1Intro=60xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD442xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD3xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD4xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD5xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD6xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD7xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD8xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD9VersexHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD10xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD11xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD12xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD13xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD14xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD15xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD16xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD17Low ChorusxHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD18xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD19xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD20xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD21xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD22xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD23xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD24xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD25VersexHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD26xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD27xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD28xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD29xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD30xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD31xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD32xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD33Higher ChorusxHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD34xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD35xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD36xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD37xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD38xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD39xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD40xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD41BridgexHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD42xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD43xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD44xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD45xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD46xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD47xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD48xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD49Even Higher ChorusxHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD50xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD51xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD52xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD53xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD54xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD55xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD56xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD57Solo?xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD58xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD59xHBDoHfHBDxHSoHfHBDxHBDoHfHBDxHSoHfHBD