHSxHxHxHBDCC1xHSoHxH47Solo 2BDCC1SRCRCBDSRC48BDRCSRCRCBDSRC49BDRCSRCRCBDSRC50BDRCSRCBDMTRCBDMTLTFT51BDRCSRCRCBDSRC52BDRCSRCRCBDSRC53BDRCSRCRCBDSRC54BDRCSFTRCFToHBDFToHBDFToHBDFToHBDFToH55RefrainBDCC1xHSxHxHBDxHBDxHSoHxH56BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSoHoH57BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSoHxH58BDxHxHSxHxHBDSxHBDxHSSoHxHS59BDCC1xHSxHxHBDxHBDxHSoHxH60BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSoHoH61BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSoHxH62BDxHCC1xHSxHxHxHBDCC1xHSoHxH63Solo 3BDCC1xHSxHxHBDxHBDxHSoHxH64BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSoHoH65BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSoHxH66BDxHxHSxHxHBDSxHBDSxHSoHSxHS67BDCC1xHSxHxHBDxHBDxHSoHxH68BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSoHoH69BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSoHxH70BDxHCC1xHSxHBDxHxHBDCC1xHSoHxH71BDCC1xHSxHxHBDxHBDxHSoHxH72BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSoHoH73BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSoHxH74BDxHxHSxHxHBDSxHBDxHSoHSxH75BDCC1xHSxHxHBDxHBDxHSoHxH76BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSoHoH77BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSoHxH78BDxHCC1xHSxHxHBDSMTxHBDSMTCC1xHSLTSLToHSFToH79RefrainBDCC1xHSxHxHBDxHBDxHSoHxH80BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSoHoH81BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSoHxH82BDxHxHSxHxHBDSxHBDxHSSoHSxHS83BDCC1xHSxHxHBDxHBDxHSoHxH84BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSoHoH85BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSoHxH86BDCC1xHxHxHBDxHBDCC1xHSoHSoH87BDCC1CC2