1TEMPO = 107=107oHLTHFTHFTESLFTES382tab by bnm_lordASESLTESHFTLFTBDBDASESBDHMTBDLTBDHFTLTBDLFToHES783CC1ASCC2ESLTESBDHMTESHMTESBDHMTBDLTBDHFTLTBDLFTES4CC1ASCC2ESLTESHFTLFTBDBDASESBDHMTBDLTBDHFTLTBDLFTES5CC1ASCC2ESLTESHFTLFTBDBDASESBDHMTBDLTBDHFTLTBDHFTLFT6CC1ASCC2ESLTESBDHMTESHMTESBDHMTBDLTBDHFTLTBDSCHFToHLFT7ASESLTESHFTLFTBDBDASESBDHMTBDLTBDHFTLTBDHFTrbLFT8CC1ASCC2ESLTESHFTLFTBDBDASESBDHMTBDLTBDHFTLTBDSCHFToHLFT9CC1ASCC2ESLTESHFTLFTBDBDASESBDHMTBDLTBDHFTASESASESASESASES10CC1ASCC2ESLTESBDHMTESHMTESBDHMTBDLTBDHFTLTBDSCHFToHLFT11ASESLTESHFTLFTBDBDASESBDHMTBDLTBDHFTLTBDHFTrbLFT12CC1ASCC2ESLTESHFTLFTBDBDASESBDHMTBDLTBDHFTLTBDSCHFToHLFT13CC1ASCC2ESLTESHFTLFTBDBDASESBDHMTBDLTBDHFTCC1ASCC2ESASESASESASES14CC1ASCC2ESBDBDHMToHASBDBDLMTASoHBDLTASBDHFTESES15CC1ASESBDBDHMToHASBDBDLMTASoHBDLTASBDHFTES16CC1ASESBDBDHMToHASBDBDLMTASoHBDLTASBDASoHESASESASESASES17CC1ASESBDBDHMToHASBDBDLMTASoHBDLTASBDASESESSCoHBD18CC1ASESBDBDHMToHESBDBDLMTASoHBDLTESBDHFTASLFTAS19CC1ASESBDBDHMToHESBDBDLMTASoHBDLTESBDHFTASLFTAS20CC1ASESBDBDHMToHESBDBDLMTASoHBDLTESBDHFTASLFTAS21CC1ASESBDBDASoHESBDBDASASoHBDASESBDLFTAS22LTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFT4423LTASHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTHFTASHFTHFTHFTHFTASLFTLFTLFT24cCASCC2ESBDBDHMToHESBDBDLMTASoHBDLTESBDHFTASLFTAS7825CC1ASESBDBDASoHESBDBDASASoHBDASESBDLFTESAS26LTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFT4427LFTASHFTHFTHFTHFTHFTLFTASBDHFTHFTHFTHFTHFTLFTASBDHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTLFTASBDHFTHFTHFTLFTASBDHFTHFTHFTLFTASBDLFTLFTLFT28cCASESBDBDHMToHESBDBDLMTASoHBDLTESBDHFTASLFTAS7829CC1ASESBDBDASoHESBDBDASASoHBDASESBDLFToHESAS30LTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFT4431LTASHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTLTASHFTHFTHFTHFTASHFTHFTHFTHFTASLFTLFTLFT32oHBDoHBDHFToHESoHBDBDESoHBDHFTESoHBDASCC2oHES33oHBDoHBDHFToHESoHBDBDESoHBDHFTESoHBDBDLMToHESLMTESLMTESLMTES34oHBDoHBDHFToHESoHBDBDESoHBDHFTESoHBDASCC2oHESAS35oHBDoHBDHFToHESoHBDBDBDoHESBDHFTBDoHESBDLMToHESLMTESLMTESLMTESLTESLTESLTESLTES36CC1ASCC2ESBDBDHMToHESBDBDLMTASoHBDLTESBDHFTASLFTAS7837CC1ASESBDBDHMToHASBDBDLMTASoHBDLTASBDASESASESASESASES38CC1ASESBDBDHMToHASBDBDLMTASoHBDLTASBDHFTES39CC1ASESBDBDHMToHASBDBDLMTASoHBDLTASBDBDHFTESHFTESESoHAS40CC1ASESBDBDHMToHESBDBDLMTASoHBDLTESBDHFTASLFTAS41CC1ASESBDBDHMToHESBDBDLMTASoHBDLTESBDHFTASLFTAS42CC1ASESBDBDHMToHESBDBDLMTASoHBDLTESBDHFTASLFTAS43CC1ASESBDBDASoHESBDBDASASoHBDASESBDLFTAS44LTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFT4445LTASHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTHFTASHFTHFTHFTHFTASLFTLFTLFT46cCASESBDBDHMToHESBDBDLMTASoHBDLTESBDHFTASLFTAS7847CC1ASESBDBDASoHESBDBDASASoHBDASESBDLFTAS48LTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFT4449LFTASHFTHFTHFTHFTHFTLFTASBDHFTHFTHFTHFTHFTLFTASBDHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTLFTASBDHFTHFTHFTLFTASBDHFTHFTHFTLFTASBDLFTLFTLFT50cCASESBDBDHMToHESBDBDLMTASoHBDLTESBDHFTASLFTAS7851CC1ASESoHBDBDASESBDoHBDASASBDASESBDLFTAS52LTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFT4453LTASHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTLTASHFTHFTHFTHFTASHFTHFTHFTHFTASLFTLFTLFT54oHBDoHBDHFToHESoHBDBDESoHBDHFTESoHBDASCC2oHES55oHBDoHBDHFToHESoHBDBDESoHBDHFTESoHBDBDLMToHESLMTESLMTESLMTES56oHBDoHBDHFToHESoHBDBDESoHBDHFTESoHBDASCC2oHESAS57oHBDoHBDHFToHESoHBDBDBDoHESBDHFTBDoHESBDLMToHESLMTESLMTESLMTESLTESLTESLTESLTES585960TEMPO = 156=156CC2oHBDBDBD61BDBDBDBD62BDBDBDBD63BDBDoHBDoHBD64BDBDBDBD65BDoHBDoHBDoHBDoH66BDBDBDBD67BDoHBDoHBDoHBDoH68BDBDBDBD69BDESASHMTASBDLMTASBDLTASBDHFTASBDHFTASBDLFTASBD70TEMPO = 192=192CC2BDLFTESBDBDLFTESCC2BD71BDHFTLFTBDHFTCC2ESBDHFTCC2ESBDCC172CC2BDBDLFTESBDBDLFTESCC2BD73BDHFTLFTBDHFTCC2ESBDHFTCC2ESBDCC174CC2BDBDLFTESBDBDLFTESCC2BD75BDHFTLFTBDHFTCC2ESBDHFTCC2ESBDCC176CC2BDBDLFTESBDBDLFTESCC2BD77BDHFTLFTBDHFTCC2ESBDHFTESHFTESHFTESHFTESLFTESLFTES78CC2BDBDLFTESBDBDLFTESCC2BD79BDHFTLFTBDHFTCC2ESBDHFTESBDCC180CC2BDBDLFTESBDBDLFTESCC2BD81BDHFTLFTBDHFTCC2ESBDHFTCC2ESBDCC182CC2BDBDLFTESBDBDLFTESCC2BD83BDHFTLFTBDHFTCC2ESBDHFTCC2ESBDCC184CC2BDBDLFTESBDBDLFTESCC2BD85BDHFTLFTBDHFTCC2ESBDHFTESHFTESHFTESHFTESLFTESLFTES86LFTESBDBDBDBDLFTESBDBDBDBDLFTESBDBDBDBDLFTESBDBDBDBD87LFTESBDBDBDBDLFTESBDBDBDBDLFTESBDBDBDBDHFTESBDHFTESBDLFTESBDLFTESBD88CC2ESoHBDESoHBDoHBDCC2ESoH89BDoHBDESoHBDoHBDCC2ESoH90LFTESBDBDBDBDLFTESBDBDBDBDLFTESBDBDBDBDLFTESBDBDBDBD91LFTESBDBDBDBDLFTESBDBDBDBDLFTESBDBDBDBDHFTESBDHFTESBDLFTESBDLFTESBD92CC2ESoHBDESoHBDoHBDCC2ESoH93BDoHBDESoHBDoHBDCC2ESoH94LFTESBDBDBDBDLFTESBDBDBDBDLFTESBDBDBDBDLFTESBDBDBDBD95LFTESBDBDBDBDLFTESBDBDBDBDLFTESBDBDBDBDHFTESBDHFTESBDLFTESBDLFTESBD96CC2ESoHBDESoHBDoHBDCC2ESoH97BDoHBDESoHBDoHBDCC2ESoH98LFTESBDBDBDBDLFTESBDBDBDBDLFTESBDBDBDBDLFTESBDBDBDBD99=107LFTESBDBDBDBDLFTESBDBDBDBDLFTESBDBDBDBDHFTESBDHFTESBDLFTESBDLFTESBD100TEMPO = 107=107ASESBDBDBDBDHFTLFTASESBDHMTBDLTBDHFTLTBDLFToHES78101ASESBDBDBDBDHFTLFTASESBDHMTBDLTBDHFTLTBDLFToHES102ASESBDBDBDBDHFTLFTASESBDHMTBDLTBDHFTLTBDLFToHES103ASESBDBDBDBDHFTLFTASESBDHMTBDLTBDHFTLTBDLFToHES104ASESBDBDBDBDHFTLFTASESBDHMTBDLTBDHFTLTBDLFToHES105ASESBDBDBDBDHFTLFTASESBDHMTBDLTBDHFTLTBDLFToHES106ASESBDBDBDBDHFTLFTASESBDHMTBDLTBDHFTLTBDLFToHES107ASESBDBDBDBDHFTLFTASESBDHMTBDLTBDHFTLTBDLFToHES108ASESBDBDBDBDHFTLFTASESBDHMTBDLTBDHFTLTBDLFToHES109ASESBDBDBDBDHFTLFTASESBDHMTBDLTBDHFTLTBDLFToHES110ASESBDBDBDBDHFTLFTASESBDHMTBDLTBDHFTLTBDLFToHES111ASESBDBDBDBDHFTLFTASESBDCC1ASCC2ESCC1ASCC2ES112CC1ASCC2ESBDBDBDBDHMToHASBDBDLMTASoHBDLTASBDHFTESHFTESHFTESHFTESASES113CC1ASCC2ESBDBDBDBDHMToHASBDBDLMTASoHBDLTASBDHFTESHFTESHFTESHFTESASES114CC1ASESBDBDHMToHASBDBDLMTASoHBDLTASBDASoHESASESASESASES115CC1ASCC2ESBDBDBDBDHMToHASBDBDLMTASoHBDLTASBDHFTESHFTESHFTESHFTESASES116CC1ASESBDBDHMToHESBDBDLMTASoHBDLTESBDHFTASLFTAS117CC1ASESBDBDHMToHESBDBDLMTASoHBDLTESBDHFTASLFTAS118CC1ASESBDBDHMToHESBDBDLMTASoHBDLTESBDHFTASLFTAS119CC1ASESBDBDASoHESBDBDASASoHBDASESBDLFTAS120LTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFT44121LTASHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTHFTASHFTHFTHFTHFTASLFTLFTLFT122cCASCC2ESBDBDHMToHESBDBDLMTASoHBDLTESBDHFTASLFTAS78123CC1ASESBDBDASoHESBDBDASASoHBDASESBDLFTESAS124LTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFT44125LFTASHFTHFTHFTHFTHFTLFTASBDHFTHFTHFTHFTHFTLFTASBDHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTLFTASBDHFTHFTHFTLFTASBDHFTHFTHFTLFTASBDLFTLFTLFT126cCASESBDBDHMToHESBDBDLMTASoHBDLTESBDHFTASLFTAS78127CC1ASESBDBDASoHESBDBDASASoHBDASESBDLFToHESAS128LTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTHFTHFT44129LTASHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTLTASHFTHFTHFTLTASHFTLTASHFTHFTHFTHFTASHFTHFTHFTHFTASLFTLFTLFT130oHBDoHBDHFToHESoHBDBDESoHBDHFTESoHBDASCC2oHES131oHBDoHBDHFToHESoHBDBDESoHBDHFTESoHBDBDLMToHESLMTESLMTESLMTES132oHBDoHBDHFToHESoHBDBDESoHBDHFTESoHBDASCC2oHESAS133oHBDoHBDHFToHESoHBDBDBDoHESBDHFTBDoHESBDLMToHESLMTESLMTESLMTESLTESLTESLTESLTES134ASESoHBDBDASESoHBDBDASESoHBDBDASESoHBDBDASESoHBDBDASESoHBDBDASESoHBDBDASESoHBDBD135ASESoHBDBDASESoHBDBDASESoHBDBDASESoHBDBDASESoHBDBDASESoHBDBDASESoHBDBDASESoHBDBD136ASESoHBDBDASESoHBDBDASESoHBDBDASESoHBDBDASESoHBDBDASESoHBDBDASESoHBDBDASESoHBDBD137HTHTHTHMTHMTHMTLMTLMTLMTLTLTLTHFTHFTHFTLFTLFTLFTESESESASASASASESBDCC2ASCC1ESBD138ASCC2ESBDBDoHBDBDASCC2ESBDBDoHBDBDASCC2ESBDBDoHBDBDASCC2ESBDBDoHBDBDASCC2ESBDBDoHBDBDASCC2ESBDBDoHBDBDASCC2ESBDBDoHBDBDASCC2ESBDBDoHBDBD139ASCC2ESBDBDoHBDBDASCC2ESBDBDoHBDBDASCC2ESBDBDoHBDBDASCC2ESBDBDoHBDBDASCC2ESBDBDoHBDBDASCC2ESBDBDoHBDBDASCC2ESBDBDoHBDBDASCC2ESBDBDoHBDBD140ASCC2ESBDBDoHBDBDASCC2ESBDBDoHBDBDASCC2ESBDBDoHBDBDASCC2ESBDBDoHBDBDASCC2ESBDBDoHBDBDASCC2ESBDBDoHBDBDASCC2ESBDBDoHBDBDASCC2ESBDBDoHBDBD141ASCC2ESBDBDoHBDBDASCC2ESBDBDoHBDBDASCC2ESBDBDoHBDBDASCC2ESBDBDoHBDBDASCC2ESBDBDoHBDBDASCC2ESBDBDoHBDBDASCC2ESBDBDoHBDBDASCC2ESBDBDoHBDBD142CC1CC2143LFTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFT144LFTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFT145LFTESLFTESLFTESCC1CC2BD146147148149150151152153154155156157