You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
fCGD1=80142Вступление4434565554555744424448222022295553555105511ктоНи-не3412Куплетзна-245ето4413том,7ря-9какнасшвы-ло14Из7го9сол-неч-но-го-ро-да15во-109ни-7е9до-6сен-жди...Чу-16жо-245гокра-17я7но-9По-те-рян-гора-18я7так9са-дынасма-ни-ли1910И9мы7хо-9ди-620Припевлиихискать21От-ку-дазнать22намду-ра-кам,23Что24носча-стьевеч-бы-ло25там...От-ку-26да2754285мы5с54бою5так55то-спе-294ши-442444лиОт-302ку-2202знать22данам315ду-553555ра-325кам,554сча-55стье5Чтовеч-334но4424бы-4ло4там...3422202223555535От-ку-да36мы245сто-37бою7ли...9у-хо-ди-387ви-9Ни-ктонедел,как39мы10с9тобой7сме-9я-6лись,Как40пла-24и5ка-лидра-41лись,7да-9ми-ри-лись,льшешли427зна-9Ку-данею,дорогк43по-10те-9рян-7но-9му6442454579467947109796482454979507951109796525ра-5ю54У-5вы,55ни-534кто44244ви-4недел,542и2202мог22ненам555по-553555ка-565зать55455От-5ку-574да442знать44нам4ду-582ра-220222595553555605кам,554сча-5стье55Чтовеч-614но44244ло4бы-там...6222202ку-22От-да635мы553555с645то-5бою54спе-55ши-5такли6544424От-4ку-4да66знать2220222675553555686970717273741 Add comment2 Add comment3 Add comment4 Add comment5 Add comment6 Add comment7 Add comment8 Add comment9 Add comment10 Add comment11 Add comment12 Add comment13 Add comment14 Add comment15 Add comment16 Add comment17 Add comment18 Add comment19 Add comment20 Add comment21 Add comment22 Add comment23 Add comment24 Add comment25 Add comment26 Add comment27 Add comment28 Add comment29 Add comment30 Add comment31 Add comment32 Add comment33 Add comment34 Add comment35 Add comment36 Add comment37 Add comment38 Add comment39 Add comment40 Add comment41 Add comment42 Add comment43 Add comment44 Add comment45 Add comment46 Add comment47 Add comment48 Add comment49 Add comment50 Add comment51 Add comment52 Add comment53 Add comment54 Add comment55 Add comment56 Add comment57 Add comment58 Add comment59 Add comment60 Add comment61 Add comment62 Add comment63 Add comment64 Add comment65 Add comment66 Add comment67 Add comment68 Add comment69 Add comment70 Add comment71 Add comment72 Add73 Add comment74 Add commentTrack can be converted to a standard tuning (R)
Get App