1Intro=105oHBDfHFTLTBDFTLTBDFTLTBD442SFTLTBDLTFTLTFTLTFTLTFTLTFTLTFTLTFTLTFT3oHBDfHFTLTBDFTLTBDFTLTBD4SFTLTBDLTFTLTFTLTFTLTFTLTFTLTFTLTFTLTFT5CCBDoHBDoHSoHoHBDoHBDoHSBDoH6oHBDoHBDoHSoHoHBDSoHBDoHSBDoH7CCBDoHBDoHSoHoHBDoHBDoHSBDoH8oHBDoHBDoHSoHoHBDSoHBDoHSBDoH9fHBDxHxHSoHBDfH10VerseCCBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSBDxH11xHBDxHBDxHSxHoHBDSfHBDxHSBDxH12xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSBDxH13xHBDxHBDxHSxHoHBDSfHBDxHSBDxH14xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSBDxH15xHBDxHBDxHSxHoHBDSfHBDxHSBDxH16xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSBDxH17xHBDxHBDxHSxHoHBDSfHBDxHSBDxH18InterludexHBDxHxHSxHxHBDSxHBDxHSBDxH19xHBDxHxHSxHxHBDSxHSxHSBDxHBD20xHBDxHxHSxHxHBDSxHBDxHSBDxH21xHBDxHxHSxHxHBDSxHBDxHSSxHLMTFT22VerseCCBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSBDxH23xHBDxHBDxHSxHoHBDSfHBDxHSBDxH24xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSBDxH25xHBDxHBDxHSxHoHBDSfHBDxHSBDxH26xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSBDxH27xHBDxHBDxHSxHoHBDSfHBDxHSBDxH28xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSBDxH29xHBDxHBDxHSxHoHBDSfHBDxHSBDxH30InterludexHBDxHxHSxHxHBDSxHBDxHSBDxH31xHBDxHxHSxHxHBDSxHSxHSBDxHBD32xHBDxHxHSxHxHBDSxHBDxHSBDxH33xHBDxHxHSxHxHxHBDSSSCCBD34ChorusSoHBDoHSoHCCBDoHBDoHSoHCCBD35SoHBDoHSoHBDBDoHoHBDoHSoHCCBD36SoHBDoHSoHCCBDoHBDoHSoHCCBD37SoHBDoHSoHBDBDoHoHBDoHSoH38Pre-VerseoHBDfHFTLTBDFTLTBDFTLTBD39SFTLTBDLTFTLTFTLTFTLTFTLTFTLTFTLTFTLTFT40oHBDfHFTLTBDFTLTBDFTLTBD41SFTLTBDLTFTLTFTLTFTLTFTLTFTLTFTLTFTLTFT42VerseBDxHxHSoHBDfH43CCBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSBDxH44xHBDxHBDxHSxHoHBDSfHBDxHSBDxH45xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSBDxH46xHBDxHBDxHSxHoHBDSfHBDxHSBDxH47xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSBDxH48xHBDxHBDxHSxHoHBDSfHBDxHSBDxH49xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSBDxH50xHBDxHBDxHSxHoHBDSfHBDxHSBDxH51InterludexHBDxHxHSxHxHBDSxHBDxHSBDxH52xHBDxHxHSxHxHBDSxHSxHSBDxHBD53xHBDxHxHSxHxHBDSxHBDxHSBDxH54xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSSSCCBD55ChorusSoHBDoHSoHCCBDoHBDoHSoHCCBD56SoHBDoHSoHBDBDoHoHBDoHSoHCCBD57SoHBDoHSoHCCBDoHBDoHSoHCCBD58SoHBDoHSoHBDBDoHoHBDoHSoH59BreakdownCCBDxHxHSxHBDxHSxHBDxHSxH60xHBDxHxHSxHBDxHSxHBDxHSxH61xHBDxHxHSxHBDxHSxHBDxHSxH62xHBDxHxHSxHBDxHSxHBDxHSxH63oHBDoHoHSoHBDoHSoHBDoHSoH64oHBDoHoHSoHBDoHSoHBDoHSoH65oHBDoHoHSoHBDoHSoHBDoHSoH66oHBDoHoHSoHBDoHSoHBDSSS67fHBDxHxHBDSSSCCBD68ChorusSoHBDoHSoHCCBDoHBDoHSoHCCBD69SoHBDoHSoHBDBDoHoHBDoHSoHCCBD70SoHBDoHSoHCCBDoHBDoHSoHCCBD71SoHBDoHSoHBDBDoHoHBDoHSoHCCBD72oHoHSoHBDBDoHSBDoHoHSoHBDBDoHSBD73oHoHSoHBDBDoHSBDoHoHSoHSSoHSCCBD74oHoHBDoHSoHBDBDoHoHBDoHSoHCCBD75oHoHBDoHSoHBDBDoHoHHMTHMToHLMTLToHFToHBD76fH