eBGDAE1Verse 1=754423456789Chorus 1Distortion guitar707070705XX50505050XXXX1040404040XXXXX32022011707070705XX50505050XXXX1240404040XXXXX320220132442440440441444444422044415161718Verse……219Verse 220212223242526Chorus 2Distortion guitar707070705XX50505050XXXX2740404040XXXXX32022028707070705XX50505050XXXX2940404040XXXXX320220302442440440443144444422044432333435Guitar solo3637383940414243Distortion guitar707070705XX50505050XXXX4440404040XXXXX32022045707070705XX50505050XXXX4640404040XXXXX32022047(B5)44244244244244244244244244044044044044044044044048444444444444444444444444(E)001244449505152Verse 353Verse 354555657585960Chorus 3Distortion guitar707070705XX50505050XXXX6140404040XXXXX32022062707070705XX50505050XXXX6340404040XXXXX320220642442440440446544444422044466442676869Outro(B/F#)99911Press F10 to see the pan999991170777779777999799799799771999119999911727777797779997997997XXXXXX7399911XXXX9999911XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7477777977790999999999007599911XXXX9999911XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7677777977790999999999007799911XXXX9999911XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7877777977790999999999007999911XXXX9999911XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX8077777977790999999999008199911XXXX9999911XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX8277777977790999999999008399911XXXX9999911XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX8477777977790999999999008599911XXXX9999911XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX86777779777909999999990087Fade outFade out99911XXXX9999911XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX887777797779099999999900
Shift pitch (R)