1Intro=87442345Verse 1xHLMTASCCxHxHESLTxHxHBDBDxHxHESLMTxH6xHBDBDxHxHESLTxHxHLTBDxHLMTBDxHESHMTASxHLMTBD7xHBDBDxHxHESLTxHxHBDBDxHxHESLMTxH8xHBDBDxHxHESLTxHxHLTBDxHLMTBDxHESHMTASxHLMTBD9xHBDBDxHxHESLTxHxHBDBDxHxHESLMTxH10xHBDBDxHxHESLTxHxHLTBDxHLMTBDxHESHMTASxHLMTBD11xHBDBDxHxHESLTxHxHBDBDxHxHESLMTxH12xHBDBDxHxHESLTxHxHLTBDxHLMTBDxHESHMTASxHLMTBD13xHBDBDxHxHESLTxHxHBDBDxHxHESLMTxH14xHBDBDxHxHESLTxHxHLTBDxHLMTBDxHESHMTASxHLMTBD15xHBDBDxHxHESLTxHxHBDBDxHxHESLMTxH16xHBDBDxHxHESLTxHxHLTBDxHLMTBDxHESHMTASxHLMTBD17xHBDBDxHxHESLTxHxHBDBDxHxHESLMTxH18xHBDBDxHxHESLTxHxHLTBDxHLMTBDxHESHMTASxHLMTBD19xHBDBDxHxHESLTxHxHBDBDxHxHESLMTxH20xHBDBDxHxHESLTxHxHLTBDxHLMTBDxHESHMTASxHLMTBD21xHESASCC22xHABDLTxHABDLMTESxHABDHMTxHESASoH23ChorusxHESABDCCxHxHESLTxHBDxHBDBDxHxHESLMTxHBD24xHBDBDxHxHESLTxHBDxHBDBDxHxHESLMTxHBD25xHBDBDxHxHESLTxHBDxHBDBDxHxHESLMTxHBD26xHBDBDxHBDxHESLTxHxHBDBDxHBDxHESLMTxHBD27xHBDBDxHxHESLTxHBDxHBDBDxHxHESLMTxHBD28xHBDBDxHxHESLTxHBDxHBDBDxHxHESLMTxHBD29xHBDBDxHxHESLTxHBDxHBDBDxHxHESLMTxHBD30xHBDBDxHBDxHESLTxHxHBDBDxHBDxHESLMTxHBD31xHBDBDxHxHESLTxHBDxHBDBDxHxHESLMTxHBD32xHBDBDxHBDxHESLTxHxHBDBDxHBDxHESLMTxHBD33xHBDBDxHxHESLTxHBDxHBDBDxHxHESLMTxHBD34xHBDoHES35xHABDxHBDLTxHBDxHASoH36Verse 2xHBDBDxHxHESLTxHxHBDBDxHxHESLMTxH37xHBDBDxHxHESLTxHxHLTBDxHLMTBDxHESHMTASxHLMTBD38xHBDBDxHxHESLTxHxHBDBDxHxHESLMTxH39xHBDBDxHxHESLTxHxHLTBDxHLMTBDxHESHMTASxHLMTBD40xHBDBDxHxHESLTxHxHBDBDxHxHESLMTxH41xHBDBDxHxHESLTxHxHLTBDxHLMTBDxHESHMTASxHLMTBD42xHBDBDxHxHESLTxHxHBDBDxHxHESLMTxH43xHBDBDxHxHESLTxHxHLTBDxHLMTBDxHESHMTASxHLMTBD44xHESASCC45xHABDLTxHABDLMTESxHABDHMTxHESASoH46ChorusxHESABDCCxHxHESLTxHBDxHBDBDxHxHESLMTxHBD47xHBDBDxHxHESLTxHBDxHBDBDxHxHESLMTxHBD48xHBDBDxHxHESLTxHBDxHBDBDxHxHESLMTxHBD49xHBDBDxHBDxHESLTxHxHBDBDxHBDxHESLMTxHBD50xHBDBDxHxHESLTxHBDxHBDBDxHxHESLMTxHBD51xHBDBDxHxHESLTxHBDxHBDBDxHxHESLMTxHBD52xHBDBDxHxHESLTxHBDxHBDBDxHxHESLMTxHBD53xHBDBDxHBDxHESLTxHxHBDBDxHBDxHESLMTxHBD54xHBDBDxHxHESLTxHBDxHBDBDxHxHESLMTxHBD55xHBDBDxHBDxHESLTxHxHBDBDxHBDxHESLMTxHBD56xHBDBDxHxHESLTxHBDxHBDBDxHxHESLMTxHBD57xHBDBDxHBDxHESLTxHxHBDBDxHBDxHESLMTxHBD58InterludexHBDBDxHxHESLTxHxHBDBDxHBDxHESLMTxH59xHBDBDxHxHESLTxHxHBDBDxHBDxHESLMTxHlet ring60xHBDBDxHxHESLTxHxHBDBDxHBDxHESLMTxH61xHBDBDxHxHESLTxHxHBDBDxHBDxHESLMTxH62xHESASCCCCABD63ABDABDABDABDABDABDABDABDABDABDABDABDABDABDABDABDABDABDxHLTESBDABDABDxHBDBDxHLTESCCBDCC64Verse 3xHBDBDxHxHESLTxHxHBDBDxHxHESLMTxH65xHBDBDxHxHESLTxHxHLTBDxHLMTBDxHESHMTASxHLMTBD66xHBDBDxHxHESLTxHxHBDBDxHxHESLMTxH67xHBDBDxHxHESLTxHxHLTBDxHLMTBDxHESHMTASxHLMTBD68xHBDBDxHxHESLTxHxHBDBDxHxHESLMTxH69xHBDBDxHxHESLTxHxHLTBDxHLMTBDxHESHMTASxHLMTBD70xHBDBDxHxHESLTxHxHBDBDxHxHESLMTxH71xHBDBDxHxHESLTxHxHLTBDxHLMTBDxHESHMTASxHLMTBD72xHESASCC73xHABDLTxHABDLMTESxHABDHMTxHESASoH74InterludexHESABDCCxHxHESLTxHBDxHBDBDxHxHESLMTxHBD75xHBDBDxHxHESLTxHBDxHBDBDxHxHESLMTxHBD76xHBDBDxHxHESLTxHBDxHBDBDxHxHESLMTxHBD77xHBDBDxHBDxHESLTxHxHBDBDxHBDxHESLMTxHBD78xHBDBDxHxHESLTxHBDxHBDBDxHxHESLMTxHBD79xHBDBDxHxHESLTxHBDxHBDBDxHxHESLMTxHBD80xHBDBDxHxHESLTxHBDxHBDBDxHxHESLMTxHBD81xHBDBDxHBDxHESLTxHxHBDBDxHBDxHESLMTxHBD82ChorusxHESABDCCxHxHESLTxHBDxHBDBDxHxHESLMTxHBD83xHBDBDxHxHESLTxHBDxHBDBDxHxHESLMTxHBD84xHBDBDxHxHESLTxHBDxHBDBDxHxHESLMTxHBD85xHBDBDxHBDxHESLTxHxHBDBDxHBDxHESLMTxHBD86xHBDBDxHxHESLTxHBDxHBDBDxHxHESLMTxHBD87xHBDBDxHxHESLTxHBDxHBDBDxHxHESLMTxHBD88xHBDBDxHxHESLTxHBDxHBDBDxHxHESLMTxHBD89xHBDBDxHBDxHESLTxHxHBDBDxHBDxHESLMTxHBD90xHBDBDxHxHESLTxHBDxHBDBDxHxHESLMTxHBD91xHBDBDxHBDxHESLTxHxHBDBDxHBDxHESLMTxHBDlet ring92xHBDBDxHxHESLTxHBDxHBDBDxHxHESLMTxHBD93OutroxHBDoHES949596