1=112CCxHxHxHSxHSxHBDxHBDS(S)442xHxHBDxHxHSxHSxHBDxHBDHFT(HFT)3CCxHBDxHxHSxHSxHBDxHBDS(S)4xHSxHBDxHxHSxHSxHBDLT(LT)LFT(LFT)5CCxHBDxHxHHFTxHLFTxHBDxHBDxHLT6CCxHBDxHxHHFTxHSxHBDxHBDxH(S)7LFTxHBDxHxHHFTxHLFTxHBDxHBDxHS8CCxHxHxHLTLTLTLT9CCLTBDxHSxHHFTxHLFTxHBDxHBDHFT(HFT)10xHSxHBDxHxHHFTxHLFTxHBDxHBDHFT(HFT)11xH(HFT)xHBDxHxHLFTxHHFTxHBDxHBDxHS12CCxHxHxHSSSSSSSS13CCCCoHoH(oH)oHoHoHBDCCoHS14CCCCoHoH(oH)oHoHoHBDCCoHS15CCCCoHoH(oH)oHoHoHBDCCoHS16CCCCoHoHLTLTLTLTLTLTLTLT17CCCCoHoH(oH)oHoHoHBDCCoHS18CCCCoHoH(oH)oHoHoHBDCCoHS19CCCCoHoH(oH)oHoHoHBDCCoHS20CCCCoHoHLTLTLTLTHFTHFTHFTHFT21CCCCoHoH(oH)oHoHoHBDCCoHS22CCCCoHoH(oH)oHoHoHBDCCoHS23CCCCoHoH(oH)oHoHoHBDCCoHS24CCCCoHoHLTLTLTLTLTLTLTBD25CCBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHBD26CCBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHoHBDoH27CCBDoHBDoHBDoHBDoHoHoHBDoH28CCBDoHBDoHoHBDoHoHoHBDoHoHoHBD29CCBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHBD30CCBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHoHBDoH31CCBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHBD32CCBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHSSSSS33CCRCRCRCRCBDRCRCSRC34HFTRCRCRCRCBDRCRCSRC35HFTRCRCRCRCBDRCRCSRC36HFTRCRCRCSRCSRCSSSSS37CCCCoHBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHS38oHoHoHBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHS39CCCCoHBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHS40oHoHoHBDoHBDoH41CCCCoHoH(oH)oHoHoHBDCCSS42CCCCoHoH(oH)oHoHoHBDCCSS43CCCCoHoH(oH)oHoHoHBDCCSS44CCCCoHoHLT(LT)LT(LT)HFT(HFT)HFT(HFT)45CCCCoHoH(oH)oHoHoHBDCCoHS46CCCCoHoH(oH)oHoHoHBDCCoHS47CCCCoHoH(oH)oHoHoHBDCCoHS48CCCCoHoHSSSSSSSBD49CCBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHBD50CCBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHoHBDoH51CCBDoHBDoHBDoHBDoHoHoHBDoH52CCBDoHBDoHoHBDoHoHoHBDoHoHoHBD53CCBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHBD54CCBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHoHBDoH55CCBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHBD56CCBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHSSSSS57CCRCRCRCRCBDRCRCSRC58HFTRCRCRCRCBDRCRCSRC59HFTRCRCRCRCBDRCRCSRC60HFTRCRCRCSRCSRCSSSSS61CCCCoHBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHS62oHoHoHBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHS63CCCCoHBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHS64oHoHoHBDoHBDoH65CCoHoHoHSoHSoHoHoHS66oHoHoHoHSoHSoHBDoHoHS67CCoHoHoHSoHSoHSSSS68CCCCoHCCoHSoHoHLToHHFT69CCRCSRCRCBDRCBDoHRCBDoH70RCRCRCRCBDRCBDCCRCRC71CCRCRCRCBDRCBDRCSSSS72CCCCSSCCoHSoHBDoHBDoHHFT73CCRCRCRCBDRCBDCCRCBDoH74RCRCRCRCBDRCBDCCRCBDSS75CCRCRCRCBDRCBDRCSSSS76CCCCSSCCoHSoHBDoHoH77oHoHoHoHHFToHLToHoH7878oHoHoHoHHFToHLToHoH79oHoHoHoHHFToHLToHoH80oHoHoHoHHFToHLToHoH81CCLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLT82LTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLT83CCLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLT84LTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLT85CCLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLT86CCLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLT87CCLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLT88CCLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLT89CCBDCCBDCCBDCCCCBDCCBDCCCCBD90CCBDCCBDCCBDCCCCBDCCBDCCCCBD91CCBDCCBDCCBDCCCCBDCCBDCCCCBD92CCBDCCBDCCBDCCCCBDCCBDCCCCBD93CCBDCCBDCCBDCCCCBDCCBDCCCCBD94CCBDCCBDCCBDCCCCBDCCBDCCCCBD95CCBDCCBDCCBDCCCCBDCCBDCCCCBD96CCBDCCBDCCBDCCCCBDCC34974498CCRCRCRCRCBDRCRCSRC99HFTRCRCRCRCBDRCRCSRC100HFTRCRCRCRCBDRCRCSRC101LTRCRCRCSRCSSSSHFTLFTLFT102CCCCoHBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHS103CCCCoHBDoHBDoHBDoHBDCCBDCCS104CCBDoHBDoHBDoHBDoHBDoHBDoH105CCoHoHBDoHBDoHoHoHoHoHoHoHoH106CCCCoHCCoHSoHBDoHBDoHS107CCCCoHCCSSLTHFT108CCCCoHCCoHSoHBDoHBDoHS109CCCCoHCCSSSSSSSS110CCCC