1Count=126xHxHxHxH442IntroBDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHBDxHBDSSxHxHFTBDxH3BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH4BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH5BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH6BDxHBDxHBDxHBDxHBDxHBDxHBDxHBDxH7BDxHMTBDxHMTBDxHMTBDxHLTBDSxHFTSBDSxHSBDSxHSBDSxHS8BDxHCCSxHSSxHBDxHCCxHSxHSxHBDxHCC9xHSxHSxHBDxHSoHBDxHSoHBDxH10Verse 1BDxHcaxHcaxHSScaBDxHcaBDxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca11xHcaBDxHcaxHSScaBDxHcaxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca12BDxHcaxHcaxHSScaBDxHcaBDxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca13xHcaBDxHcaxHSScaBDxHcaxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca14BDxHcaxHcaxHSScaBDxHcaBDxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca15xHcaBDxHcaxHSScaBDxHcaxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca16BDxHcaxHcaxHSScaBDxHcaBDxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca17xHcaBDxHcaxHSScaBDxHcaxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca18BDxHcaxHcaxHSScaBDxHcaBDxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca19xHcaBDxHcaxHSScaBDxHcaxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca20BDxHcaxHcaxHSScaBDxHcaBDxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca21xHcaBDxHcaxHSScaBDxHcaxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca22BDxHcaxHcaxHSScaBDxHcaBDxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca23xHcaBDxHcaxHSScaBDxHcaxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca24BDxHcaxHcaxHSScaBDxHcaBDxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca25xHcaBDxHcaxHSScaBDSxHcaSSxHcaBDSxHcaSxHcaLTLTBDSxHcaFTFT26ChorusBDxHCCxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH27BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH28BDxHBDxHBDSxHCCxHBDxHBDxHSxHBDxH29BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH30BDxHCCRCxHRCSxHRCxHRCBDxHRCBDxHRCSxHRCBDxHRC31BDxHRCxHRCSxHRCxHRCBDxHRCBDSxHRCSSxHRCSBDSxHRCS32BDxHCCSxHSSxHBDxHCCxHSxHSxHBDxHCC33xHSxHSxHBDxHSoHBDxHSoHBDxH34Verse 2BDxHcaxHcaxHSScaBDxHcaBDxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca35xHcaBDxHcaxHSScaBDxHcaxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca36BDxHcaxHcaxHSScaBDxHcaBDxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca37xHcaBDxHcaxHSScaBDxHcaxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca38BDxHcaxHcaxHSScaBDxHcaBDxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca39xHcaBDxHcaxHSScaBDxHcaxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca40BDxHcaxHcaxHSScaBDxHcaBDxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca41xHcaBDxHcaxHSScaBDxHcaxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca42BDxHcaxHcaxHSScaBDxHcaBDxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca43xHcaBDxHcaxHSScaBDxHcaxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca44BDxHcaxHcaxHSScaBDxHcaBDxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca45xHcaBDxHcaxHSScaBDxHcaxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca46BDxHcaxHcaxHSScaBDxHcaBDxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca47xHcaBDxHcaxHSScaBDxHcaxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca48BDxHcaxHcaxHSScaBDxHcaBDxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca49xHcaBDxHcaxHSScaBDSxHcaSSxHcaBDSxHcaSxHcaLTLTBDSxHcaFTFT50ChorusBDxHCCxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH51BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH52BDxHBDxHBDSxHCCxHBDxHBDxHSxHBDxH53BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH54BDxHCCRCxHRCSxHRCxHRCBDxHRCBDxHRCSxHRCBDxHRC55BDxHRCxHRCSxHRCxHRCBDxHRCBDSxHRCSSxHRCSBDSxHRCS56BDxHCCSxHSSxHBDxHCCxHSxHSxHBDxHCC57xHSxHSxHBDxHSoHBDxHSoHBDxH58BridgeBDxHCCxHxCxCSxHxCxHLCBDxHxCBDxHxCxCSxHxCxCBDxHLC59BDxHxHxCxCSxHxCxHLCBDxHxCBDxHxCxCSxHxCxCBDxHLC60BDxHxHxCxCSxHxCxHLCBDxHxCBDxHxCxCSxHxCxCBDxHLC61BDxHxHxCxCSxHxCxHLCBDxHxCBDxHxCxCSxHxCxCBDxHLC62BDxHxHxCxCSxHxCxHLCBDxHxCBDxHxCxCSxHxCxCBDxHLC63BDxHxHxCxCSxHxCxHLCBDxHxCBDxHxCxCSxHxCxCBDxHLC64BDxHxHxCxCSxHxCxHLCBDxHxCBDxHxCxCSxHxCxCBDxHLC65BDxHxHxCxCSxHxCxHMTBDxHLTBDSxHFTxCSxHFTxCBDSxHFT66BDxHCCxHxCxCSxHxCxHLCBDxHxCBDxHxCxCSxHxCxCBDxHCCLC67xHxHxCxCSxHxCxHLCBDxHxCBDxHxCxCSxHxCxCBDxHLC68BDxHCCxHxCxCSxHxCxHLCBDxHxCBDxHxCxCSxHxCxCBDxHCCLC69xHxHxCxCSxHxCxHLCBDxHxCBDSxHxCxCSxHxCxCBDSxHLCS70BDxHCCRCxHRCxCxCSxHRCxCxHRCLCBDxHRCxCBDxHRCxCxCSxHRCxCxCBDxHRCLC71BDxHRCxHRCxCxCSxHRCxCxHRCLCBDxHRCxCBDxHRCxCxCSxHRCxCxCBDSxHRCLCS72BDxHCCSxHSSxHBDxHCCxHSxHSxHBDxHCC73xHSxHSxHBDxHSoHBDxHSoHBDxH74Verse 3BDxHcaxHcaxHSScaBDxHcaBDxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca75xHcaBDxHcaxHSScaBDxHcaxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca76BDxHcaxHcaxHSScaBDxHcaBDxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca77xHcaBDxHcaxHSScaBDxHcaxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca78BDxHcaxHcaxHSScaBDxHcaBDxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca79xHcaBDxHcaxHSScaBDxHcaxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca80BDxHcaxHcaxHSScaBDxHcaBDxHcaBDxHcaxHSScaBDxHca81xHcaBDxHcaxHSScaBDSxHcaSSxHcaBDSxHcaSxHcaLTLTBDSxHcaFTFT82ChorusBDxHCCxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH83BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH84BDxHBDxHBDSxHCCxHBDxHBDxHSxHBDxH85BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH86BDxHCCRCxHRCSxHRCxHRCBDxHRCBDxHRCSxHRCBDxHRC87BDxHRCxHRCSxHRCxHRCBDxHRCBDSxHRCSSxHRCSBDSxHRCS88BDxHCCSxHSSxHBDxHCCxHSxHSxHBDxHCC89xHSxHSxHBDxHSoHBDxHSoHBDxH90End/ChorusBDxHCCxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH91BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH92BDxHBDxHBDSxHCCxHBDxHBDxHSxHBDxH93BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDxH94BDxHCCRCxHRCSxHRCxHRCBDxHRCBDxHRCSxHRCBDxHRC95BDxHRCxHRCSxHRCxHRCBDxHRCBDSxHRCSSxHRCSBDSxHRCS96BDxHCCSxHSSxHBDxHCCxHSxHSxHBDxHCC97xHSxHSxHBDxHSoHBDxHSoHBDxH98EndBDxHCCSxHSSxHBDxHCCxHSxHSxHBDxHCC99xHSxHSxHBDxHSoHSBDSxHSSoHSBDSxHS100BDSFT