1Intro=144xHxHxHxHSS442LTHFTLFTSLTHFTLFTLTSHFT3ScC4LTHFTLFTSLTHFTLFTLTSHFT5LTHFTLFTSLTHFTLFTLTSHFT6LTHFTLFTSLTHFTLFTLTSHFT7ScC8BDoHoHSBDoHoHS9BDoHoHSBDoHBDoHS10BDoHoHSBDoHoHS11BDoHoHSBDoHBDoHS12BDoHoHSBDoHoHS13BDoHoHSBDoHBDoHS14BDoHoHSBDoHoHS15ScC16CoupletRC2BDoHoHBDSoH17BDoHoHBDoHBDSoH18CC2BDoHoHBDoH19CC2BDoHoHBDRC2RC2RC220RC2BDoHoHBDSoH21BDoHoHBDoHBDSoH22CC2BDoHoHBDoH23CC2BDoHoHBDRC2RC2RC224Pre-Choruscbcbcbcb25cbcbcbcb26cbcbcbcb27ScbSScbSScbSScb28ChorusBDSCSoHBDoHSoH29BDSCSoHBDoHBDSoH30BDSCSoHBDoHSoH31BDoHSoHBDoHBDSoH32BDSCSoHBDoHBDSoH33BDSCSoHBDoHBDSoHSSS34BDCC2SoHBDoHBDSCC235BDCC1SoHBDoHBDSCC1SSS36BDSCSoHBDoHSoH37BDSCSoHBDoHBDSoH38BDSCSoHBDoHSoH39BDoHSoHBDoHBDSoH40BDSCSoHBDoHBDSoH41BDSCSoHBDoHBDSoHSSS42BDCC2SoHBDoHBDSCC243cbCC1cbcbcb44IntermezzoBDoHoHSBDoHoHS45BDoHoHSBDoHBDoHS46BDoHoHSBDoHoHS47BDoHoHSBDoHBDoHS48BDoHoHSBDoHoHS49BDoHoHSBDoHBDoHS50BDoHoHSBDoHoHS51ScC52CoupletRC2BDoHoHBDSoH53BDoHoHBDoHBDSoH54CC2BDoHoHBDoH55CC2BDoHoHBDRC2RC2RC256RC2BDoHoHBDSoH57BDoHoHBDoHBDSoH58CC2BDoHoHBDoH59CC2BDoHoHBDRC2RC2RC260Pre-Choruscbcbcbcb61cbcbcbcb62cbcbcbcb63ScbSScbSScbSScb64ChorusBDSCSoHBDoHSoH65BDSCSoHBDoHBDSoH66BDSCSoHBDoHSoH67BDoHSoHBDoHBDSoH68BDSCSoHBDoHBDSoH69BDSCSoHBDoHBDSoHSSS70BDCC2SoHBDoHBDSCC271BDCC1SoHBDoHBDSCC1SSS72BDSCSoHBDoHSoH73BDSCSoHBDoHBDSoH74BDSCSoHBDoHSoH75BDoHSoHBDoHBDSoH76BDSCSoHBDoHBDSoH77BDSCSoHBDoHBDSoHSSS78BDCC2SoHBDoHBDSCC279cbCC1cbcbcb80cbcbcbcb81BridgeBDCC1SoHoHBDSoH82BDoHSoHoHBDSoH83BDCC1SoHoHBDSoHSSS84BDCC2SCC1LTMTCC1SLTHFTLFT85BDCC1SoHoHBDSoH86BDoHSoHoHBDSoH87BDCC1SoHoHBDSoHSSS88BDCC2SCC1LTMTCC1SLTHFTLFT89cCSHFTHFTSHFTSHFTSHFTSHFTSHFTS90SoloCC2SBDBDCC1LTBDBDCC1LTRC291BDCC1SoHoHBDSoH92BDCC1SoHoHBDSoH93BDCC1SoHoHBDSoH94BDoHoHBDoHBDSoH95BDoHoHBDoHBDSoH96BDCC1SoHBDoHSoH97BDoHCC2BDCC1BDoHBDoHBDoHBD98BDCC13899BreakdownBDBDBDBD44100BDBDBDBD101BDBDBDBD102BDBDBD34103BDBDBDBD44104BDBDBDBD105xHBDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH106xHBDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH107xHBDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH108xHBDxHxHBDxHxHBDxHxHBDxHxHBDxHxHBDxHSSLTHFT109SBDRC2oHoHoH110ComebackBDRC2CC2BDRC2CC2111BDRC2CC2BDRC2CC2112RC1RC1RC1RC1RC1RC1RC1RC1RC1RC1RC1RC1RC1RC1RC1RC1113RC2SSSLTHFTLFTBD114EndRC2BD115116117118119120121122123124125126127128129130131132133