1=230xHxH442xHxH3xHxH4xHxH5xHCCxH6xHxH7xHCCxH8xHxH9xHCCoHoHoHoHoHoHoH10xHCCoHoHoHoHoHoHoH11xHCCoHoHoHoHoHoHoH12CCCCCCCC13xHBDBDxHxHSxH14xHBDBDxHxHSxH15xHBDBDxHxHSxH16xHBDBDxHxHSxH17CCBDBDxHxHSxH18xHBDBDxHxHSxH19xHBDBDxHxHSxH20xHBDBDxHxHSxH21xHBDBDxHxHSxH22xHBDBDxHxHSxH23xHBDBDxHxHSxH24xHBDBDxHxHSxH25xHBDBDxHxHSxH26xHBDBDxHxHSxH27xHBDBDxHxHSxH28xHBDBDxHxHSxH29xHBDBDxHxHSxH30xHBDBDxHxHSxH31xHBDBDxHxHSxH32xHBDBDxHxHSxH33xHBDBDxHxHSxH34xHBDBDxHxHSxH35xHBDBDxHxHSxH36xHBDBDxHxHSxH37SSSSSSSCC3839404142434445CCBDoHSoHBDBDoHS46oHBDoHSoHBDBDoHS47oHBDoHSoHBDBDoHS48oHBDoHSoHBDBDoHS49CCBDoHSoHBDBDoHS50oHBDoHSoHBDBDoHS51oHBDoHSoHBDBDoHS52oHBDoHSoHBDBDoHS53CCBDBDCCSCCBDBDCCS54CCBDBDCCSCCBDBDCCS55CCBDBDCCSCCBDBDCCS56CCBDBDCCSCCBDBDCCS57CCBDBDCCSCCBDBDCCS58CCBDBDCCSCCBDBDCCS59CCBDBDCCSCCBDBDCCS60LTLTLTLTFTFTFTFT61626364656667686970717273747576